Europeistyka

note /search

Kategoria zmiany w dziejach państwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Europeistyka
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2408

KATEGORIA ZMIANY - W DZIEJACH PAŃSTWA Rewolucja Przemiany w dziejach państwa przybierają różny stopień nasilenia. Najbardziej głębokie niesie ze sobą rewolucja. Badacze wyróżniają rewolucje społeczna, czyli przejście od jednej formacji społeczno D ekonomicznej do drugiej, zjawisko to kształtują o...

Europa Ojczyzn - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Europeistyka
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2268

Europa Ojczyzn 1 , Koncepcja tzw. „Europy Ojczyzn” czyli związku samodzielnych państw narodziła się we Francji. Była ona pomysłem de Gaulle'a oraz jego odpowiedzią na wizje Roberta Schumana i Claude'a Monneta. Jego idea była zgodna z tradycją francuskiej polityki zagranicznej, w której to Francj...

Organizacja Funduszy Europejskich

 • Uniwersytet Warszawski
 • Europeistyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1064

Organizacja Funduszy Europejskich Na system organizacyjny funduszy europejskich składają się trzy główne poziomy: koordynacja zarządzanie wdrażanie Na każdym z tych poziomów działają inne instytucje. Są to więc: Instytucje Koordynujące i Monitorujące - na etapie koordynacji i monitoringu; Inst...

Fundusze Unijne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Europeistyka
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1435

Fundusze UE, 10.01.2012 Ustawa o prowadzeniu polityki rozwoju Aktualna dokumentacja konkursowa - program kapitał ludzki etapy oceniania wniosku o dofinansowanie. Słowniczek ustawy prowadzeniu polityki rozwoju, organy zaangażowane w proces programowania, konkurs - przepisy dotyczące konkursy np. ś...

Geneza rewolucji przemysłowej - Ideologia oświeceniowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Europeistyka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1463

GENEZA REWOLUCJI PRZEMYSŁOWEJ - Angelika Karczewska Geneza - pochodzenie, zespół warunków powstania i rozwoju danego zjawiska. Rewolucja przemysłowa - proces zmian społecznych, ekonomicznych i politycznych zapoczątkowany w Anglii, przejście od produkcji manufakturowej do produkcji fabrycznej na d...

Geografia polityczna - zbiór wykładów

 • Uniwersytet Warszawski
 • Europeistyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1134

Geografia Polityczna 16.11.2010 r. Mechanizm secesji - dwa przeciwstawne działania, dążenie państwa do integralności terytorialnej a z drugiej strony dążenie nowego państwa do samo istnienia. Upadek Państwa i jego powstanie są ze s...

Wpływ globalizacji na kulturę masową i kulturę wyższą.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Europeistyka
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1743

Anna Grochulska Poniedziałek, godz. 18.30 Wpływ globalizacji na kulturę masową i kulturę wyższą. Globalizacja Wg Anthony'ego Giddensa, powstała między innymi dzięki upadkowi komunizmu, który nie mógł przekazywać jednolitych treści ideolo...

Wielki kryzys ekonomiczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Europeistyka
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1764

WIELKI KRYZYS EKONOMICZNY 1929-33 Największa depresja ekonomiczna zapoczątkowana w USA, która później rozprzestrzeniła się na wszystkie kraje - z wyjątkiem ZSRR oraz objęła wszystkie dziedziny gospodarki. Zjawisko to zostało zapoczątkowane w felerny

Informacja Europejska nr 10

 • Uniwersytet Warszawski
 • Europeistyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 819

Sieci informacyjne, 11 maja 2011 (4 maja mnie nie by ł o) Sieć - system powiązań, zależności miedzy elementami, przepływ, źródło, łączność, przekaz, komunikacja. Informacja - pozyskiwanie wiedzy, źródło, przekaz, komunikat, wiadomość. Dwa bloki: - siec i dla konsument ó w i przedsi ę biorc ó w ...