Elity polityczne część 2 - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elity polityczne część 2 - omówienie - strona 1 Elity polityczne część 2 - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

* elita
~ elita nie-rządząca (elita potencjalna) – wąskie zaplecze kadrowe dla elity rządzącej; cała
zasadnicza część społ. wchodzącego w skład nie-elity jest z tego procesu już założenia
wykluczona; Pareto bardzo nisko oceniał zasady gry demokratycznej i uważał, że najbardziej
adekwatnym do panujących warunków reżimem jest faszyzm.
~ elita rządząca rządzi najsprawniej kiedy w jej układzie jest równowaga pomiędzy ludźmilwami i ludźmi-lisami. Elita ulega jednak degradacji, a przejawem tej degradacji jest właśnie
zachwianie proporcji miedzy ilością lwów i lisów. Zachwianie tych proporcji oznacza
przewagę osób kierujących się residuami konserwatywnymi w elicie. Degradacja ta
spowodowana jest utratą przez jednostki rządzące psychicznych predyspozycji pozwalających
na sprawne rządzenie. Wg Pareto aby pojawić się w elicie rządzącej z elity nierządzącej
trzeba być niezwykle przebiegłym, sprytnym, zdeterminowanym, ambitnym i innowacyjnym
zatem trzeba kierować się residuami innowacyjności, tylko wybitne lisy dostają się do elity
rządzącej, ale z czasem funkcjonując już w tej elicie rządzącej zaczynają działać pod
wpływem zupełnie innych bodźców tzn. bodźców konserwatywnych. W ten sposób lisy
przekształcają się w lwy i tym właśnie mechanizmem należy tłumaczyć późniejszą przewagę
lwów w elicie.
b) Mosca wyszedł z pogodnych jak Pareto założeń wstępnych, z tym, że doszedł później do
nieco innych wniosków. Otóż Mosca również dzięki społeczeństwu na dwie warstwy: klasę
rządzącą i klasę poddanych (wspólny punkt wyjścia) podobnie jak Pareto dokonuje podziału
wewnątrz klasy rządzącej wyróżniając w niej dodatkowo klikę (warstwa górna, decyzyjna i
warstwa wykonawcza). Wg Mosca klasa rządząca to elita polityczna, która zajmuje swoją
szczególną pozycję w społeczeństwie z uwagi na swoje wyjątkowe atrybuty pozwalające na
rządzenie i wg Mosca te atrybuty to właściwości, zasoby materialne, zasoby symboliczne,
bądź cechy charakteru, ogólnie wszystkie te elementy, które w społecznej opinii predysponują
dany podmiot do rządzenia. Zatem do klasy rządzącej należy ten, który ma szlachetne
pochodzenie, dobry wygląd, pieniądze, talent strategiczny, ojca wysoko postawionego.
Mosca zwraca uwagę na rozumienie tego atrybutu potrzebnego do rządzenia przez zmienne:
zależy od miejsca i czasu w którym rzecz ma miejsce.
Mosca widział dwie tendencje w procesie wymiany elit:
- arystokratyczna zamknięta – odbywa się wewnątrz klasy rządzącej, pomiędzy kliką, a
warstwą wykonawczą (odpowiednik paretowskiej wymiany wewnątrz elity)
- demokratyczna otwarta – odbywa się pomiędzy klasa poddanych, a klasa rządzącą; ta
tendencja demokratyczna jest przez Mosce ceniona znacznie wyżej (przede wszystkim ze
względów praktycznych, a nie ideowych).
Mosca zwraca uwagę na to, że potęga klasy rządzącej opiera się na dwóch filarach:
- posiadanie atrybutów potrzebnych do rządzenia
- posiadanie przez rządzących monopolu na dobrze zorganizowaną grupę (klasa rządząca to
specyficzna mniejszość, która jako jedyna jest

(…)

… realizować swoje zadania
i funkcje społ. powołuje aparat pomocniczy. Jego zadaniem jest służenie pomocą w realizacji
funkcji zew. Z czasem jednak arata ten rozrasta się w sposób niekontrolowany. Ta rozrośnięta
struktura zaczyna koncentrować się przede wszystkim na obsłudze samej siebie czyli na
realizowaniu zadań wew. decydent w tym momencie Tracji kontrole nad instytucją, którą
powołał do życia. Ostatni
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz