Wykład - Umowy i stosunki z Imperium Otomańskim do 1648 r

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Umowy i stosunki z Imperium Otomańskim do 1648 r - strona 1 Wykład - Umowy i stosunki z Imperium Otomańskim do 1648 r - strona 2 Wykład - Umowy i stosunki z Imperium Otomańskim do 1648 r - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 13 6.06.2008 r.
1. Umowy i stosunki z Imperium Otomańskim do 1648 r. tzw. traktaty kapitulacyjne (od capitula - rozdział) były jednocześnie traktatami pokoju - 1. podpisał Franciszek I z Sulejmanem Wspaniałym w 1535 r. - zawierał zapisy o swobodzie żeglugi, podróży, handlu dla poddanych obu stron, ustanawiał francuską ambasadę w Konstantynopolu, akceptował konsulów francuskich i ich jurysdykcję w sprawach cywilnych i karnych w stosunku do poddanych francuskich w Turcji (przywilej Turcji dla króla francuskiego; zachowano zasadę równości stron) - ten traktat nigdy formalnie nie obowiązywał, ale jego zasady były wiążące; kolejnym traktatem był zawarty w 1569 r. między Karolem II a Selimem II - preambuła wspomina kapitulację z 1535 r. jako ważny i wiążący traktat między stronami; nie tylko sułtan, ale i król francuski nazwał się cesarzem - afront w stosunku do cesarza Austrii
1604 r. - traktat pokoju i kapitulacji - Henryk IV i Ahmed I - przyznaje ambasadorom francuskim pierwsze miejsce w ramach procedencji (ZAWSZE!); imperium otomańskie miało różnych wasali (Ks. Wołoskie, w Afryce Algier i Tunis) - atak na wasala był atakiem na seniora - by zapobiec konfliktowi w traktacie tym był zapis, że dopuszcza się wojnę Francji z wasalami Turcji w Afryce Północnej, pod warunkiem, że ta wykaże korsarstwo na Morzu Śródziemnym tych wasali
Umowy kapitulacyjne turecko - francuskie poszerzane były na inne państwa, np. Anglia (1580, 1675) i Niderlandy (od 1612)
traktat pokoju Turcji po wojnie z Wenecją z 1540 r., potem w 1567 r. przedłużenie - umowa kapitulacyjna; wojna przegrana przez Wenecję - posiadłości w Dalmacji i Grecji dla Turcji
wojny Turcji z Habsburgami - T. odmawiali zawarcia pokoju; organizowali wyprawy na terytoria H. na Węgrzech i w Austrii
1529 r. - pierwsze oblężenie Wiednia na tle roszczeń tureckich do Węgier (Węgrzy wsparli Turków)
1547 r. - pierwsze porozumienie między Sulejmanem Wspaniałym a Karolem IV i jego bratem Ferdynandem królem Węgier - cesarstwo ma zapłacić trybut Turcji (w traktacie nazwany „dar ex gratia” - darowizna z łaski)
1562 r. - rozejm Turcji z Ferdynandem I odnawiany kilkukrotnie, po raz ostatni w 1591 r. 1606 r. - cesarz Rudolf II - Ahmed I - zawarty na 5 lat
1615 - ten traktat przedłużono na 20 lat; Turcja po raz pierwszy uznała tytuł cesarski Habsburgów wobec Rudolfa i jego spadkobierców; na mocy pokoju zniesiono trybut Austrii i jednorazowo 200 tys. florenów
wojny z Polską
traktat chocimski - 1620/21 do 1672 (najazd na Podole);
traktat w Buczaczu
1699 - traktat karłowicki - Polska odzyskała Podole
2. Okres hiszpański kończy traktat westfalski. Munster i Osnabruck w Westfalii - M. to Cesarza niemieckiego ze Szwecją, a O. to cesarza niemieckiego z Francją.

(…)

… w. (Anglia, Francja, Portugalia, Holendrzy), ruchy abolicyjne, akcje katolickiego apostolatu i pomocy; 1841 r. - traktat stanowiący, że statki mocarstw miały prawo wizytować na morzu otwartym statki podejrzane o przewóz niewolników; handel był zakazany na konferencji berlińskiej - 1885 Afryka zachodnia i na Konferencji brukselskiej 1890; powszechna konwencja o zakazie handlu niewolnikami w 1926 r.; kwestia…
… - rezydentów między posłów a charge d'affeires
internacjonalizacja rzek (graniczne, przecinające) - miały charakter międzynarodowy - swoboda żeglugi - Ren, Kenara, Men, Skalda, Moza i Mozela; to zaowocowało przyjmowanie konwencji różnych rzek, np. Renu z 1831 r., Konwencja Londyńska z 1839 r. dotycząca Skaldy; konwencja paryska z 1856 dotycząca Dunaju (powstał pierwszy organ zajmujący się tylko takimi sprawami - Europejska Komisja Dunaju i Centralna Komisja Żeglugi na Renie)
Święte Przymierze - święty sojusz - 26.05.1815 r. podpisali car Aleksander I, cesarz austriacki Franciszek I i Wilhelm III Pruski
pentarchia - Koncert pięciu mocartsw
1

… w innych państwach przeciw katolickim władcom, zwłaszcza Habsburgom; Mazzarini był znany z tego, że z powodzeniem ingerował w sprawy wewnętrzne Cesarstwa Rzymskiego; Francja pokonała Hiszpanię, w szczególności uzyskała w 1668 r. posiadłości w Niderlandach - Lil i Oile; 1678 - Francja odrywa od Cesarstwa Frenche - Compte i Frajduk; Francja uzyskuje Luizjanę, Kanadę (tzw. Akację, a późniejszą Nową Szkocję), Martynikę
… - Habsburgowie odzyskali Mediolan, Sardynię, Niderlandy Hiszpańskie; traktat reguluje sytuację Anglia - Gibraltar; Francja traci Arkadię, wprowadza po raz pierwszy pojęcie: iustum potentiae equilibrium, czyli sprawiedliwa równowaga mocarstw
b) 1715 - 1790 - dominacja Anglii na morzu i Francji na lądzie (Ludwik XV i XVI); Francja wydziera Habsburgom Lotaryngię - 1738; Francuzi obsadzają Burbonów w Neapolu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz