Geneza rewolucji przemysłowej - Ideologia oświeceniowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1463
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geneza rewolucji przemysłowej - Ideologia oświeceniowa - strona 1 Geneza rewolucji przemysłowej - Ideologia oświeceniowa - strona 2

Fragment notatki:

GENEZA REWOLUCJI PRZEMYSŁOWEJ - Angelika Karczewska
Geneza - pochodzenie, zespół warunków powstania i rozwoju danego zjawiska.
Rewolucja przemysłowa - proces zmian społecznych, ekonomicznych i politycznych zapoczątkowany w Anglii, przejście od produkcji manufakturowej do produkcji fabrycznej na dużą skalę.
Geneza rewolucji przemysłowej - proces, który zapoczątkował przejście od produkcji rzemieślniczej do produkcji fabrycznej.
Rewolucja przemysłowa nie jako zjawisko niespodziewane, nagłe, ale proces, który zapoczątkowany został wiele lat wcześniej, rozwijający się stopniowo i w sposób logiczny.
Geneza, przyczyny rewolucji przemysłowej: Odkrycia geograficzne akumulacja zasobów z kolonii i polityka merkantylna rozwój państw kolonialnych podstawy kapitalizmu
Rozwój handlu kontakty z innymi krajami i rynki zbytu w koloniach zapotrzebowanie na produkty rzemieślnicze.
Niewystarczalność produkcji cechowej niedobory uzupełniane przez partaczy protoindustrializacja.
Rewolucja agrarna zniesienie poddań stwa (Anglia 1662r):
powstanie większych, bardziej wydolnych gospodarstw rolnych wprowadzenie uprawy ziemniaków i rozwój hodowli płodozmian lepsze zaspokojenie potrzeb żywnościowych
emigracja chłopów do miast wolna siła robocza rozwój manufaktur powiększanie się miast
Ideologia oświeceniowa: rozwój nauki i powstanie wynalazków
liberalizm zniesienie protekcjonizmu i merkantylizmu (2 poł. XVIII wieku, Anglia) wolny handel
Rewolucja w przemyśle włókienniczym zwiększenie wydajności przemysłu włókienniczego powstawanie fabryk - 1733r - czółenko mechaniczne Johna Kay'a
- 1767r - przędzarka Arkwrighta
- 1787r - krosno mechaniczne Cartwrighta
Rewolucja w przemyśle ciężkim powstawanie hut Anglia potęgą przemysłową (XVIII/XIX wiek); z importera w eksportera
- 1835 r - koks do wyrobu żelaza - Abraham Darby
- 1769r - maszyna parowa Jamesa Watta
Transport: - 1802r - statek parowy Roberta Fultona
- 1825r - lokomotywa parowa
Rewolucja przemysłowa w innych krajach konieczność zniesienia poddaństwa, rozwoju miast, posiadania zasobów i rozwoju rynku wewnętrznego.
Rewolucja przemysłowa: - nowe wynalazki ułatwiające życie ludności druga rewolucja przemysłowa - industrializm
- fabryki - zmiana sposobu i intensywności produkcji
- podział społeczeństwa na posiadających i pracujących
- koncentracja życia w miastach i ich rozwój
- rozwój transportu
- potęga gospodarcza potęgą polityczną
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz