Kategoria zmiany w dziejach państwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2338
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kategoria zmiany w dziejach państwa - strona 1 Kategoria zmiany w dziejach państwa - strona 2 Kategoria zmiany w dziejach państwa - strona 3

Fragment notatki:


KATEGORIA ZMIANY - W DZIEJACH PAŃSTWA Rewolucja Przemiany w dziejach państwa przybierają różny stopień nasilenia. Najbardziej głębokie niesie ze sobą rewolucja. Badacze wyróżniają rewolucje społeczna, czyli przejście od jednej formacji społeczno D ekonomicznej do drugiej, zjawisko to kształtują oddolne wystąpienia klasowe i szczytowy okres rewolucji społecznej, czyli rewolucję polityczną która prowadzi do zmiany typu państwa, do wytworzenia i przekształcenia systemu instytucji ustrojowo D prawnych odpowiadających interesom klasy, która zawładnęła środkami produkcji. Zdarzają się przypadki, kiedy kolejność jest odwrotna na przykład podczas rewolucji socjalistycznej. Najczęściej pojawiającą się przyczyną rewolucji jest niezgodność stosunków produkcyjnych z charakterem sił wytwórczych. Klasa panująca broni starych stosunków produkcyjnych, natomiast o nowe, odpowiadające aktualnemu stanowi i sprzyjające dalszemu rozwojowi walczy klasa uciskana.Wyróżniamy obiektywne i subiektywne przesłanki rewolucji: Obiektywne: - niemożliwość utrzymania panowania przez klasy rządzące - zaostrzenie trudnego położenia klas uciskanych - wzrost aktywności mas Subiektywne - świadomość trudnego położenia klas upośledzonych - stopień zorganizowania i aktywności mas - polityczny kryzys władzy - przejrzystość celów dokonania przemian Wytwarza się sytuacja rewolucja, czyli niezdolność rządzenia przez dotychczasową klasę społeczną. Przebieg rewolucji obejmuje dwie fazy: - działania zmierzające do zdobycia władzy politycznej - działania wprowadzające i utrwalające przemiany W dziejach społeczeństw wystąpiły trzy rodzaje rewolucji: - rewolucje feudalne n u ich podnóża leżał konflikt pomiędzy siłami wytwórczymi a stosunkami produkcyjnymi, których członem była własność właścicieli niewolników. Utorowały one drogę feudalizmowi. - rewolucje burżuazyjne D reprezentantem nowych stosunków produkcji stała się burżuazja, w walce o obalenie ustroju feudalnego poparli ja chłopi i plebs. Rewolucje te doprowadziły do powstania ustroju kapitalistycznego. - rewolucje socjalistyczne O spowodowane miedzy innymi nędzą mas ludowych w czasie wojen imperialistycznych, Dążyły do stworzenia państwa bezklasowego. Charles Tilly Sytuacja rewolucyjna zaczyna się wtedy, gdy rząd pozostający uprzednio pod kontroląjednego suwerennego organizmu politycznego, staje się celem efektywnych , konkurencyjnych i wykluczających się roszczeń ze strony dwóch lub więcej oddzielnych organizmów politycznych. Kończy się zaś wtedy, gdy pojedynczy organizm polityczny uzyskuje kontrole nad rządem Charakterystyczną cechą sytuacji rewolucyjnych jest więc wielowładza. Przyczyny mnożenia organizmów politycznych:

(…)

… przede wszystkim na promowaniu zaawansowanej industrializacji
- reżimy pokolonialno a mobilizujące, gdzie autorytarnie kierowana partia i autorytarne kierownictwo państwowe są efektywnym instrumentem budowania i konsolidacji narodu
- rasowe i etniczne demokracje stosujące inżynierię społeczną przyznające prawo uczestnictwa politycznego grupom rasowo uprzywilejowanym i minimalizujące demokratyczne prawa innym grupom etnicznym
- reżimy teokratyczne, w których główny ośrodek decyzji politycznych znajduje się w rękach władzy duchownej.
- posttotalitarne autorytarne reżimy, czyli tak zwany autorytaryzm socjalistyczny.
Reżim totalitarny:
Charakterystyka:
- totalitarna ideologia, służy jako podstawa polityki, narzędzie manipulacji, którego celem jest legitymizacja władzy totalitarnej.
- jedna partia związana z ta ideologią i zwykle…

- oddziaływanie społeczeństwa międzynarodowego Reformy maja charakter:
- adaptacyjny
- regulacyjny
- innowacyjny Transformacja:
- transformacja systemowa dla przeobrażeń o charakterze globalnym, jest to proces radykalnych przeobrażeń społeczeństw, odrzucenie modelu uniformistycznego a przyjmowanie pluralistycznego
- transformacja ustrojowa dla przeobrażeń związanych z państwem, proces głębokiej reformy państwa , przejścia od rządów autorytarnych do rządów demokratycznych. Transformacja ustrojowa przejawia się w przemianach:
- modelu władzy
- modelu systemu partyjnego
- powstania elit politycznych
- sposobu wyłaniania organów władzy publicznej
- zmiany podmiotu sprawowania władzy publicznej
Pojawienie się tego pojęcia wiąże się z przeobrażeniami ustrojowo politycznymi i społeczno ekonomicznymi państw
Europy…
… a czasami mała grupa, pełni władze w ramach formalnie słabo zdefiniowanych, ale w rzeczywistości dobrze przewidywanych ograniczeń.
Autorytaryzm wyrósł na gruncie kryzysu mającego miejsce po l wojnie światowej i związanej z nim radykalizacji społeczeństwa, i to zarówno lewicowej jak i prawicowej. Największą popularność zdobywał on w krajach gdzie najpełniej wykształciła się klasa średnia.
Reżimy…
… kierowana przez jedną osobę: dyktatora, brak odpowiedzialności przed większą grupą wyborców, rządzący nie mogą być usunięci przy pomocy zinstytucjonalizowanych środków pokojowych.
- monizm polityczny, zniszczenie lub znaczne osłabienie wszystkich organizacji, jakie istnieją przed zagarnięciem władzy. (istnieje pluralizm wewnątrz rządzącej partii)
- rozbudowany aparat tajnej policji
- monopolistyczna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz