Wykład - historia prawa narodów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - historia prawa narodów - strona 1 Wykład - historia prawa narodów - strona 2 Wykład - historia prawa narodów - strona 3

Fragment notatki:

13.05.2008 WYKŁAD- HPN
1. Era hiszpańska (1492r –odkrycie Ameryki) – zamknięcie średniowiecza; etap przejściowy
•1494r – początek wojen włoskich,
• koniec – zawarcie traktatów w 1648r w Münster i Osnabrück,
• późne średniowiecze-3 symptomy zmian charakterystyczne dla odrodzenia ( i ery
przedhiszp.)
v
kryzys władzy uniwersalnej w Europie (XIV-XV) -okres wielkiego bezkrólewia
1254-1273r.;
Ø początek jeszcze w XIII w – 1254-1273r – wielki inter regnum w cesarstwie;
problemy z wyborem papieża (procedura conclawis)
Ø konflikty w Rzymie – niewola awiniońska – uzależnienie papieża od cesarza
Francji (Klemens VII – 1309-13 nie może przyjechać do Rzymu)
Ø schizma zachodnia – 1377- ostatnim papieżem Benedykt XIII – kres schizmie
kładzie sobór w Konstancji, ale Benedykt XIII(ostatni papież tej schizmy) zostaje
pokonany siłą zbrojną; sobór w Konstancji – „niby” kładzie kres schizmie; Marcin
V – pokonuje 3 antypapieży i 1417-31 - jako papież kościoła zjednoczonego;
pojawia się inny problem jakim był husytyzm;
Ø kryzys koncyliaryzmu - kto jest ważniejszy: papież czy sobór? -
stateczni papieże zyskują dominację; ( 1417r, 1449r, 1378r)
v
zakłócenia solidarności chrześcijańskiej ( res publica christianas- jedność w postaci
religii )
Ø wojny włoskie – bitwa pod Pawią w 1525 r (Francja przegrywa); król franc.
Franciszek I zawarł umowę z Sulejmanem II Wspaniałym(antychryst);
umowa ta była uznawana za wyjątkową -zawarta w ekstremalnej sytuacji- była
ostro krytykowana nawet przez franc. doktrynę – pierwszy symptom skłonności
Francji do Turcji ( XVII w. Francuzi wolą sojusz z Turcją- w tym czasie Polska
toczy z Turcją )
v
rozkład tradycyjnych struktur feudalnych
Ø władza coraz bardziej scentralizowana; stosunki lenne tracą znaczenie;
społeczeństwo stanowe ulega przeobrażeniu; zmienia się charakter działalności
kupców i rzemieślników; zmieniają się też różne normy prawne - małżeństwo
przestaje być formą połączenia królestw; 1.parlamenty (Polska, Anglia)
oddzielenie skarbu; tracą znaczenie też prywatno- prawne akty za pomocą których
dokonywano działań w sferze publicznej - sprzedaż, darowizna, wymiana;
Ø walka o terytoria zamorskie.
2. kształt społeczeństwa międzynarodowego – doby hiszpańskiej
•dominacja hiszp. – rozwój imperium hiszpańskiego
v
v
początek dominacji sięgają XIII w- walki z Maurami (od VIII w. Okupowali Płw.
Iberyjski); bitwa Las Navas de Tolosa (lub Colossas)- 1. bitwa wygrana przez
hiszp. w czasie rekonkwisty - załamuje władztwo Maurów,
Aragonia zdołała opanować Baleary ( Majorka, Minorka, Ibiza) w XIII w.,
v
Opanowanie Sycylii w XIII w. - osadzili swych krewniaków (Aragonia );
rozpoczął się w kierunku Neapolu ( potem stolica królestwa Obojga Sycylii )
• 1469 r. - zjednoczenie Król. Aragonii i Królestwa Kastylii- Ferdynand Aragoński i
Katarzyna Kastylijska (małżeństwo polityczne)
v
wydziela się Portugalia ( XV –XVI w. – unia personalna z Hiszpanią)
v
umowy z papiestwem w XV w. (1478 i 1482r.) - podporządkowanie Kościoła
królom

(…)

terytorium państwowe(proces delimitacji granic
państwowych) władcy musieli wyznaczyć sobie terytorium gdzie panują) w tym
kontekście
Ø Władza monarsza – władza politycznie najważniejsza -> monopol na
stanowienie prawa i zawieranie umów międzynarodowych (XVII w. Zbuntowane
prowincje podpisywały własne umowy; zwłaszcza LA Rochelle – miasto na
zachodzie Francji, ost. twierdza hugenotów); na użycie siły…
… ( dżuma ); wyparcie Europy przez Turków;
duża liczba ludności i rycerstwa ( 6,5 mln na Półwyspie Iberyjskim )

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz