Specyfika elity politycznej Rosji

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Specyfika elity politycznej Rosji - strona 1 Specyfika elity politycznej Rosji - strona 2

Fragment notatki:

Topolski: wnętrze politycznego ośrodka decyzyjnego FR stwarza poważne problemy badaczowi:
 Występowanie niejasności odnośnie umiejscowienia nieformalnych ośrodków decyzyjnych
w systemie politycznym
 Częste zmiany i rotacje elit władzy w FR
 Trudności w określaniu stopniowo wywierania wpływu na decyzje polityczne
 Brak możliwości określenia … funkcjonowania nieformalnych ośrodków i ich powiązań i
konstytucyjnym ośrodkiem decyzyjnym
 Brak materiałów źródłowych oraz wątpliwości co do pełnej obiektywności i prawdziwości
„charakterystyki” nieformalnych ośrodków
Andre Monaghau: „prezydent jest centralny i najważniejszą figurą w Rosji, dzierżącym władzę nad
rządem i formułowaniem i implementacją polityki” tzw. Władza wertykalna ( od 2000)
Administracja Prezydencka pełni rolę kierownictwa politycznego. Rząd koordynuje rutynowe
działania administracyjne. Konstytucja FR, inne akty prawne i tradycja polityczna przewiduje, że
ponad 2/3 u urzędników szczebla federalnego podlega ośrodkowi prezydenckiemu a nie rządowi.
Są to nie tylko instytucje „siłowe” ale również MSZ, Prokuratura Generalna, Centralna Komisja
Wyborcza czy Bank Centralny,
Upubliczniona lista nominacji rządowych do rad nadzorczych 22 wielkich spółek w 2008
Ekipa putinowska: koncerny kontrolujące w sumie ok 40% gospodarki.
Kier Giles: Rada bezpieczeństwa FR determinuje aktualnie głównie kierunki polityki wewnętrznej i
zagranicznej. Organ powołany jako dzieło przygotowujące reko….lacje i propozycje oraz projekty
prezydenckich decyzji dot. Spraw bezpieczeństwa. Zajmuje się również problematyką wewnętrzną
jak i zagraniczną. Za Putina Rada zaczęła odgrywać dużą rolę w polityce państwa, jako bliski krąg
strategicznych doradców i współpracy.
W okresie prezydentury Miedwiediewa Rada FR skupiają się w większym stopniu na sprawach
wewnętrznych czego świadectwem było dokooptowywanie szefa Federalnej Służby Kontroli nad
Narkotykami Wiktora Iwanowa oraz dyrektora Federalnej Służb Granicznej i podległej FSB .
zabrakło w składzie RB FR członków rządu odpowiedzialnych za strategiczne gałęzie gospodarki
przede wszystkim Igora Sieciecha (sektor naftowo- gazowy i rezerwy strategiczne państwa i
Siergieja Iwanowicza)
Rząd podległy ośrodkowi prezydenckiemu. Putin w okresie prezydentury umiejętnie dbał, by rząd
na czele z premierem nie stali się jego konkurencją we władzy np. Michaił Kasjerow (dymisja
2004), Michaił Fradkow, Wiktor Zubkow
Rola i wpływ parlamentu
 Zmniejszenie znaczenia parlamentu z mandatem dojścia do władzy Putina
 Po wyborach w 1999 podporządkowanie parlamentu
 Instytucją parlamentu sprowadzono do roli ciała w pełni akceptującego i popierającego
politykę Kremla
O. Krysztonowska: generalnie wśród osób obejmujących nowe urzędy na szczeblach centralnych w
Rosji od maja 2008 dominowały osoby blisko związane z Putinem; jego przyjaciele, doradcy,
neutralni profesjonaliści, nowi i lojalni Miedwiejejowi ludzie to przypadki jednostkowe, nie
posiadał on bowiem własnego zaplecza, sam był częścią ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz