Władza część 2 - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Władza część 2 - omówienie - strona 1 Władza część 2 - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

* W. Churchill, L. Wałęsa
- pasywny wewnętrznie sterowalny (typ II)
• posiada precyzyjną wizję pożądanej rzeczywistości polit.
• wie co trzeba zrobić, aby tę wizję zrealizować
• nie koniecznie zamierza działać
• najbardziej zależy mu na popularności
• nie chce podejmować kontrowersyjnych decyzji
* Bill Clinton, K. Marcinkiewicz
- aktywny zewnętrznie sterowalny (typ IV)
• krytycznie postrzega rzeczywistość
• ma wrażenie, że musi działać w niezwykle trudnych okolicznościach
• wg niego potrzebne są zmiany rewolucyjne
• winą za całe zło obarcza potencjalnego wroga
• lepszą rzeczywistość pragnie zbudować od fundamentów
- pasywny zewnętrznie sterowalny (typ III)
• postrzega rzeczywistość w sposób subiektywny
• ma wrażenie, że musi działać w niezwykle trudnych okolicznościach
• te trudności nie pozwalają mu na skuteczne działanie
• jest gotów zrezygnować
• okoliczności zewnętrzne go paraliżują
* W. Pawlak
7. Erozja władzy
Niszczenie się władzy przejawia się w dwóch elementach: decydent podejmuje decyzje
irracjonalne, opóźnia moment podjęcia decyzji i wcielenia jej w życie. Pseudo-erozja władzy
natomiast związana jest z negatywnym odbiorem decydenta przez społ., jego
niepopularnością, która jednak nie jest związana z erozją władzy. Erozja władzy jest
zjawiskiem nieuchronnym bez względu na reżim polit. Różne jest jednak tempo zachodzenia
tego procesu. Tempo to zależy od sumy czynników przyspieszających ten proces
a) czynniki wewnętrzne (endogenne)
- wszystkie te elementy które mają bezpośredni wpływ na kondycję psychofizyczną
decydenta np. wiek (najlepiej 40-55), zdrowie, osobowość polityczna, motywacja, płeć
b) czynniki zewnętrzne (egzogenne)
- związane są z wpływem otoczenia na sposób podejmowania decyzji. Wszystkie gwałtowne
zmiany, które zachodzą w otoczeniu decydenta przyspieszają tempo erozji władzy
- zarówno pozytywne jaki negatywne zmiany w swoich skutkach przyspieszają erozję władzy
• pozytywne zmiany: spadek cen, nadwyżka budżetowa, rozwój gospodarczy, odkrycie
cennych złóż mineralnych
• negatywne zmiany: kataklizmy, afery polit., kryzys gospodarczy
c) czynniki procesualne
- związek tempa władzy ze społecznym odbiorem podejmowanych przez decydenta decyzji
- jeżeli decyzje były odbierane pozytywnie, to kolejne decyzje będą podejmowane szybciej i
odważniej (w wariancie skrajnym będą one brawurowej treści)
- jeżeli decydent był krytykowany, będzie opóźniał podjęcie decyzji
- jeżeli zostanie zmuszony do podjęcia decyzji będzie zachowywał się zachowawczo
• tempo erozji władzy rośnie wraz ze wzrostem typów osobowości polit.
• erozję władzy przyspiesza typ motywacji związany z interpretacją autoteliczną władzy (chęć
rządzenia dla samej władzy)
• suma czynników przyspieszających tempo erozji władzy musi być uwzględniona w
przypadku badania zachowania konkretnego decydenta
8. Style uprawiania polityki
a) styl męski
- styl konfrontacyjny
- „polityka jastrzębia”
- polityka jako gra o sumie zerowej; założenie, że ktoś musi przegrać, żeby ktoś inny mógł ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz