System polityczny, a reżim polityczny cześć 1 - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System polityczny, a reżim polityczny cześć 1  - omówienie - strona 1 System polityczny, a reżim polityczny cześć 1  - omówienie - strona 2 System polityczny, a reżim polityczny cześć 1  - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

III. System polityczny, a reżim polityczny
1. W systemie polit. wyróżniamy 3 elementy składowe:
a) idee polit.
- nadrzędnym elementem są wartości polit.
- wartości wyznaczają cele działania polit., czy cele konstruowania określonego ładu społ.
- idee polit. są wtórne wobec wartości, stanowią instrumenty pozwalające na realizację
wartości
- ta sama wartość może być w praktyce realizowania za pomocą rozmaitych idei polit.;
wartość jaką jest sprawiedliwość społ. może być realizowana albo na sposób liberalny (tyle na
ile każdy zasługuje) bądź też sprawiedliwość może być rozumiana na sposób socjalistyczny
(każdemu po równo, lub w wariancie zmodyfikowanym - każdemu wg jego potrzeb)
- ideologia współcześnie występuje w postaci cząstkowej i nie odgrywa już tak ważnej roli
jak we wcześniejszych stuleciach; w programach polit. spotkać możemy nie tyle nawiązania
do ideologii, a stereotypy ideologiczne, które są uproszczoną wersją ideologii, ograniczoną do
zarysu pewnej pożądanej koncepcji społ.
b) składowe decydujące o charakterze ustroju polit.:
- organizacje i instytucje społ.-polit.
- struktura samorządu terytorialnego
- struktura Kościołów i związków wyznaniowych
- sieć organizacji tworzących 3 sektor
- wszystkie te elementy i ogół relacji pomiędzy nimi tworzy charakter ustroju polit.
- ważną częścią ustroju polit. jest ustrój państwowy, jego kształt i charakter determinują
relacje zachodzące pomiędzy poszczególnymi segmentami władzy (wyk., ust., sąd.); relacje te
określone są w konstytucji lub innych aktach o randze konstytucji
- czytając konstytucję możemy zorientować się czy dane państwo jest monarchią czy
republiką
c) normy polit.
- mogą mieć zarówno charakter norm prawnych jak i obyczajowych
- normą prawną o charakterze polit. są rozmaite regulacje spisane w ordynacjach wyborczych
określających sposób zachowania wyborcy
- normy polit. odgrywają o tyle istotną rolę w systemie polit. o ile są powszechnie
przestrzegane, za nieprzestrzeganie norm zostanie wymierzona sankcja, która nie musi mieć
charakteru skodyfikowanego, ponieważ to większość najczęściej proponuje określoną sankcję
i ją wymierzy
- normy polit. są ściśle powiązane z ideami polit.; idee polit. stanowią pewien ogólny zarys
jak należy dochodzić do poszczególnych wartości, normy zaś są konkretyzacją zaleceń
ideologicznych (konkretyzacja ta przekłada się na poszczególne wzorce zachowań)
- zespół wzorców zachowań polit. które są przestrzegane i społecznie akceptowane, składa się
na reguły gry politycznej; reguły te mają bezpośrednie przełożenie na praktykę polit.
- o tym czy reguły gry polit. są przestrzegane i jaki mają charakter możemy się przekonać
jedynie obserwując konkretną rzeczywistość polit.
- praktyka polit. i wzorce zachowania jakie się na tę praktykę składają, decydują o kategorii
reżimu polit.
2. Reżim polit.
a) definicja
- zespół praktykowanych w danym systemie polit. wzorców pożądanego zachowania w
sferze polit. lub społ.
b) charakter
- o charakterze reżimu polit.

(…)

… na rzeczywistej rywalizacji
• autokratyzm
* uzurpacja; przywłaszczenie władzy (przez: rewolucję, zamach stanu, pucz, dziedziczenie)
- sposób organizacji władzy
• demokracja
* trójpodział władzy
• autokratyzm
* trójpodziału nie ma, ale władza nie jest "monolite", cechą charakterystyczną jest tu istnienie
jednego, zawsze pozaparlamentarnego, nadrzędnego ośrodka władzy (jedna osoba, grupa,
zespół) który kontroluje…
… odpowiedzialność zarówno w sensie pośrednim jak i
bezpośrednim; pośrednio odpowiadają przed wyborcami, bezpośrednio w takim zakresie i
formie jak to reguluje konstytucja
e) podobieństwa pomiędzy reżimem demokratycznym, a autorytarnym
- mają odmiany
• autokratyzm
* totalitaryzm, autorytaryzm
* różnice pomiędzy autorytaryzmem, a totalitaryzmem wg Hanny Arendt ("Historia
totalitaryzmu")
~ rola ideologii w systemie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz