Europeistyka - strona 2

note /search

Kaukaz Polnocny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Europeistyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1022

Kaukaz Północny Kaukaz Pół. Inaczej Przedkaukazie, to tereny na północ od gór Kaukaz należące do Rosji . Wielonarodowość na najbardziej charakterystyczna cecha tego obszaru. Przyczyna jest specyficzne polozenie geograf. Regionu, który przez stule...

Kodeks dobrych praktyk wydawców prasy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Europeistyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1001

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK WYDAWCÓW PRASY Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy to zbiór zasad stworzony dla świata medialnego przez Izbę Wydawców Prasy, który już od 1 marca 2006 wchodzi w życie. Kodeks podkreśla, że fundamentalne zasady prasy to niezależność, odpowiedzialność i wiarygodność. Kodeks...

Komisja Europejska - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Europeistyka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1141

KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UE ds. SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZENSTWA Komisja Europejska to organ wykonawczy Unii Europejskiej. Jest instytucją odpowiedzialną za bieżącą politykę Unii, nadzorującą prace wszystkich jej agencji i zarządzającą jej funduszami. Komisja posiada...

Konsekwencje konfliktu: Tybet, Xinjiang

 • Uniwersytet Warszawski
 • Europeistyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1232

Konsekwencje konfliktu. Tybet: rysa na budowanym przez Pekin wizerunku „pokojowego wzrostu” Chin do roli globalnego mocarstwa budowa negatywnego obrazu Chin w świecie krytyka za łamanie praw człowieka chłodne traktowanie przez władze chińskie przywódców państw, którzy spotykają się oficjalnie ...

Komitet Ekonomiczo-Społeczny- prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Europeistyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Przewodniczący jest wybierany na przemian spośród członków trzech Grup (art. 3 ust. 2 Regulaminu KES); Przewodniczący i wiceprzewodniczący nie mogą zostać ponownie wybrani na kolejną kadencję. Przez okres dwóch i pół roku następujących po wygaśnię...

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Europeistyka
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1036

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powstała 1 marca 1993 roku, a swoją działalność rozpoczęła28 kwietnia. W latach 1993-2005 KRRiT składała się z 9 członków z różnyc...

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich- prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Europeistyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Budżet Krajowej Sieci Obszarów wiejskich planowany jest na poziomie 55 mln euro i jest zapewniony w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013. Obejmuje on wydatki na funkcjonowanie struktury KSOW m. in. koszty organizacji oraz funkcjonowania jedno...

Międzynarodowy handel usługami - prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Europeistyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1001

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: T.P.Hill: usługa jest to zmiana dotycząca osoby lub towaru należącego do określonego podmiotu gospodarczego, którą wywołuje działalność innego podmiotu, pod warunkiem wyrażenia na tę działalność zgody osoby lub podmiotu gospodarczego zainteresowan...

Komitet Regionów- prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Europeistyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Członkowie i zastępcy mogą tworzyć grupy odzwierciedlające podobieństwo ich poglądów politycznych; Warunki przystąpienia do grup politycznych są określone przez właściwy wewnętrzny regulamin każdej z nich; Do utworzenia grupy politycznej wymaga si...

Polskie sieci informacyjne na temat Unii Europejskiej - prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Europeistyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Informacje można znaleźć na portalu Funduszy Europejskich, pod adresem www.funduszeeuropejskie.gov.pl Oferują obywatelom informację czy ich działalność ma szanse na dofinansowanie ze strony UE diagnozę projektu, a także konkretne informacje na te...