Grupy społeczne część 1 - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Grupy społeczne część 1 - omówienie - strona 1 Grupy społeczne część 1 - omówienie - strona 2 Grupy społeczne część 1 - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

V. Grupy społeczne
1. Każdy z nas funkcjonuje w dwojakiego typu grup społecznych:
- zrzeszeniach,
- wspólnotach.
2. Składają się na one na konfiguracje/ strukturę społeczną:
a) środowisko społeczne- cechą charakterystyczną jest to że tworzące je jednostki
wchodzą ze sobą w relacje bezpośrednie, ta bezpośredniość relacji powodują
wzajemne oddziaływanie podmiotów, wpływ na zachowanie innych jest stosunkowo
silny, elementem dodatkowo wzmacniającym to oddziaływanie jest traktowanie się
podmiotów w sposób holistyczny(całościowy).
b) Mikroukład społeczny- to taki rodzaj struktury w którym podmioty wchodzą we
wzajemne relacje w określonym aspekcie swojego życia przez określony najczęściej
bardzo konkretnie pryzmat oddziaływania, to konkretne określenie sposobu
oddziaływania ułatwia rola społeczna jaką podmioty wzajemnie pełnią wobec siebie.
Pojawia się tu ogniwo pośrednie pomiędzy podmiotami wchodzącymi w relacje jest ot
rola społeczna. Przez pryzmat danej roli podmioty się kontaktują, oddziaływanie takie
jest zawsze słabsze niż oddziaływanie środowiska społecznego, ponieważ nie znamy
tego drugiego funkcjonującego w innych aspektach swojego życia, znamy go tylko z
określonego kontekstu.
3. Zarówno w jednej jak i w drugiej strukturze społecznej elementami potrzebnymi do
zdefiniowania jest typ grupy społecznej w jakiej jednostce funkcjonuje. Funkcjonujemy w
różnego typu zrzeszeniach i wspólnotach, te zrzeszenia i wspólnoty stanowią elementy
składowe mikroukładów społecznych i środowisk społecznych.
Wspólnota według Tönnisa to grupa społeczna którą charakteryzują dwa elementy:
a) związek emocjonalny członków,
b) skopienie przestrzenne członków.
Te dwa elementy nie są traktowanie równorzędnie, ważniejsze są więzi emocjonalne co z
czasem doprowadziło kontynuatorów myślenie Tönnisa do wniosku że z elementu skupienia
przestrzennego wspólnota może czasowo zrezygnować.
Wspólnota według niego jest grupą pierwotną w dwojakiego słowa znaczeniu:
- jest pierwotna względem zrzeszenia, pojawiła się wcześniej,
- jej pierwotność wynika z wrodzonych instrumentów stadnych jakie są przypisywane
człowiekowi i które to owocują skupieniem się ludzi.
Wspólnota jest grupą obiektywną względem jednostki, oznacza to że do wspólnoty
przypisywani jesteśmy niezależnie od swojej woli i świadomości, najczęściej we wspólnocie
się rodzimy i nie możemy z niej wystąpić. W tym ujęciu klasycznym nie ma mechanizmu
który by nam na to pozwolił.
Holistyczne ujęcie grup wspólnotowych, role związane z przynależnością do wspólnoty
angażują jednostkę całościowo czyli we wszystkich aspektach jej życia, konsekwencją jest
niemożność zawieszenia woli wspólnotowej o tej niemożności podmiot najczęściej
przekonuje się w sytuacjach konfliktu pomiędzy rolami, kiedy rola wspólnotowa koliduje z
zrzeszeniową(wygrywa wtedy wspólnotowa).
Zrzeszenia są grupami społecznymi celowymi, powstają one w ściśle określonym celu
zdefiniowanym i zaakceptowanym przez członków tworzących to zrzeszenie. Ta możliwość
precyzyjnego

(…)

… to może być: zapis ustawowy, uchwała,
regulamin(zapis określający relacje członka z kimś kto nie należy do zrzeszenia. Przykłady:
kościół, stowarzyszania zarejestrowane, fundacje, partie polityczne.
Ad 2) Mówimy wówczas kiedy te relacje ze światem zewnętrznym zostały określone w
sposób trwały na podstawie normy obyczajowej. Przykłady: Rodzina Radia Maryja, koło
gospodyń wiejskich.
Zrzeszenia prywatne np. kliki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz