Ekspansja turecka: XVI- XVII w.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekspansja turecka: XVI- XVII w. - strona 1 Ekspansja turecka: XVI- XVII w. - strona 2 Ekspansja turecka: XVI- XVII w. - strona 3

Fragment notatki:

ROLA POLIT. IMPERIUM OSM. W EUROPIE W XVI- XVII W.
Celem Tureckiej Ekspansji była od XVI w. Europa S-E, Azja Mn. I Afryka N. Na pocz. Stulecia posiadł. Ich obejmowały:
ANATOLIĘ (Azja Mn.- ludność turecka)
Kraje Płw. Bałk. Mołdawię- status lenny
Wołoszczyzne- status lenny Cz. N. wybrzeży M. Czarnego. Większość podbitych krajów stanowiły prowincje imperium.
Wasalem tur. Był CHANAT KRYMSKI (OD 1474). Turcy wyparli z Krymu Genueńczyków, zdobywając ich ost. Twierdzę- KAFFĘ. Sułtan ME HMED II zdobywca Konstatntynopola , organizator potęgi Tur. , zostawił swoje państwo w trakcie przygotowań do nowych wypraw ( ku Afryce N) Na progu nowego stulecia stanęły przed Portą Ottomańską 2 zasadn. Zadania wojen.- polit.:
Podbój Egiptu i Afryk i N., Rozprawa z Persją ( gł. Rywal Turcji na E.) Ekspansja w Europie S- E zahamowana przez klęskę pod Belgradem)
Aby te zamierzenia zrealizować należało zlikwid. Walki o władzę w rodzinie sułtana . Walczą bracia- sułtan DŻEM i BAJEZYD. Zwyc Bajezyda. Dźem ucieka do Europy, gdzie jest obiektem antytur. intryg dyplom. 1512 nowy przewrót (janczarzy). Na tron wyniesiony SELIM . Podjął się on real. 3 wspomnianych zadań. Najpierw postanowił przeprowadzić czystki w rodzinie, aby uspokoić państwo. Chciał wyeliminować wszystkich, którzy mogli zgłaszać jakiekolwiek pretensje do tronu. Makakrę poprzedził bunt zorg. Przez czł. Jego rodziny. Do Persji zbieg ł MURAD. Zyskał poparcie szacha Ismaila. PERSJA
Szach Ismail po zwyc. Walkach z Uzbekami zjedn. Państwo perskie i zdobył Armienię, Azerbejdżan, Gruzję, płaskowyże Irańskie, Irak, Kurdystan, Mezop
Do pocz. XVIIstos. Pl.-tur. Były poprawne. Ale wkrótce T. Połasili się na Ukrainę. Dopóki Rp. W przymierzu z Krymem walczyła z Moskwą, ani Tatarzy ani Turca nie śmieli forsować swych zaborczych planów w stos. Do Ukr,. Traktat andruszowski spowod., że T. Zacząła się bać ewent. Akcji pl- mosk przeciw niej. 1672 ATAK NA RP. Padł Kamieniec Podolski. X 1672 BUCZACZ Rp. Oddaje większą cz. Ukrainy z Podolem Turcji. Płaci roc zny haracz 1673 CHOCIM J. Sobieski zwyc T., co otwarło mu pośr. Drogę do tronu. 1676 ŻÓRAWNO rozejm. Oparty o artykuły buczackie. Zapow. Zwrot w pol. Pl- tur. 1677 T. Atakują ros. Ukrainę. Zdobywają Czehryń. 1681 BAKCZYSARAJ Rosja uznaje władztwo Porty nad prawobrzeżną Ukr. T. Godzi się z protekt. Mosk. Nad Zaporożem.

(…)

… i Damaszku. Armia Selima pokonuje pustynię i góry Pod Kairem- zwyc. Selima
1517 szturm Kairu
All imperium mamul w rękach tur. Szeryf Mekki uznaje Selima za opiekuna re. Muzułm. Z chwilą podboju p. mamul. Wraz ze św. Miejscami Mekką i Medyną sułtan tur. Stał się najpotężn. Władcą w świecie islamu. SULEJMAN WSPANIAŁY
Szczytowy okres potęgi ottomnań. Za jego rządów ekspansja była na E. W wojnach z Persją…
… tys. wioślarzy i marynarzy, 3100 żołn. Siły tur. Też takie.
7 X 1571 LEPANTO
pogrom floty muzułm. Korzyści polit. Małe- żadne. Liga po zwyc. Przestała właśc. Istnieć. WENECJA- zniechęcona, zawarła z T. Pokój (1573) Wyrzekła się Cypru i wybrzeży Albanii. Zwraca T. Cz. Kosztów woj. Za pewne koncesje handlowe. OBJAŚNIENIA
N- północ
S- południe
E- wschód
W- zachód
All- każdy, cały, wszyscy i odmiany…
… do wielkiej wojny z Turcją. Porta już wcześniej walczyła z Wenecją. Pocz. Flota wen. Odnosiła sukcesy. Zagroziła ona bezpośr. STAMBUŁOWI. Kiedy MEHMED IV objął władzę Wenecjanie zostali wyparci z Dardaneli. Turcja przeszła do ofensywy. Zaatakowała KRETĘ..
W międzyczasie porta wplątała się w wojnę z Austrią na Węgrzech. Jerzy II Rakoczy pozbawiony tronu za najazd na Pl. Szukał pomocy u ces. LeopoldaI…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz