Historia prawa narodów - strona 2

Wojna w pojęciu świata zachodniochrześcijańskiego - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Elżbieta Karska
 • Historia prawa narodów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 644

Wykład 6. 22.04.2008 r. Wojna w pojęciu świata zachodniochrześcijańskiego 1) Żródła postrzegania wojny a) wg Grewe „ Epoki prawa międzynarodowego” występują trzy źródła: nauczanie kościoła (pisma uczonych; prawo soborowo - papieskie) tradycja rzymska praktyka wojen średniowiecznych (szczególności...

Wykład - historia prawa narodów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Elżbieta Karska
 • Historia prawa narodów
Pobrań: 196
Wyświetleń: 490

Wykład 7. 25.04.2008 r. 1. Sposób zakończenia wojny - rozejm albo traktat pokojowy (niekiedy rozejm wstępnie poprzedzał traktat) traktaty polsko - krzyżackie: 1. traktat kaliski (1343 r.) - Polska traci Pomorze Gdańskie; nie użyto określ...

Wykład - Bizancjum a prawo narodów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Elżbieta Karska
 • Historia prawa narodów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 476

Wykład 8 09.05.2008 r. Bizancjum a prawo narodów 1. Krótka historia  cesarstwo wschodniorzymskie powstawało od ok. III w., kiedy cesarstwo zachodnirzymskie rozpadło się na dwie części  podział religijny na wschód i zachód – początkowo to cesarze bizantyjscy organizowali sobory kościoła, a...

Wykład - Traktat z Crēpy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Elżbieta Karska
 • Historia prawa narodów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 490

Wykład 10 16.05.2008 r. 1. Traktat z Crēpy - traktat kończący konflikt francusko - hiszpański (1544 - 52); równowaga władz; król francuski zobowiązuje się szanować kolonie portugalsko - hiszpańskie pod warunkiem uznania prawa do handlu; król hiszpański ogłasza się władcą kolonii, skarży się na pira...

Lex acterna - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Elżbieta Karska
 • Historia prawa narodów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 567

Wykład 6 18.04.1008 Lex acterna(dei) Lex naturalis hierarchia prawa średniowiecznego Lex humana positiva: ius civile i ius gentium Izydor Sewilski (560-636)- „Etymologia”; jest tam także prawo narodów, sformułował definicję prawa narodów- je...

Wykład - historia prawa narodów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Elżbieta Karska
 • Historia prawa narodów
Pobrań: 91
Wyświetleń: 511

13.05.2008 WYKŁAD- HPN 1. Era hiszpańska (1492r –odkrycie Ameryki) – zamknięcie średniowiecza; etap przejściowy •1494r – początek wojen włoskich, • koniec – zawarcie traktatów w 1648r w Münster i Osnabrück, • późne średniowiecze-3 symptomy zmian charakterystyczne dla odrodzenia ( i ery przedhi...

Wykład - instrumenty HPN

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Elżbieta Karska
 • Historia prawa narodów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 406

HPN- wykład 12 30.05.2008r Instrumenty Nie ma zasadniczej zmiany w formie dominują traktaty dwustronne ( zwłaszcza pokoju ) znikła stopniowo władza cesarza i papieża (atrybutem tej władzy)- nie ma bulli i traktatów zatwierdzających stan terytorium Papież w XV i XVI w. Jest arbitrem Obniżenie a...

Wykład - Umowy i stosunki z Imperium Otomańskim do 1648 r

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Elżbieta Karska
 • Historia prawa narodów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 588

Wykład 13 6.06.2008 r. 1. Umowy i stosunki z Imperium Otomańskim do 1648 r. tzw. traktaty kapitulacyjne (od capitula - rozdział) były jednocześnie traktatami pokoju - 1. podpisał Franciszek I z Sulejmanem Wspaniałym w 1535 r. - zawierał zapisy o swobodzie żeglugi, podróży, handlu dla poddanych obu ...