Wstęp do nauki o polityce

note /search

Aktywność społeczna - omówienie

  • Wstęp do nauki o polityce
Pobrań: 126
Wyświetleń: 791

II. Aktywność społeczna 1. Wyróżnić możemy 3 typy aktywności społecznej: a) zachowania masowe - podmiot podejmuje aktywność chcąc zrealizować swoje egoistyczne interesy i działa w przestrzeni publicznej indywidualnie - nie zdaje sobie sprawy z tego, że w tym samym czasie inni zachowują się pod...

Aktywność społeczna część 2 - omówienie

  • Wstęp do nauki o polityce
Pobrań: 42
Wyświetleń: 742

* poczucie upośledzenia ~ kategoria ta została wprowadzona do psychologii przez M. Morrisona i odnosi się do subiektywnego odczucia jednostki, która w swoim odczuciu nie otrzymuje tego co zasługuje ~ Morrison wyróżnia 3 typy upośledzenia względnego: ^ upośledzenie ubytkowe - oczekiwania jednost...

Elity polityczne część1 - omówienie

  • Wstęp do nauki o polityce
Pobrań: 161
Wyświetleń: 966

IV. Elity polityczne 1. Definicja elity polit. Johna Bartona Jest to grupa osób, która wpływa na proces decyzyjny poprzez swą szczególną pozycję, jaką zajmuje w państwie. Ten wpływ na proces decyzyjny może odbywać się dwojako, a mianowicie poprzez oddziaływanie regularne i substancjonalne. a) ...

Elity polityczne część 2 - omówienie

  • Wstęp do nauki o polityce
Pobrań: 77
Wyświetleń: 924

* elita ~ elita nie-rządząca (elita potencjalna) – wąskie zaplecze kadrowe dla elity rządzącej; cała zasadnicza część społ. wchodzącego w skład nie-elity jest z tego procesu już założenia wykluczona; Pareto bardzo nisko oceniał zasady gry demokratycznej i uważał, że najbardziej adekwatnym do pa...

Grupy społeczne część 1 - omówienie

  • Wstęp do nauki o polityce
Pobrań: 42
Wyświetleń: 875

V. Grupy społeczne 1. Każdy z nas funkcjonuje w dwojakiego typu grup społecznych: - zrzeszeniach, - wspólnotach. 2. Składają się na one na konfiguracje/ strukturę społeczną: a) środowisko społeczne- cechą charakterystyczną jest to że tworzące je jednostki wchodzą ze sobą w relacje bezpośredni...

Grupy społeczne część 2 - omówienie

  • Wstęp do nauki o polityce
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

Etap IV to patologia struktury polega na tym że zrzeszenie w sposób definitywny przestaje liczyć się z potrzebami swoich członków a koncentruje się na klienteli, prowadzi to do sytuacji w której zrzeszenie trwa, pomimo faktu że już dawno nie pełni swoich pierwotnych funkcji. O patologii zrzeszen...

System polityczny, a reżim polityczny cześć 1 - omówienie

  • Wstęp do nauki o polityce
Pobrań: 287
Wyświetleń: 826

III. System polityczny, a reżim polityczny 1. W systemie polit. wyróżniamy 3 elementy składowe: a) idee polit. - nadrzędnym elementem są wartości polit. - wartości wyznaczają cele działania polit., czy cele konstruowania określonego ładu społ. - idee polit. są wtórne wobec wartości, stanowią i...

System polityczny, a reżim polityczny cześć 2 - omówienie

  • Wstęp do nauki o polityce
Pobrań: 56
Wyświetleń: 805

~ rola partii rządzącej ^ w totalitaryzmie partia rządząca zajmuję szczególną pozycję, jest ona mianowicie jedynym legalnie funkcjonującym podmiotem polit. w państwie. Ta monopolistyczna pozycja wynika ze szczególnych jej zadań, posiadania monopolu na wprowadzanie w życie nadrzędnej ideologii, ...

Władza część 1 - omówienie

  • Wstęp do nauki o polityce
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721

I. Władza 1. Władza jest kategorią uchodzącą za jedną z najistotniejszych w naukach społ. Uchodzi ona za kategorię pierwotną tzn., że służy do zdefiniowania innych pojęć. Władza uchodzi za jedną z najtrudniejszych do zdefiniowania kategorii w naukach społ. Wyróżniamy dwa stanowiska odnośnie def...

Władza część 2 - omówienie

  • Wstęp do nauki o polityce
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

* W. Churchill, L. Wałęsa - pasywny wewnętrznie sterowalny (typ II) • posiada precyzyjną wizję pożądanej rzeczywistości polit. • wie co trzeba zrobić, aby tę wizję zrealizować • nie koniecznie zamierza działać • najbardziej zależy mu na popularności • nie chce podejmować kontrowersyjnych decy...