Historia prawa narodów

note /search

Charakterystyka starożytności - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia prawa narodów
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1309

STAROŻYTNOŚĆ Charakterystyka ogólna starożytnego prawa narodów Prawo narodów nie było zorganizowaną gałęzią prawa ani tym bardziej zorganizowaną organizacją prawną Istnienie porządku prawnego byłoby możliwe gdyby istniała jego doktryna i konceptualizacja. Granice PN nie są ściśle ustalone bo nie ...

Iusgentium - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia prawa narodów
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1113

IUS GENTIUM (ius inter gentes) – międzynarodowe prawo publiczne, regulujące stosunki między niepodległymi państwami, nazywane od XVI w. prawem narodów (ang. law of nations, franc. droit des gens, niem. Völkerrecht). Od strony formalnej i. g. ukształtowało się w obrębie prawa rzymskiego, w okre...

Studium historii nowoczesnego prawa narodów - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia prawa narodów
Pobrań: 245
Wyświetleń: 868

Studium historii nowoczesnego prawa narodów i jego nauki  okresy: Okres wstępny, obejmujący starożytność i średniowiecze do XII wieku; pisma Cycerona i dzieła wczesnych pisarzy kościelnych: św.Augustyna, do czasu zebrania wyciągów z jego pism w zbiorze Gracjana w pierwszej połowie XII wieku Okres...

Studium historii nowoczesnego prawa narodów - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia prawa narodów
Pobrań: 126
Wyświetleń: 609

Studium historii nowoczesnego prawa narodów i jego nauki  okresy: Okres wstępny, obejmujący starożytność i średniowiecze do XII wieku; pisma Cycerona i dzieła wczesnych pisarzy kościelnych: św.Augustyna, do czasu zebrania wyciągów z jego pism w zbiorze Gracjana w pierwszej połowie XII wieku Okres...

Pytania do egzaminu - Liga Narodów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia prawa narodów
Pobrań: 238
Wyświetleń: 882

1. praktyka wojen w Rzymie 2. rozwój społeczności międzynarodowej w średniowieczu 3. Liga narodów i jej wkład w PN 4. Traktaty starożytnej Grecji 5. kiedy i jak rozwinął się arbitraż? 6 zasady wojny sprawiedliwej 7. rozwój międzynarodow...

Wykład - Zimna Wojna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia prawa narodów
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1211

Wykład 1. 22.02.2008 r. Prawo międzynarodowe do końca Zimnej Wojny nie było uznawane za ważny regulator na arenie światowej. Określenie „prawo międzynarodowe” pojawiło się dopiero w 1780 r. dzięki J. Benthamowi (International law). Wcześniej używano określenia „prawo narodów”. Ostatnim posługującym...

Wykład - Starożytne społeczności międzynarodowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia prawa narodów
Pobrań: 154
Wyświetleń: 847

Wykład 2. 29.02.2008 r. 1. Starożytne społeczności międzynarodowe ubi societas ibi ius - tam, gdzie jest społeczność jest i prawo (ważny jest element wytworzenia się więzi, pewnej formy organizacyjnej dla zaistnienia prawa jako zespołu norm człowiek pojawia się ok. 11 tysięcy lat temu - człowiek ...

Wykład - historia prawa narodów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia prawa narodów
Pobrań: 203
Wyświetleń: 966

Wykład 3. 07.03.2008 r. 1. Grecja - okres badań 400 - 338 r. p. n. e.; traktaty postrzegane jako instrument działania bogów (odwołania do bóstw); rodzaje traktatów: a) traktaty pokoju - zawierane na określony czas; nie miały zwykle długiej trwałości; rozróżnienie podmiotowe traktatów pokoju zwykł...

Historia Prawa Narodów - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia prawa narodów
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1022

Historia Prawa Narodów 04.04.2008 r. Wypowiedzenie wojny (Grecja i Rzym), uchwala podejmowana przez rade p-m. powinna być przeslana wrogowi. Odbywaly się ataki bez wypowiedzenia wojny, dlatego by temu zapobiec brano jeńców - gwaranty , iż nie dojdzie do konfliktu zbrojnego U Greków branie zakładn...

Lex naturalis a nie naturale - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia prawa narodów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 945

HPN 18.04.2008 r. Lex naturalis a nie naturale Izydor Sewilski 560 - 636 , w 20 ksiegach napisal „Etymologiae” - pojawia się tu prawo narodów, czerpał z prawa rzymskiego i z definicji prawa narodow. Prawo narodow jest podstawa dla: - okupacji miejsc - budowania fortyfikacji - rozwiązywania spor...