Elity polityczne - podstawowe zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 686
Wyświetleń: 3339
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elity polityczne - podstawowe zagadnienia  - strona 1 Elity polityczne - podstawowe zagadnienia  - strona 2

Fragment notatki:

dr hab. Roman Bcker. Notatka składa się z 2 stron.
12. ELITY POLITYCZNE Słowo elita pochodzi od łacińskiego eligere - wybrańcy. Teoretyczne definicje elity akcentują wyraźne kryteria wyodrębnienia elity od wszelkich innych grup społecznych. Zajmowanie najwyższego miejsca w pionowej strukturze społeczeństwa, szczególna sprawność, umiejętności, profesjonalizm kompetencje charakteryzują elity.
Ujęcie instytucjonalne elit politycznych - wyodrębnianie elit w oparciu o udział ludzi w podejmowaniu decyzji władczych - ma do czynienia z klasą rządzącą, establishment, klasa władcza. Trzy podstawowe metody wyodrębniania elit:
Metoda pozycyjna - ze względu na stanowiska, elitę polityczne tworzą osoby zajmujące strategiczne pozycje w państwie. Metoda reputacyjna - według opinii publicznej mają istotny wpływ na decyzje państwowe. Mogą należeć do niej osoby, które nie należą do elity wyodrębnionej metodą pozycyjną. Metoda decyzyjna - osoby, które rzeczywiście podejmują decyzje.
Wesołowski wyróżnia dwie perspektywy w strukturze elit. Pareto według niego jest zwolennikiem ujęcia stratyfikacyjnego (identyfikacja elit poprzez cechy położenia społecznego), a Weber stworzył ujęcie instytucjonalne (decyduje zajmowane stanowisko w instytucjach władzy).
Według Pareto na strukturę społeczną składają się trzy elementy: Elity rządzące - podejmujące decyzje. Elity nierządzące - elity nie podejmujące decyzji, ale mające wpływ na podejmowanie decyzji. Masy - wpływu nie posiadają, są narzędziem w ręku elit.
Mosca wyróżnia wewnątrz klasy panującej dwie warstwy: Warstwa decyzyjna - elita polityczna. Warstwa wykonawcza - administratorzy.
Robert Putham wyróżnia: Elita decyzji Elita wpływu Aktywiści polityczni Uważni obserwatorzy Wyborcy Non votes Klasyfikacje elit wyróżniamy ze względu na autorów.
Klasyfikacja według Kazimierza Smogorzewskiego : Elity idealistyczne - odwołują się do uczuć, wartości, patriotyzmu. Elity realistyczne - traktują wartości jako rzecz wtórną, przynajmniej na zewnątrz.
Klasyfikacja według Czesława Znamierowskiego : Elity sytuacji społecznej Elity genealogiczne Elity majątku . Elity godności społecznej Elity funkcji Elity zasługi Elity walorów Elity rycerska - uświadamia sobie obowiązki jakie na niej ciążą. Elita pasożytnicza (kastowa) - solidarność samych z sobą.
Według niego elity walorów i zasługi powinny dominować w społeczeństwie, natomiast wszelkie inne nie powinny odgrywać znaczącej roli.


(…)

… co do wartości i reguł gry politycznej. Podziela wspólne podstawowe zasady. Poprzez różnicę zdań możliwość dochodzenia do zgodności. Odmienność w wielu sprawach, przeciwnik ma prawo do istnienia.
Elita częściowo zunifikowana - istnieje zgodność tylko co do elementarnych wartości.
Vilfredo Pareto wyróżnia kilka pojęć, związanych z elitami. Residua - trwałe wartości, do których realizacji dążymy, coś co chcemy osiągnąć. Derywacja - wszelkie sposoby myślenia, które służą osiągnięciu residuum. Zarówno jedne jak i drugie są zmienne. Pareto wyodrębnił dwa typy ludzkie, które nazwał zestawami residuów:
kombinowania (lisy) - nie są przywiązanie do zasad, chętnie aprobują innowacje. Szybka orientacja, duża zdolność dostosowywania się do zmiennych sytuacji.
stabilizacji (lwy) - przywiązanie do wartości, nie lubią zmian…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz