Europa Ojczyzn - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2268
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Europa Ojczyzn - wykład - strona 1 Europa Ojczyzn - wykład - strona 2 Europa Ojczyzn - wykład - strona 3

Fragment notatki:


Europa Ojczyzn
1 , Koncepcja tzw. „Europy Ojczyzn” czyli związku samodzielnych państw narodziła się we Francji. Była ona pomysłem de Gaulle'a oraz jego odpowiedzią na wizje Roberta Schumana i Claude'a Monneta. Jego idea była zgodna z tradycją francuskiej polityki zagranicznej, w której to Francja miała pozostawać zarówno państwem, jak i mocarstwem. Z punktu widzenia Francji de Gaulle'a było to dość oczywiste - chciał on integracji na tyle silnej, by Francja mogła uzyskać narzędzie kontroli nad Europą, a jednocześnie na tyle słabej, by sama Francja zachowała maksymalnie swą suwerenność. Podejrzliwie odnosił się do projektów ponadnarodowych instytucji, które dawały zbyt duży wpływ na sprawy wewnętrzne Francji. Takie instytucje o charakterze ponadnarodowym znacznie zmniejszają pozycję międzynarodową Francji, godząc w jej mocarstwowość. 2 . De Gaulle krytykował EWWiS (Europejska Wspólnota Węgla i Stali). Odwoływał się do abstrakcyjnych i niezobowiązujących idei, jak solidarność europejska i na tego typu podstawach chciał budować luźną konfederację. Określenie to pojawiło się w wypowiedzi prezydenta Francji Ch. de Gaulle'a, który podkreślał, iż "urojeniem jest, że można by zbudować poza państwem i przed państwem coś, co miałoby aprobatę ludów i było zdolne do skutecznego działania". Jego Europa Ojczyzn miała obejmować państwa od Atlantyku po Ural.
Pojęcie „konfederalizm” pochodzi od łacińskiego słowa confederatio („związek”, „przymierze”). Jest to termin wywodzący się od pojęcia „konfederacja”.
Konfederacja oznacza najczęściej związek państw oparty na umowie międzynarodowej, w którym realizowane są jego cele nie przez organ wspólnoty, jak w przypadku federacji, lecz przez organy władzy każdego z państw członkowskich konfederacji z osobna.
Historycznymi przykładami konfederacji są USA 1776-1787 i 1861-1865, [2] Szwajcaria 1291-1741 i 1815-1848 oraz Niemcy 1815-1866. Współcześnie, za konfederacje uchodzą Wspólnota Niepodległych Państw oraz (Brytyjska) Wspólnota Narodów (Commonwealth of Nations).
Wizja Europy prezentowana przez konfederalizm jest w swojej zasadniczej części opozycyjna wobec modelu federalistycznego. 2 . a) Mówiąc o Europie Ojczyzn, nie sposób pominąć przeciwnej koncepcji jaką jest Europa Regionów. Jej zwolennicy, (głównie Socjaldemokraci) uważają, że narodowe państwa europejskie powinny zostać zastąpione regionami, odpowiednikami dzisiejszych niemieckich landów czy też polskich województw. Takie jednostki administracyjne powinny być, ich zdaniem, podmiotem w stosunkach z Unią Europejską i z czasem zastąpić narodowe organizmy państwowe. De Gaulle swoją koncepcję przedstawiał w licznych wystąpieniach publicznych. Już w sierpniu 1947r. w komunikacie po posiedzeniu władz RPF (Rassamblement du Peuple Francais) zaproponował przeprowadzenie w krajach Europy Zachodniej referendum w sprawie ich zjednoczenia w ramach konfederacji. Państwa w tej koncepcji zachowywały suwerenność. Konfederacja jako całość miała ponosić odpowiedzialność jedynie za bezpieczeństwo oraz wymianę handlową, naukową i kulturalną. W konfederacji Francja musiała odgrywać czołową rolę.


(…)

…, ale także kształtowałaby się tożsamość europejska. Federalizm zyskiwał od początku poparcie krajów słabszych, liczących na wyrównanie swych szans w tak zbudowanej wspólnocie, np. krajów Beneluksu, Włoch, ale również Niemiec.)
Państwa, stanowiąc główną siłę napędową integracji, decydują się na pogłębianie współpracy, nie ze względu na wymogi moralności międzynarodowej, ale przede wszystkim dlatego, że dostrzegły…
… charakteru podmiotu prawa międzynarodowego. Traktat z Maastricht, powołujący do życia Unię Europejską, nie przyznał jej ani pełnej zdolności traktatowej, ani prawa legacji, ani zdolności procesowej. Unia nie posiada więc osobowości prawnomiędzynarodowej, co zbliża ją, przynajmniej teoretycznie, do rozwiązań konfederacyjnych. 3.    Międzyrządowe instytucje wspólnotowe. W skład głównego organu decyzyjnego…
… więc sfera kompetencji państw jest obecnie bez porównania szersza niż obszar kompetencji Unii, która może tworzyć prawo wyłącznie w oparciu o kompetencje wyraźnie przyznane przez Traktat (tzw. zasada ograniczonej kompetencji szczegółowej). 7.    Udział parlamentów narodowych w unijnym procesie decyzyjnym. Zgodnie z protokołem numer 7, dołączonym do Traktatu Amsterdamskiego, parlamenty narodowe powinny mieć…
… do Traktatu Amsterdamskiego. Zasada proporcjonalności oznacza, że działania Wspólnoty nie mogą wykraczać poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celów określonych w TWE. Pozostałe konfederacyjne treści to przede wszystkim: •    Odrębne konstytucje państw członkowskich. •    Odrębne organy władzy poszczególnych państw. •    Narodowy charakter armii i policji. •    Podległość narodowa służb specjalnych…
… Polska oraz Czechy.
Ciekawostka: Od chwili wejścia w życie Traktatu Lizbońskiego zostaje nadane nowe brzmienie artykułowi 48 obowiązującemu dotychczas TRAKTATOWI O UNII EUROPEJSKIEJ w następującym zakresie: "Rada Europejska może przyjąć decyzję zmieniającą wszystkie lub część postanowień części trzeciej Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej". To oznacza, że Europa ojczyzn kierujących się interesem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz