Teorie elit

Nasza ocena:

5
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2233
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teorie elit - strona 1 Teorie elit - strona 2 Teorie elit - strona 3

Fragment notatki:


Teorie Elit Koncepcje koncentrują się na grupie rządzących, ale nie tylko. Elityzm - Nurt sprawujący władzę są najlepsi do Rewolucji Francuskiej
Elita - role społeczne najważniejsze - dawniej Arystoteles, Platon Rządzący nie powinni być poddawani kontroli
Gustaw le Bone, J. Ortega y Gasset - badali masy, ale są zaliczani do elitystów
Elity - to są pozytywnie wyselekcjonowane, niezbędne i nie podlegające kontroli elementy systemu społecznego, które są konieczne dla funkcjonowania społeczeństwa
V. Pareto - wprowadził pojęcie elity do nauk społecznych (XIX/XX) - przedstawiciel nurtu psychologicznego Elitę - tworzą ludzie o największych zdolnościach w danej dziedzinie. Jest to koncepcja psychologiczna. Człowiek jest istotą irracjonalną, która kieruje się popędami. Te popędy to rezyduły:
uzewnętrznianie swoich przeżyć i potrzeb w działaniach
potrzeba przebywania z ludźmi
potrzeba chronienia swojej osobowości
kombinowania - wprowadzania zmian w otoczeniu
konserwowania stosunków, w których się żyje (rezyduum status quo)
Dużą rolę odgrywają derywacje - werbalna osłona rezydułów, idee.
Derywacje nadają działaniom ludzkim pozory racjonalności
Każde społeczeństwo składa się z 3 grup: elity - rządzące - kontrelity- nierządzące; umiejscowione w masach masy W elitach znajdują się jednostki wyposażone w najcenniejsze rezyduła.
Często w elitach występują jednostki nie wyposażone w te rezyduła.
A w masach występują te rezyduła i są to właśnie kontrelity.
Dlatego elity degenerują się, a kontrelity umacniaja się.
Dochodzi do tego, że konrelity przejmują władzę, stając się elitą, proces się zamyka i trwa tak w kółko.
Jest to KONCEPCJA CYRKULACJI Robert Putnam - „Demokracja w działaniu” - badania we Włoszech Mamy do czynienia z piramidą władzy
Pareto analizował 3 różne wzorce elit
- polityka - innowacyjne lisy - reformatorzy - konserwatywne lwy
jest lepiej czasami by tu u władzy znajdowały się lisy a w innych lwy
- gospodarka - ryzykanccy spekulanci - dominacja rezyduum kombinowania - rentierzy - rezyduum status quo
- nauka, ideologie - innowacyjni sceptycy
- konserwatywni dogmatycy


(…)

… co jest efektem wymogów organizacyjnych
W każdej grupie wyłania się grupa kierownicza o prawach, która przestaje realizować cele dla których została powołana, a zaczyna w końcu koncentrować się na obronie uprzywilejowanej pozycji.
C.W.Mills - autor „Elita władzy”, „Białe Kołnierzyki”
Amerykanin stwierdził ze w USA władza znajduje się w ręku 3 grup:
1. bossowie wielkich korporacji (przedsiębiorcy)
2. polityczny…
… główni decydenci największych najbogatszych w zasoby organizacji i ruchów politycznych., rządowych, militarnych, profesjonalnych, ekonomicznych, komunikacyjnych i kulturalnych. Oznacza to, że elity składają się z jednostek o różnorodnych postawach wobec istniejącego porządku politycznego, społecznego i ekonomicznego, a więc także z przywódców organizacji ruchów dysydenckich.
Dysydencki - opozycja
Wpływ…
…, centralizacja, eliminacja konkurencji politycznej (monopartia, partia homogeniczna) łączenie stanowisk partyjnych ze stanowiskami administracji brak pokojowej wymiany elit.
c) sfragmentaryzowane - podzielone, nieufne wobec siebie, niestabilne rządy
Inna klasyfikacja elit ze względu na stosunek do tradycji i nowoczesności
kosmopolityczne - przyjmowanie obcych rozwiązań kojarzonych z nowoczesnością…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz