Wpływ systemu wyborczego na kształt systemu partyjnego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1043
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wpływ systemu wyborczego na kształt systemu partyjnego - omówienie - strona 1 Wpływ systemu wyborczego na kształt systemu partyjnego - omówienie - strona 2 Wpływ systemu wyborczego na kształt systemu partyjnego - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

10. Wpływ systemu wyborczego na kształt systemu partyjnego
Socjologiczne prawa Maurice'a Duvergera (50' XXw.)
wybory proporcjonalne prowadzą do systemu wielopartyjnego, niezależnych i suwerennych partii;
wybory większością bezwzględną prowadza do systemu wielopartyjnego z elastycznymi, zależnymi i względnie umiarkowanymi, stabilnymi partiami;
wybory większością względną prowadzą do systemu dwupartyjnego z wymieniającymi się wielkimi i niezależnymi partiami
przyznał potem, wobec krytyki, że były to pewne robocze hipotezy, proste obserwacje, ubogie metodologicznie
braki praw Duvergera znajdują się w 3 obszarach:
empirii - w wielu przypadkach skutki podstawowych systemów wyborczych nie są zgodne z tymi prawidłowościami, istnieją systemy partyjne z partią dominującą w wyborach większościowych i dwupartyjne systemy wyborcze w wyborach proporcjonalnych; teorii
metody - nie porównujemy jednego systemu wyborczego z jakimś innym, lecz względnie wybory większościowe z jednomandatowymi okręgami wyborczymi z zasadą reprezentacji wyborów proporcjonalnych
Statystyczno - empiryczne potwierdzenie praw Duvergera przez D.W. Raego
D.W. Rae potwierdził w istocie w swych badaniach statystyczno - empirycznych tezę Duvergera, że wybory większością względną w jednomandatowych okręgach wyborczych faworyzują system dwupartyjny;
D.W. Rae przedstawił w istocie korelacje statystyczne i nie próbował właściwie sprawdzać kwestii stosunków przyczynowych między systemem wyborczym a systemem partyjnym, co byłoby konieczne dla walidacji teorematu Duvergera;
Nowe sformułowanie praw Duvergera przez Sartoriego
przy ustrukturyzowanym systemie partyjnym, w sytuacji równomiernego rozdziału głosów na okręgi wyborcze (dwa powiązane ze sobą warunki konieczne), względne systemy większościowego (warunek wystarczający) prowadza do ukształtowania systemu dwupartyjnego
przy ustrukturyzowanym systemie partyjnym, jednak bez równomiernego rozdziału głosów między okręgi wyborcze, względne systemy większościowe (warunek wystarczający) prowadzą do wyeliminowania partii, które nie osiągnęły większości. Nie da się jednak wyeliminować partii dysponujących tzw. twierdzami, w których zdobywają względną większość głosów. W następstwie względne większościowe systemy wyborcze dopuszczają więcej niż dwie partie, co jest konsekwencją owych twierdz wyborczych dających szansę trzecim, a nawet czwartym partiom;
jeśli występuje ustruktyryzowany system partyjny, wybory proporcjonalne prowadzą do systemu koncentracyjnego, który z kolei wynika z dysproporcjonalności wyników takich wyborów. Im większa jest „nieczystość” wyborów proporcjonalnych, tym wyższy jest efekt koncentracyjny


(…)

…, a liczba partii, które otrzymają mandaty, zależ tylko od progu wyborczego;
określone innymi słowami:
jeśli żadna trzecia partia nie osiąga w żadnym okręgu wyborczym względnej większości głosów, istnieje system dwupartyjny;
jeśli inne partie (obok obu wielkich partii) otrzymują w jednomandatowych okręgach wyborczych względną większość głosów, partii jest o tyle więcej niż dwie, ile partii wykazują taką…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (1)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

edward napisał(a):

2015-05-29 11:35:38

Nic nie przejrzałem i już, brak dostępu! O co chodzi?