Wpływ systemu wyborczego na kształt systemu partyjnego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 651
Wyświetleń: 1736
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wpływ systemu wyborczego na kształt systemu partyjnego - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

WPŁYW SYSTEMU WYBORCZEGO NA KSZTAŁT SYSTEMU PARTYJNEGO
Stosunki miedzy systemami wyborczymi a systemami partyjnymi pozwalają się opisać w formie praw naukowych. Te prawa pozwoliły na sformułowanie tzw. „prawdziwego prawa socjologicznego” - zwanego też prawem Duvergera. Na podstawie obserwacji Duverger sformułował 3 reguły o związkach miedzy systememami:
1./ wybory proporcjonalne prowadzą do systemu wielopartyjnego niezależnych i suwerennych partii 2./wybory większością bezwzględna prowadzą do systemu wielopartyjnego z elastycznymi, zależnymi partiami.
3./wybory większością względną prowadzą do systemu dwupartyjnego z wymieniającymi się wielkimi partiami.
Sartori natomiast sformułował zależności biorąc pod uwagę tzw. czynniki kontekstowe takie jak: strukturę społeczną, liczbę i głębokość linii konfliktu, regionalne rozproszenie elektoratów partyjnych, zachowanie wyborców itp. Jako elementy wpływające na strukturę systemu partyjnego wskazał:
Ustrukturyzowanie systemu partyjnego
Podział na okręgi wyborcze
Tych zależności o których wspomniałem wyżej są cztery:
Prawo 1 - system partyjny ustrukturyzowany i równomierny podział na okręgi w wyborach proporcjonalnych powoduje powstanie systemu wielopartyjnego z efektem koncentracji władzy lub koalicji dwóch silnych partii
Prawo 2 - system partyjny ustrukturyzowany i nierównomierny podziału na okręgi, w wyborach większością bezwzględną, powoduje powstanie systemu wielopartyjnego, ale bez możliwości przejęcia władzy przez partie trzecią
Prawo 3 - system partyjny ustrukturyzowany i równomierny podział na okręgi wyborcze w wyborach większością względną powoduje powstawanie systemu dwupartyjnego
Prawo 4 - brak systemu ustrukturyzowanego, brak klauzul zaporowych w wyborach proporcjonalnych powoduje maksymalny efekt proporcjonalności
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz