Lex acterna - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Lex acterna - wykład - strona 1 Lex acterna - wykład - strona 2 Lex acterna - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 6 18.04.1008
Lex acterna(dei)
Lex naturalis hierarchia prawa średniowiecznego
Lex humana positiva: ius civile i ius gentium
Izydor Sewilski (560-636)- „Etymologia”; jest tam także prawo narodów, sformułował definicję prawa narodów- jest podstawą dla okupacji miejsca, budowania fortyfikacji, rozwiązywania sporów, wojen, niewoli (brania jeńców) i niewolnictwa, a także powrotu jeńców do domu; dla traktatów pokoju, rozejmów (inducio), nietykalności ambasadorów (posłów), zakazu małżeństwa z cudzoziemcami (brak podziału na prawo krajowe i międzynarodowe)
Brak koncepcji traktatu w średniowieczu
Ten porządek prawa średniowiecznego był dziełem doktryny; w zależności czy były to akty papieża czy cesarza inaczej umiejscawiano traktaty. Nawet jeśli jednostronne orzeczenia papieża były ponad traktatami, papież mógł nawet wg niektórych unieważnic traktaty.
Papież Innocenty IV (XIIIw)- ta zasada wyższości aktów papieskich była respektowana
W świecie zachodnim istotne znaczenia traktatów miały stosunki lenne:
Traktaty były zawierane na różnych szczeblach (między królami, królem i wasalem)
Istnienie stosunków lennych nie zawsze oznaczało, że traktat jest pomiędzy władcą wyższego urzędu a niższego np. traktat z Sable między królem Francji a diukiem Bretonii w 1488r nie był oparty na stosunkach wasalnych tylko na wzajemności/równości praw.
Były formułowane a taki sposób żeby dać do zrozumienia o niższości drugiego mimo, że tak nie było; Fryderyk- Liga Lombardzka- rok
Zobowiązania te zobowiązują wasali do przestrezgania tego traktatu, ponieważ stosunki między królem a wasalem były oparte na kontrakcie, wasale musieli je koratyfikowac (ponownie zaakceptować kontrakt)
Osobisty charakter zobowiązań traktatowych umowa zawarta między władcami, a dopiero za nimi szły ziemie, których oni byli panami; nie tylko kwestia werbalnego sposobu; jeśli władca umarł traktat wygasał (chyba że klauzula o dziedziczności zobowiązania); konkordat wormacki(1122r.)-umowa między papieżem a cesarzem, która wygasła po śmierci cesarza; władcy New reprezentowali suwerennych państw (władców udzielnych- suwerenów)
Brak reguł odnoszących się do traktatów powodował, że jak wyglądało przestrzeganie wynika z praktyki:
- spisywanie i pieczętowanie traktatów
- zasada dobrej wiary (od Rzymu)
Do XVI wieku koncepcja traktatu nie zmieniła się od starożytności (był zabezpieczony sankcją religijną); 526- Justynian pokój z Persją postanowienie, że wszyscy ci, którzy naruszą traktat staną się wrogami Boga; przysięga zabezpieczenia przestrzegania traktatu była składana w kościele do XVII (nie wpłynęła na to reformacja)


(…)

… nałożenie interdyktu lokalnego czy nawet ekskomuniki; ekskomunika w 1492 Innocentego IV na tle traktatu między Henrykiem VII, a Karolem VIII wyróżnia klauzula o ekskomunice- wyjątek; Władysław III Wareńczyk- Zakon Krzyżacki 1435 r wyraźny zapis o iuramentum?
Ok. 1500 r. znaczenia kościoła katolickiego spadło, że te konsekwencje sakralne zanikły ok. 1540
Bardzo uroczysty charakter nadawało się poprzez…
… w sporze), pełnił dobre usługi, nie uczestniczył w sporze, ale pomagał stronom się porozumiec; bywali również rozwiązującymi spór jako osoba prywatna np. spór między Janem bez ziemi a Filipem II Augustem w 1203 r.
Cesarze również mogli angażowac się w spory, ale jako równi; musieli być poproszeni i zaangażowanie się w konflikt, sami z siebie nie mogli; 1412 spór w Offen między Władysłwem Jagiełło a Zakonem Krzyżackim który dotyczył wykładni rozejmu toruńskiego; pomocnik zaangażował się w spór w 1419- orzeczenie wrocławskie (Król-Zakon-książętsa mazowieccy)
Zwykli monarchowie tez mogli się angażowac, poźniej również innym instytucjom: sądowi- parlament paryski, Cesarz nie rozstrzygał sporu
Podawanie sporu pod arbitraż mogło być tylko jeśli klauzula arbitrażowa była w traktacie albo umowa zwana…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz