Aktywność społeczna część 2 - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Aktywność  społeczna część 2 - omówienie - strona 1 Aktywność  społeczna część 2 - omówienie - strona 2 Aktywność  społeczna część 2 - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

* poczucie upośledzenia
~ kategoria ta została wprowadzona do psychologii przez M. Morrisona i odnosi się do
subiektywnego odczucia jednostki, która w swoim odczuciu nie otrzymuje tego co zasługuje
~ Morrison wyróżnia 3 typy upośledzenia względnego:
^ upośledzenie ubytkowe - oczekiwania jednostki nie zmieniają się, ale zmianie na niekorzyść
ulega rzeczywistość, co sprawia, że podmiot nie może już zaspokajać w takim zakresie jak
wcześniej
^ upośledzenia aspiracyjne - rzeczywistość nie ulega zmianie, ale zmienia się na niekorzyść
relacja pomiędzy gwałtownie rosnącymi aspiracjami, a obiektywną możliwością zaspokajania
tych aspiracji, stara rzeczywistość nie jest zatem w stanie zaspokoić tych nowych,
wygórowanych potrzeb
^ upośledzenia progresywne - kombinacja dwóch poprzednich typów upośledzeń; polega ona
na tym, że po upośledzeniu aspiracyjnym pojawia się upośledzenie ubytkowe; z taką
sytuacją mamy do czynienia w momentach przełomu, kiedy chęć szybkiego zaspokojenia
narosłych potrzeb powoduje niekorzystne zmiany w rzeczywistości zew.
~ upośledzenie względne odnosi się do odczuć jednostki, do odczuć grup społ. odnosi się
natomiast zjawisko deprywacji
~ uczucie deprywacji dotyczy grupy, która utraciła lub jedynie obawia się utraty dóbr, które
wcześniej do niej należały; tak definiowana deprywacja wyraźnie widoczna jest na 3
poziomach:
^ poziom materialny - grupa czyje się zdeprywowana, kiedy utraciła lub obawia się utraty
dóbr materialnych, które wcześniej na mocy prawa do niej należały (np. uwłaszczenie deprywacja ziemian)
^ poziom zachowań - grupa czuje się zdeprywowana kiedy nowe regulacje prawne zabraniają
zachowań uchodzących wcześniej za legalne (np. zakaz palenia w miejscach publicznych)
^ poziom statusu społ. - grupa czuje się zdeprywowana kiedy na skutek przemian społ.
utraciła swoją wysoką pozycję społ.
- interpretacja socjologiczna - badacze dopatrują się przyczyn powstania ruchów społ.
w narastającym stanie napięcia pomiędzy grupą społ. artykułującą żądania, a władzą polit.,
która tych żądań nie realizuje; ruch społ. jest więc produktem napięcia między otoczeniem,
a systemem polit.
analiza systemowa
* wywodzi się z źródeł cybernetyki i andropologii; połączenie tych dwóch źródeł
zaowocowało powstaniem teorii funkcjonalnej
~ w teorii funkcjonalnej przyjmuję się, że rzeczywistość polityczną można sprowadzić i
analizować za pomocą uproszczonego schematu, w którym wyróżniamy system polit.
znajdujący się w otoczeniu systemu; otoczenie systemu oddziałuje na system polit. za pomocą
odpowiednich kanałów; przy wejściu napływają sygnały z otoczenia; system również
oddziałuje na otoczenie, wpływa na nie wykorzystując kanał sprzężenia zwrotnego, który
służy do wywoływania reakcji otoczenia na decyzje wypracowane przez ten system
~ system polityczny odróżnia od otoczenia funkcja jaką pełni - alokacja i redystrybucja dóbr
powszechnie uważanych za cenne; wewnątrz systemu polit. znajdują się te elementy, które
służą realizacji tej funkcji; tymi

(…)


• stare ruchy społ.
* mają wcześniej zaplanowany działania, zorganizowane przez aparat administracyjny, rolę
aparatu administracyjnego pełnią dzisiaj związkowcy, którzy przygotowują typowe akcje
społ. ruchów społ. czyli strajki
• nowe ruchy społ.
* działają w sposób spontaniczny, nie planowane z dużym wyprzedzeniem
* opierają się na udziale wolontariuszy i przypadkowych widzów (blokady, happeningi…
… polit., które uniemożliwiają podjęcie
negocjacji; relacje te utrudniają: wzajemna nieufność, specyficzna problematyka
podejmowana przez nowe ruchy społ., brak trwałych struktur nowego ruchu społ. (władza
polit. przywołuje ten argument jako brak partnera w procesie negocjacji)
^ nowe ruchy społ. występują w parach alter-ego (po jednej stronie zwolennicy kary śmierci,
po drugiej przeciwnicy); nowe ruchy…
… się z jednej grupy społ. (interes tej grupy jest reprezentowany)
• nowe ruchy społ.
* różnorodni społ., różnią się wiekiem, statusem, pochodzeniem
* szczególnie predysponowani do zaangażowania się w ruchy społ. są outsiderzy na rynku
pracy;
wyróżnia się wśród nich: studentów i licealistów, bezrobotnych i oszustów, emerytów i
gospodynie domowe
- typ organizacji
• stare ruchy społ.
* organizacje masowe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz