Nauka o polityce - wykłady, dr Dzwończyk

Nasza ocena:

5
Pobrań: 378
Wyświetleń: 5754
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nauka o polityce - wykłady, dr Dzwończyk - strona 1 Nauka o polityce - wykłady, dr Dzwończyk - strona 2 Nauka o polityce - wykłady, dr Dzwończyk - strona 3

Fragment notatki:

14 wykładów z Nauki o polityce (politologii), przedmiotu który prowadzi dr hab. Joanna Dzwończyk na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Idealny materiał do nauki na egzamin z Nauki o polityce u dr hab. Joanny Dzwończyk. Notatki zajmują 31 stron i są w formacie doc. W treści wykładów można napotkać następujące zagadnienia: polityka, politologia, nauka o polityce, nurty nauk politycznych, podejście formalno-prawne, podejście behawioralne, podejście funkcjonalne (systemowe), podejście racjonalne (orientacja), podejście postbehawioralne, system polityczny, kultura polityczna, postawy kultury politycznej, sposoby ujmowania kultury politycznej, kultura zsekularyzowana, zaściankowość, podporządkowanie, uczestnictwo, subkultury polityczne, władza polityczna, relacja między władzą a panowaniem, podziały socjopolityczne, legitymizacja, koncepcja Webera, legitymizacja legalna, legitymizacja tradycyjna, delegitymizacja, teorie elit, Gustav Le Bon. Jose Ortega y Gasset, Vilfredo Pareto, masy, elity rządzące. Ponadto w notatce pojawiają się następujące pojęcia: koncepcja cyrkulacji, Robert Putnam, Demokracja w działaniu, G. Mosca, ryzykanccy spekulanci, konserwatywne lwy, innowacyjne lisy, konserwatywni dogmatycy, innowacyjni sceptycy, rentierzy, rezyduum status quo, żelazne prawo oligarchizacji, ochlokracja, arystokracja, autokracja, timeokracja, gerontokracja, pajdokracja, merytokracja, demokracja ateńska, demokracja przedstawicielska, demokracja bezpośrednia, cenzus wiekowy, demokracja liberalna, demokracja radykalna, obywatelska inicjatywa ludowa, demokracja wg kryterium instytucjonalnego, dwupartyjność, federalizm, wielopartyjność, centralizm, unitaryzm, równoprawna pozycja obu izb parlamentu, kapitalizm ludowy, demokracja skonsolidowana, demokracja nieskonsolidowana, partie polityczne. Ponadto omówiono następujące tematy: ogniwo klientelistyczne, ogniwo wyborcze, kiełbasa wyborcza, typy rządów partii, funkcje partii politycznych, rodzaje systemów partyjnych, reżim prezydencki, różnice w parlamentaryzmie, ordynacja wyborcza, reżim semiprezydencki, reżim komitetu, zmiana społeczna, teoria modernizacji, koncepcja O. Spenglera, modele rewolucji, deprywacja nożycowa, spadek wolności systemu, deprywacja krzywej J (Davies'a), procesy decyzyjna, trwałość, proces decyzyjny - fazy, niedecyzja polityczna, komunikacja polityczna, schemat Lasswella, propaganda polityczna, marketing polityczny, nacjonalizm, doktryna nacjonalistyczna, nacjonalizm defensywny, etnonacjonalizm, szowinizm, ksenofobia, globalizacja, główne problemy globalizacji, NATO, WTO, teoria zależności, teoria imperializmu, glokalizacja, idea podatku globalnego, areny globalizacji.

NAUKA O POLITYCE
W: 1 FUNKCJONOWANIE SYSTEMU POLITYCZNEGO
Polityka - jej istotą jest efektywne działanie, osiągnięcie celu, przedmiot badań naukowych; sztuka określania celów i sposobu ich osiągania; procesy związane z rządzeniem
Politologia - sprawowanie władzy - główny przedmiot badań
5 nurtów nauk politycznych
1. podejście formalno-prawne - funkcjonowanie aparatu prawnego, działalność instytucji państwowych
2. podejście behawioralne - skoncentrowanie się na istocie władzy; nacisk na stosunki władzy, konflikty
3. podejście funkcjonalne (systemowe) - polityka rozpatrywana jako funkcja systemu społecznego, funkcja związana z rozdziałem deficytowych dóbr; całe społeczeństwo to system społeczny, a w jego ramach systemy: gospodarczy, kulturalny, religijny, ekologiczny, polityczny, normatywny
4. podejście racjonal

(…)

… dominującej - brak lidera; tworzenie rządu po wyborze parlamentu - kraje Benelux - Belgia
Polski system partyjny:
1990 - liberalna ustawa o partiach politycznych (15 osób wystarczy, do ok. 1997 było 400 partii polit.)
1997 - nowelizacja ustawy o partiach politycznych - 1000 osób potrzebnych do założenia partii
2005 - 140 partii zarejestrowanych
Wyznacznikiem lewicowości - jest stosunek do kościoła…
… racjonalizujące parlamentaryzm (mają na celu wzmocnić pozycję rządu, zapobiec rozdrobnieniu)
 Próg wyborczy - klauzula zaporowa (Polska - 5% dla partii, 8% - dla koalicji przedwyborczej)
Konstruktywne wotum nieufności - nie można odwołać rządu nie mając jednocześnie poparcia większości parlamentarnej dla składu nowego rządu (Polska, Niemcy, Hiszpania)
Reżim prezydencki - w czystej postaci - USA
Monolityczny…
…, możliwości zaspokajania rosną potem załamuje się najbardziej W:11 PROCESY DECYZYJNE Polityczna sytuacja decyzyjna to system zmiennych niezależnych skłaniających decydentów do podjęcia działań
Może też być rozumiana jako system zmiennych niezależnych od decydentów ale zależnych od działań innych ośrodków decyzyjnych
Klasyfikacja decyzji politycznych ze względu na poziom ryzyka decyzyjnego:
deterministyczna sytuacja decyzyjna - brak większego ryzyka, bo decydent w dużym stopniu kontroluje czynniki kształtujące sytuację decyzyjną; sytuacja wyborcza
probabilistyczna sytuacja decyzyjna - decydent nie jest w stanie kontrolować jednego lub kilku czynników kształtujących sytuację decyzyjną, bo działają one w sposób losowy, ale są znane rozkłady prawdopodobieństwa parametrów pozostających poza kontrolą
statystyczna sytuacja decyzyjna - stopień ryzyka jest znacznie większy, bo ośrodek decyzyjny nie ma kontroli nad jednym lub kilkoma czynnikami i nie zna ich rozkładu prawdopodobieństwa, więc musi formułować hipotezy
strategiczna sytuacja decyzyjna - najbardziej ryzykowna, nie ma kontroli, rozkładu prawdopodobieństwa, nie można nawet formułować hipotez; decydent podejmuje decyzje w oparciu o założenia że dane czynniki…
… wiążące dla należących do nich państw narodowych (UE)
organizacje międzynarodowe - państwa narodowe, które wspólnie podejmują decyzje wiążące dla nich (NATO, Bank Narodowy, WTO)
organizacje transnarodowe - członkami nie są państwa narodowe (banki o światowym zasięgu, firmy - McDonalds, Nike, organizacje pozarządowe - Greenpeace)
Obecnie mamy do czynienia z III falą globalizacji
I fala - wiąże…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz