Rewolucja przemysłowa w Angli- Wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 4907
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rewolucja przemysłowa w Angli- Wykład - strona 1 Rewolucja przemysłowa w Angli- Wykład - strona 2 Rewolucja przemysłowa w Angli- Wykład - strona 3

Fragment notatki:

Tematem notatki jest rewolucja przemysłowa w Anglii. W treści 3-stronicowej notatki w formacie docx znajdują się następujące zagadnienia: Sytuacja gospodarcza i społeczna w Anglii w XVI/XVII w., grodzenia, powstania chłopów angielskich, powstanie 1607, 1638, produkcja wełny, ziemia jako przedmiot obrotu handlowego i lokaty kapitału, gentry, nobility, nowoczesne metody produkcji towarowej, renta feudalna, landlordowie, ziemianie angielscy, merkantylizm, rywalizacja z Wielką Armadą, angielskie panowanie nad morzami, Oliver Cromwell, rewolucja angielska, Navigation Act, panowanie Stuartów, konkurencja z Holendrami, rywalizacja z flotą Holandii, rozwój przemysłu w epoce elżbietańskiej, przemysł sukienniczy, górnictwo, hutnictwo, nowe gałęzie przemysłu, 1840 r., mechanizacja produkcji, znaczny przyrost ludności, rosnący eksport do kolonii, dostępność surowców, brak wewnętrznych barier celnych, rozwinięty system kredytowy, udoskonalenie komunikacji, rozwój dróg wodnych, lądowych, ruch luddystów, niszczenie maszyn, masowy ruch polityczny robotników, czartyzm, 1836 ? 1848, ekspansja kolonialna.

Rewolucja przemysłowa w Anglii
Sytuacja gospodarcza i społeczna w Anglii w XVI/XVII w. była skomplikowana i nietypowa na tle Europy kontynentalnej. Na wsi angielskiej panowała w tym czasie w zasadzie gospodarka czynszowa. Stosunki poddańcze były rzadkie i spotykane wyłącznie w zacofanych rejonach.Życie na wsi wyznaczała towarowa produkcja zboża, hodowla owiec i produkcja wełny.Popyt na zboże i produkty rolne, związany z rewolucją cen w XVI w., spowodował masowe przejmowanie ziemi przez właścicieli (tzw. grodzenia).Grodzenia pociągały za sobą doniosłe skutki społeczne zarówno na wsi jak i w miastach. W rezultacie wywłaszczania i wysiedlenia chłopów z ziemi pojawiły się rzesze spauperyzowanej ludności wiejskiej, której jedynym źródłem utrzymania mogła być praca własnych rąk.Chłopi angielscy kilkakrotnie chwytali za broń, walcząc ze zgubnymi skutkami grodzenia (1607 r., 1638 r., itd.) - bez powodzenia.
Ogrodzone grunty były przeważnie zamieniane na pastwiska, ze względu na wysoką koniunkturę na owczą wełnę - podstawowy surowiec rozkwitającego przemysłu sukienniczego.Jednocześnie ziemia stawała się przedmiotem swobodnego obrotu handlowego i miejscem lokaty kapitału, czego większość ówczesnych krajów europejskich nie znała. Szlachta, która przeszła na nowoczesne metody produkcji towarowej w rolnictwie zyskała miano nowej szlachty (gentry). Przeciwstawiano ją starej szlachcie rodowej (nobility), utrzymującej się z dochodów z renty feudalnej. Do nobility należeli także wielcy właściciele ziemscy - landlordowie.Nowa szlachta i burżuazja dały w przyszłości początek tzw. klasie średniej.Ziemianie angielscy wydzierżawiali części swych majątków dzierżawcom (farmerom), którzy często wykorzystywali wysiedlonych chłopów jako robotników najemnych. Wielu wieśniaków musiało jednak szukać zajęcia w mieście albo też zasilało szeregi nędzarzy i włóczęgów.
Epoka elżbietańska zapisała się w dziejach Anglii jako okres realizacji polityki merkantylnej i wielkich sukcesów gospodarczych. Królowa Elżbieta I wygrała rywalizację (w XVI w.) z „Wielką Armadą” - flotą hiszpańską.Anglia objęła odtąd panowanie nad morzami, rywalizując skutecznie z nową potęgą - Holandią. Elżbieta I w ramach swej polityki merkantylnej popierała rozwój kompanii handlowych, które miały charakter spółek akcyjnych. Otrzymywały one przywileje królewskie, a wraz z nimi monopol na handel z określonym krajem.
Po ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz