Geneza rewolucji przemyslowej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1596
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geneza rewolucji przemyslowej - strona 1 Geneza rewolucji przemyslowej - strona 2 Geneza rewolucji przemyslowej - strona 3

Fragment notatki:


GENEZA REWOLUCJI PRZEMYSŁOWEJ Tematem mojej pracy jest przedstawienie genezy rewolucji przemysłowej. By móc dobrze zanalizować temat należy zdefiniować, czego dokładnie będzie dotyczyć tematyka tego referatu. Genezę należy rozumieć jako pochodzenie, zespół warunków powstania i rozwoju jakiegoś zjawiska. Rewolucja przemysłowa to proces zmian ekonomicznych, społecznych a także politycznych, charakteryzujący się przejściem od produkcji manufakturowej do produkcji fabrycznej na dużą skalę. Tym samym geneza rewolucji przemysłowej to proces, który zapoczątkował przejście od produkcji rzemieślniczej do produkcji fabrycznej.
Należy zaznaczyć, że rewolucja przemysłowa nie była zjawiskiem niespodziewanym, nagłym, ale procesem, który został zapoczątkowany wiele lat wcześniej, na który złożyło się kilka czynników. Właśnie te przyczyny, dzięki którym doszło do rewolucji przemysłowej postaram się wam przedstawić w mojej pracy. Skupię się głównie na wydarzeniach związanych z Anglią, która uważana jest za kolebkę rewolucji przemysłowej.
Pierwszym bodźcem, który przyczynił się do stopniowego rozwoju gospodarczego, a bez którego na pewno nie doszłoby w późniejszym czasie do rewolucji przemysłowej były odkrycia geograficzne. Dzięki odkryciu nowych ziem kraje kolonialne szybko bogaciły się, decydując się na akumulację kapitału i rozwój merkantylizmu, co dało podstawy do rozwoju kapitalizmu. Odkrycie nowych ziem, tym samym nowych szlaków handlowych przyczyniło się do rozwoju handlu oraz rynków zbytu i potrzeby wytwarzania większej ilości produktów rzemieślniczych.
System cechowy skutecznie blokował rozwój produkcji i nie mógł dostarczyć wystarczającej ilości produktów, na jakie było zapotrzebowanie. Niedostateczną podaż ze strony rzemieślników cechowych zaczęli uzupełniać partacze, działający poza korporacjami. Dlatego już od połowy XVII wieku rola cechów w Anglii zaczęła słabnąć. Z czasem to kupcy stali się nakładcami organizującymi chałupnictwo, stwarzając w ten sposób podstawy do przemysłu manufakturowego, zwanego protoindustrializacją.
Powstanie manufaktur, a z czasem fabryk możliwe było dzięki rewolucji agrarnej, której początki w Anglii zaczęły się już w XVI wieku. Najważniejszym elementem dla rewolucji przemysłowej związanym z rewolucją agrarną było zniesienie poddaństwa, które miało miejsce w Anglii w 1662 roku. Doprowadziło to do migracji głównie małorolnych chłopów do miast, którzy stawali się wolną siłą roboczą, często dostającą nieskomplikowaną pracę w powstających manufakturach. Migracja lub równie często wypieranie małorolnych rolników przyczyniło się do powstawania dużych, bardziej efektywnych gospodarstw rolnych (zjawisko ogradzania), co przyczyniło się do rozwoju miast i powstania klasy robotniczej. Wprowadzenie uprawy ziemniaków zniwelowało głód, a zwiększenie hodowli zwierząt wzbogaciło ubogą dietę części osób, dzięki czemu zaczęła stopniowo wzrastać liczba ludności i zmniejszyła się umieralność ze względu na głód. Rozwinięte rolnictwo, w którym trójpolówkę zaczęto zastępować bardziej wydajnym płodozmianem, mogło zaspokoić potrzeby rozwijających się miast, które mogły skupić się na rozwoju przemysłu.


(…)

… strategicznych wynalazków, które zapoczątkowały zmiany w przemyśle. Jako pierwszy taki wynalazek uznaje się stworzenie w 1733 roku czółenka mechanicznego przez Johna Kay'a, które zrewolucjonizowało przemysł włókienniczy. Następnie wynalezienie w 1767 roku przędzarki Arkwrighta ulepszonej przez Samuela Cromptona oraz w 1787 roku krosna mechanicznego przez Edmunda Cartwrighta spowodowało 40 krotne zwiększenie wydajności przemysłu włókienniczego, który rozwijał się w powstających fabrykach, produkujących na masową skalę za sprawą maszyn i obsługujących je robotników. Rozwój fabryk przyczynił się do upadku manufaktur, które były za mało wydajne.
Kolejnym, strategicznie ważnym wynalazkiem było zastosowanie koksu (a nie węgla drzewnego) do wytopu żelaza przez Abrahama Darby'ego w 1735 roku. To odkrycie zapoczątkowało powstawanie hut, a dzięki stworzeniu przez Jamesa Watta w 1769 roku maszyny parowej, wykorzystywanej do poruszania dźwigów z kopalni, wydobycie węgla kamiennego było na wielką skalę. Tym samym Anglia, posiadająca duże zasoby węgla kamiennego zmieniła się z importera w eksportera żelaza i stała się na przełomie XVIII i XIX wieku potęgą przemysłową na świecie.
Ważnym aspektem rewolucji przemysłowej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz