Komisja Europejska - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komisja Europejska - omówienie - strona 1 Komisja Europejska - omówienie - strona 2 Komisja Europejska - omówienie - strona 3

Fragment notatki:


KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UE ds. SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZENSTWA
Komisja Europejska to organ wykonawczy Unii Europejskiej. Jest instytucją odpowiedzialną za bieżącą politykę Unii, nadzorującą prace wszystkich jej agencji i zarządzającą jej funduszami. Komisja posiada wyłączną inicjatywę legislacyjną w zakresie prawa unijnego oraz jest uprawniona do wydawania rozporządzeń wykonawczych
Siedzibą Komisji Europejskiej jest B RUKSELA. Tam też jest siedziba większości dyrekcji Generalnych ale niektóre znajdują się w Luxemburgu. S KŁAD: W pierwszy skład Komisji ustanowiony na mocy traktatu lizbońskiego w 2009 r. wchodzi jeden komisarz reprezentujący jedno państwo członkowskie . Jednak zgodnie z traktatem Komisję od 2014 r. tworzyć będzie mniejsza liczba komisarzy niż państw członkowskich . Członkowie Komisji wybierani będą zgodnie z opartym na równości systemem rotacji, którego zasady Rada Europejska ustanawiać będzie jednomyślnie i zgodnie z następującymi wytycznymi:
liczba komisarzy musi odpowiadać dwóm trzecim liczby państw członkowskich,
państwa członkowskie muszą być traktowane na zasadzie równości przy ustalaniu kolejności i długości mandatu ich obywateli w kolegium. Dwóch członków kolegium, będących obywatelami tego samego państwa członkowskiego, nie może w żadnym przypadku sprawować kadencji w tym samy czasie,
przy ustanawianiu składu kolegium uwzględnić należy w jak największym stopniu różnorodność demograficzną i geograficzną państw członkowskich Unii Europejskiej.
José Manuel B arroso (przewodniczący), Catherine Ashton (Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Pierwsza wiceprzewodnicząca),
Viviane Reding (sprawiedliwość, wiceprzewodnicząca),
Joaquín Almunia (konkurencja, wiceprzewodniczący),
Siim Kallas (transport, wiceprzewodniczący),
Neelie Kroes (agenda cyfrowa, wiceprzewodnicząca),
Antonio Tajani (przemysł i przedsiębiorczość, wiceprzewodniczący),
Maroš Šefčovič (administracja, wiceprzewodniczący),
Janez Potočnik (ochrona środowiska),
Olli Rehn (sprawy gospodarcze i walutowe),
Andris Piebalgs (rozwój),
Michel Barnier (rynek wewnętrzny i usługi),
Androulla Vassiliou (edukacja, kultura, wielojęzyczność i młodzież),
Algirdas Šemeta (podatki i cła, audyt i zwalczanie nadużyć finansowych),
Karel De Gucht (handel),
John Dalli (zdrowie i ochrona konsumenta),
Máire Geoghegan-Quinn (badania, innowacje i nauka),
Janusz Lewandowski (budżet),
Maria Damanaki (gospodarka morska i rybołówstwo),


(…)

…, Istniejące od 1958 r. Komisja EWG Komisja Euratomu. Wysoka Władza, jako organ była powołana dla każdej Wspólnoty oddzielnie (w 1952 roku dla Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, a w 1958 r. dla Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej). Wszystkie trzy organy zostały połączone w jednolitą Komisję Wspólnot Europejskich w 1967 r. na mocy Traktatu Fuzyjnego. Nazwa Komisja…
… funkcjonowania Komisji
Ew.
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej( w szczególności jego art. 106a);
WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UE ds. SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZENSTWA
Prowadzi wspólna politykę zagraniczną i bezpieczeństwa UE i reprezentuje UE w zakresie swojej działalności;
Jest mianowany spośród członków kolegium;
Wiceprzewodniczący KE;
Przewodniczący Rady ds. Zagranicznych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz