Wojny włoskie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wojny włoskie - strona 1 Wojny włoskie - strona 2 Wojny włoskie - strona 3

Fragment notatki:

W O J N Y W Ł O S K I E Walka o hegemonię w Europie W. toczyła się niemal bez przerwy od schyłku XV do poł. XVI Była to rywal. Fr- hiszp. W zmaganiach zbrojnych uczestn. Liczne państwa. Gł. Rolę miały: Fr., Hiszp., państwa wł., Rzesza. Poważny udział- Anglia, Szwajc., Turcja i Węgry Jana Zapolyi. Ces. I pap. Wyraźnie stawały się reliktami przeszł. Ich realna siła i znaczenie w epoce przemian gosp. I, odkryć geogr., odrodzenia i reform. Malały. Uświęcony dualizm władzy w Europie- duchowej pap. I świeckiej ces. Stracił znaczenie. Interesy nar., gosp. I dynast. Poszczeg. Państw brały zdecydowanie górę. Poczucie solidarności chrz. Krajów europ. Wobec wspólnego zagr. Ze str. Imperium Osma. Zanikało. W rywal z Habsb. Arcychrz. Król Fr. Nie wahał się szukać oparcia w Turkach. FRANCJA
XV/XVI w.- to kraj o najdalej posuniętym procesie unifikacyjnym w Eur. Zrodzone jeszcze podczas wojny 100-letniej poczucie jedności Fr. Wobec wspólnych wrogów było katalizatorem przycz. się do powstania zjedn., nar. Państwa fr. W owym czasie zaawansowany był proces unifikacji ziem fr. Pod berłem Walezjuszy. Po sm. Karola Zuchwałego (Nancy 1477) przył. Ks. Burgundii i Pikadrii. Resztę ziem wzięli Habsb. Fakt ten stał się jedną z gł. Przyczyn zaostrzenia stos. . fr. Nie zadowoliła się tylko cz. Spadku po K. Zuchw. Wkrótce potem przył. Hrabstwo Prowansji. Dalszy proces unifik. Ziem fr. Przebiegsł w kier. W., ku Bretanii.Bretania była bazą wypadową dla najazdów ang. Wobec przygotowań do wojen we Wł. Fr. Chciała się zabezp. Z tej str. Od Anglii. Mieszkańcy Bret. Byli prawie monopolistami w dziedzinie transportu mors. 1487- 91 wojna o Bret. Równocześnie ze scalaniem ziem umacniała się we Fr. Władza króla. Miał on władzę ustawod., sądown. I wykonawczą. Był naczelnym wodzem armii i decyd. O pokoju i o wojnie. Stałe podatki i stała armia zaciężna umacniały. Nie zwoływał stanów gener.
W. W Ł . V I I I Wznowienie wojny. Wojska ces. Pod wodzą ks. K. Bourbon zdobyły szturmem Rzym- SACCO DI ROMA. Te niepowodzenia zmuszają Franc. I do zawarcia niekorzystnego pokoju w CAMBRAI -1529- Fr. Traci posiadł. We Wł. Panem all Wł. KV Papież Klemens VII uzneje przewagę Karola i koronuje go na ces. 1530 WOJNA L. 40-60TE
Traktat w Cambrai nie oznaczał stbilizacji. Cesarz KV popadał w kłopoty. WOJNY WEWN. W NIEM. + WOJNY Z TURCJĄ.
Franc. I jeszcze 2krotnie próbował walczyć. 1536-8- rozejm w NICEI
Po klęsce z Turkami w Algierii (1541) i w Niemczech- nowa wojna. Fr. Sprzym z królem duń. Chr II i ks. Protest. + Turcją.


(…)

… inne orientacje gospod. Kat. Na Ocean i Afrykę. Arag. Była zw. Z M. Śródz. I Sycylią, z której miała zboże. Miały 4- 4,5mln. Ludzi, zróżn. Pod wzgl. Etnicznym, nar., rel. Rozp. się prześladowania Żydów, aby wyeliminować ich z życia gospod. Ż. Bronili się przechodząc na wiarę chrz. W interesie władzy król. działała Św. Inkwizycja. 31 III 1492 edykt skazujący Ż. Na wygnanie. Potem Inkwizycja skierował się przeciw…
…., Alzacja, Lotaryngia, Franche= Comte)
Habsb. Prowadzili w Niderl. Dość zręczną politykę wygrywania rywal. Poszczeg. Miast. Znaczna niezal. All krajów burg., ich partykularyzm,liczne przywileje, których Habsb. Nie mogli łamać prowadziły do tego, że nie byli oni w stanie wykorzystać tych posiadłości w pełni do swych celów polit.i wojsk. Nie mogli wykorzysctać niezłej floty hol. Ciągnęłi natomiast duże…
… przez oligarchię patrycj. Na czele był doża. Centralistyczny system rządów. Nie była samowyst. Sprowadzała zboże z płw. Bałkan. Podstawą egzyst. Był handel (zwł. Lewantyński)pod kontrolą i przy poparciu Porty Otomańskiej prowadzili Wenecjanie zyskowny proceder, zachowując nadal w niektórych dziedzinach faktyczny monoopol (np. na sprowadzanie win gr. ). Poltityka wen. To polityka wolności handlu i unikania…
…. Przyniosły Fr. Straty mater. I teryt. KVIII zawarł układ z LUDWIKIEM MORRO, władcą MEDIOLANU. (przeciwko władcy Neapolit. FERRANTO) . Nie udało się pozyskać pap. Aleksander VI, Z POCH. Hiszpan, reprezentował wrogie nastawienie wobec fr. Planów zaborczych. Papież chciał wykorz. Fr. Do rozgrywek ze swymi przeciwn. , zwł. Z Neapolem. W. WŁ V
IX 1494 KVIII WYRUSZA NA WOJNĘ przyjmuje tytuł ,,króla Sycylii…
…, zawarł przymierze z Hiszp. i Wenecją (1499) zjednał sobie pap. Aleksandra VI. VIII 1499 WOJNA Z MEDIOLANEM..
Rządy Sforzów obalone
Podział ks. Między Fr., Wenecję i Szwajc (za posiłki wojsk.)
Fr. Po sukcesie decyd. Się na ponowną ekspansję w kier. król. Neapolu. Podjął też myśl krucjaty przeciwko Turcji. Plany nierealne. Załatwić sprawę Neapolu chciał LXII załatwić w porozumieniu z Hiszp. - tajny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz