System wyborczy a system partyjny-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1456
Wyświetleń: 3570
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System wyborczy a system partyjny-opracowanie - strona 1 System wyborczy a system partyjny-opracowanie - strona 2 System wyborczy a system partyjny-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

System wyborczy a system partyjny
Elementy systemu wyborczego
Kształt i rozmiar okręgu wyborczego
Koszt uzyskania jednego miejsca w parlamencie (mandatu)
Uprawnienia wyborcy w akcie głosowania (kategoryczne - jeden głos i porządkujące - możliwość oznaczania kolejności kandydatów na liście według własnych preferencji)
Formuła wyborcza - reguła rozstrzygająca który kandydat zostaje wybrany w danym okręgu i w jak zostaje przetworzony liczba uzyskanych przez partie głosów w liczbę przypadających jej mandatów Konsekwencje polityczne systemów wyborczych
Systemy wyborcze sprzyjają deformacji wyniku wyborczego: nadreprezentacji i podreprezentacja Nadreprezentacja - partie uzyskują większy procent mandatów niż oddanych na nie głosów
Podreprezentacja - partie uzyskują mniejsza reprezentację niż wynika to ze skali poparcia społecznego
M. Duverger przyjmował, że system większościowy przy jednej turze głosowania kreuje system dwupartyjny, głosowanie proporcjonalne sprzyja powstawaniu systemów wielopartyjnych
W systemach większościowych działa mechaniczny efekt prawa wyborczego - wszystkie partie za wyjątkiem dwóch najsilniejszych są permanentnie podreprezentowane
W systemach większościowych działa psychologiczny efekt prawa wyborczego - wyborcy skłonni są głosować na partie najsilniejsze w obawie przed zmarnowaniem głosu
Krytyka Duvergera
Nowe partie mogą przechwytywać głosy wyborcze partii ustabilizowanych
W warunkach gier koalicyjnych głosowanie na partie małe, może zapewnić im miejsce w rządzie
Z badań empirycznych wynika, że na 30 państw z większościowym system wyborczym 21 posiada system dwupartyjny, w 2 - system partii dominującej, tylko w 6 państwach system większościowy przyczynił się do powstania systemu wielopartyjnego
W 20 państwach stosujących określony rodzaj proporcjonalnej ordynacji wyborczej, systemy wielopartyjne powstały w 15 państwach w 3 systemy dwupartyjne w 2 system partii dominującej
Konsekwencje polityczne systemów wyborczych 2
Wybory mają: zapewnić odzwierciedlenie kształtu opinii publicznej w parlamencie
zapewnić wyłonienie stabilnej, zdolnej do rządzenia większości
zapewnić wystarczający poziom legitymacji elitom rządzącym
Żaden system wyborczy nie gwarantuje realizacji wszystkich tych oczekiwań
Wady systemu proporcjonalnego: utrudnia, często uniemożliwia odsunięcie od władzy niepopularnych polityków
Łamie zależność pomiędzy decyzjami podjętymi przez wyborców a tworzeniem rządów
Nie zapewnia liczby udziałów (stanowisk rządowych) proporcjonalnych do liczby uzyskanych głosów


(…)

… Duvergera - istnieje dwustronna zależność pomiędzy rozmiarem okręgu wyborczego i przyjętą formułą wyborczą a kształtem systemu partyjnego
Jednomandatowe okręgi wyborcze i formuła większości względnej wzmacniają system dwupartyjny
Partie w systemie dwupartyjnym są zainteresowane utrzymaniem dotychczasowego modelu systemu wyborczego
Wielomandatowość i formuła proporcjonalna faworyzują wielopartyjność
Partie…
… i przyznawania im miejsc na listach
Popełniane są merytoryczne błędy w imię politycznych interesów i politycznej lojalności
Systemy większościowe Systemy większościowe pozwalają na wyższy poziom personalizacji wyborów
Wyborcy mają lepszy kontakt z kandydatem dzięki okręgom jednomandatowym
Niższy jest koszt wyborów przeprowadzanych w jednomandatowych okręgach wyborczych
Systemy większościowe szczególnie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz