Wykład - Bizancjum a prawo narodów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 476
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Bizancjum a prawo narodów - strona 1 Wykład - Bizancjum a prawo narodów - strona 2 Wykład - Bizancjum a prawo narodów - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 8 09.05.2008 r.
Bizancjum a prawo narodów
1. Krótka historia

cesarstwo wschodniorzymskie powstawało od ok. III w., kiedy cesarstwo zachodnirzymskie
rozpadło się na dwie części

podział religijny na wschód i zachód – początkowo to cesarze bizantyjscy organizowali
sobory kościoła, ale od chwili, kiedy zaczęło kształtować się państwo papieskie (VIII w.) aż
do schizmy wschodniej (1054 r.) ????????????

Bizancjum przetrwa jako państwo do 1453 r.

przyczyny upadku cesarstwa
ü
XIII w. – czternasta wyprawa krzyżowa (1204 – 1261) – zajęcie Konstantynopola i
utworzenie Cesarstwa Łacińskiego
ü
zmienia się otoczenie Imperium Bizantyjskiego – początkowo na jego terytorium
mieszkało 30 mln ludzi; obejmuje obszar Płw. Bałkańskiego a Azji Mniejszej (dzisiejsza
Turcja, Syria, Jordania, Irak); toczy wojny na północy z Królestwem Bułgarów (IX w.) i
Rusią Kijowską (X w.)
ü
ma morskie kontakty ze światem zachodnim, a w szczególności z Wenecją (głównym
operatorem na Adriatyku); Wenecja i Genewa zdołały zająć cieśniny Bosforu i
Dardaneli, a następnie założyć swoje kolonie nad Morzem Czarnym
ü
w VI w. Justynian poszerza granice cesarstwa o tereny Italii i północnej Kartaginy,
jednakże nie jest to długotrwały okres czasu
ü
wyprawy krzyżowe doprowadzają do powstania nowych państw – Królestwo
Jerozolimy, Hrabstwo Odessy; krzyżowcy odbijają ziemie zajęte przez muzułmanów, z
którymi walczy również Bizancjum
ü
z państwami krzyżowymi Bizancjum utrzymuje stosunki traktatowe, natomiast kontakty
wojenne lub pokojowe ze światem muzułmanów zmieniają się na gorsze od ok. XIV w.
(1300 r.) – dominację rozpoczynają Turcy Seldżuccy (zdobyli Konstantynopol w 1453
r.)
ü
upadek w 1453 r. - na skutek koligacji rodowych Bizancjum zostaje
przeniesione do Moskwy, gdzie odradza się idea trzeciego cesarstwa rzymskiego
2. Organizacja państwa

organizacja ściśle hierarchiczna – na szczycie stoi basileus autokrato (imperator
wszechogarniający)

do VI w. posługuje się łaciną, potem greką (nawet w stosunkach z Turcją)

idea władzy połączona w władzą duchową – władza zwierzchnia nad Kościołem –
cezaropapizm

IV – IX w. – jedyna tak duże scentralizowane państwo; IX w. – powstaje państwo Franków,
ale Bizancjum nie chce go uznać; dopiero w traktacie Aix – la – Chapelle w Akwizgranie z
812 r. cesarze Bizancjum uznali Karola Wielkiego za brata

ogólne zasady traktatowe
ü
cesarze bizantyjscy stosowali zasadę, że nawet jeśli podpisywany przez nich traktat
czynił z nich wasali, oni starali się tak go sformułować, jakby to oni wygrali (nawet
przegrane traktaty z Turkami)
ü
Konstantyn VII Porfirogeneta (X w.) utworzył nawet specjalną „Księgę ceremoniałów”
– pierwszy ówczesny podręcznik dyplomatyczny
ü
bizantyjska wersja traktatu była zawsze bardzo bogata i opatrzona złotą pieczęcią

w Bizancjum utrzymywano dość intensywne stosunki z dworami ościennymi – de facto
miały one charakter stały

w Bizancjum utworzono pierwszą na świecie agencję wywiadowczą –

(…)

… („Corpus iuris civilis” – pod auspicjami
Justyniana); odrzucili koncepcje Cycerona – wojna sprawiedliwa
ü
nie respektowano reguł ochrony osób i miejsc, stąd ich wojny były często bardzo
krwawe i okrutne
ü
w okresach pokoju – intensywne stosunki handlowe z Rusią, Imperium Sassanidów,
morskimi miastami Włoch
3. Praktyka traktatowa Bizancjum

kierunek północny - traktaty z Rusią Kijowską
ü
ü
1. traktat (907…
… lub emir;
w XIII w. najsilniejsze było państwo Turków Seldżuckich (przetrwało do 1920 r.)
• utrzymanie jedności świata muzułmańskiego znajduje swoją podstawę w Koranie; z sur
Koranu wyprowadzono prawo szarłatu
• swój świat uważają za świat harmonii i pokoju (Dar al – Islam), a świat zewnętrzny za świat
wojny (Dar al – Hari); nie wyróżniają koncepcji wojny sprawiedliwej, natomiast głoszą
ideę wojny świętej…
… z niewiernymi, która nie wymaga wypowiadania ani zawierania
traktatów pokoju wieczystego; przyjmują etos ekspansji a nie wojny defensywnej
• powyższe nie koliduje wg nich z pozwoleniem dla niewiernych na mieszkanie w świecie
islamskim, pod warunkiem, że będą oni płacić wyższe podatki
• prawo narodów traktują jako zewnętrzne prawo islamskie – było zawarte w szariacie
• mimo ideologii nastawionej wrogo wobec…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz