Autorytaryzm i totalitaryzm - porównanie

Nasza ocena:

4
Pobrań: 294
Wyświetleń: 3808
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Autorytaryzm i totalitaryzm - porównanie  - strona 1

Fragment notatki:


56. Autorytaryzm a totalitaryzm: podobne czy przeciwstawne.  Autorytaryzm:  Ograniczony pluralizm zwolniony z odpowiedzialności przed  społeczeństwem  Brak dopracowanej, wiodącej ideologii  Grupy mają pewien wpływ na procesy polityczne  Istnienie tych grup i zakres ich działania zależy od władzy  Rządzący polegają na biurokratach, ekspertach, policjantach a nie  zwykłych ludziach  Mentalność wypiera ideologię  Rezygnacja z ideologii oznacza ograniczenie mobilizacji i identyfikacji mas  z reżimem  Jednostki wrażliwe na potrzebę sensu bycia mogą być sfrustrowane  Zbiorowa apatia, brak działań, rezygnacja z roszczeń i oczekiwań  Ograniczenie praw i wolności obywateli  Pozwolenie na istnienie opozycji Totalitaryzm:   Centralny ośrodek sprawowania władzy o charakterze monistycznym  Pluralizm instytucji i grup istnieje tylko za przyzwoleniem i jest przez nią  wykreowany; nie jest efektem dynamiki procesów społecznych  Stosowanie terroru, przymusu dla utrzymania władzy i kontroli  Istnienie jednej oficjalnej ideologii, która wyznacza działania polityczne,  określa sens i bieg historii, tworzy ramy interpretacji rzeczywistości; poza  ideologią istnieje tylko herezja  Ideologia prowadzi do prześladowań innych systemów, ma wyłączność  na wszystkie dziedziny życia  Pożądane jest obywatelskie uczestnictwo, mobilizacja społeczna i  dynamiczna realizacja zadań  Wymóg brania udziału w tworzeniu „nowego ładu” i podążanie drogą  wyznaczoną przez ideologię i partię  Mimo biurokratycznego charakteru państwa, masowe uczestnictwo w  organizacjach i członkowstwo w partii daje obywatelom poczucie sensu i  przynależności  System łamie prawa i wolności obywateli Oba systemy można uznać za podobne do siebie chociażby z tego względu, że  zarówno autorytaryzm jak i totalitaryzm stanowią całkowite zaprzeczenie  demokracji i poszanowania praw człowieka i obywatela w świecie, a także  wolności jednostki i jej wolnego wyboru. Porównując te dwa systemy nasuwa się wniosek, że autorytaryzm jest jakby  „mniejszym złem”. W autorytaryzmie skala represji jest dużo mniejsza, a także  wszelkie prawa społeczne, socjalne, ekonomiczne są w mniejszym stopniu  ograniczane. http://www.h-net.org/~eopolska/Konstytucjonalism/Roz8/totalitaryzm_i_autorytaryzm.htm ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz