Regionalna integracja gospodarcza w Europie - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1498
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Regionalna integracja gospodarcza w Europie - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Dr. Hab. Maria Bijak – Kaszuba
Międzynarodowa integracja gospodarcza
Wykład III – Regionalna integracja gospodarcza w Europie
1. Teoretyczne koncepcje integracji europejskiej – federalizm:
Główne cechy federalizmu:
 utworzenie przez grupę państw „europejskiego państwa federalnego” jako punkt wyjścia do dalszej integracji tej
grupy (pierwszeństwo integracji politycznej przed ekonomiczną)
 utworzenie wspólnych ponadnarodowych instytucji (przede wszystkim rządu i parlamentu federalnego)
 zachowanie równowagi między instytucjami ponadnarodowymi, narodowymi i lokalnymi – zgodnie z zasadą
subsydiarności
Zasada subsydiarności – jest ogólną zasadą integracji europejskiej, w której występują różne szczeble zarządzania (lokalny,
regionalny, narodowy, ponadnarodowy). Zgodnie z zasadą subsydiarności, działania na szczeblu ponadnarodowym
podejmowane są tylko wtedy i tylko w takim zakresie w jakim nie mogą być odpowiednio wykonane na szczeblu narodowym
czy lokalny.
2. Teoretyczne koncepcje integracji europejskiej – konfederalizm:
Główne cechy konfederalizmu:
 międzynarodowa współpraca niezależnych państw, która nie wychodzi poza status „związku państw” lub
„konfederacja”
 państwa współpracujące zachowują na szczeblu narodowym, pełnię swoich suwerennych uprawnień – nie powstają
instytucję typu ponadnarodowego
 współpraca polityczna ma doprowadzić do integracji ekonomicznej (pierwszeństwo integracji politycznej przed
gospodarczą)
3. Teoretyczne koncepcje integracji europejskiej – funkcjonalizm:
Główne cechy funkcjonalizmu:
 zainicjonowanie procesu integracji od podjęcia współpracy gospodarczej między państwami (pierwszeństwo
integracji gospodarczej przed polityczną)
 przestrzeganie integracji międzynarodowej jako procesu „rozlewania się”. Zapoczątkowanie współpracy w jednej
wybranej dziedzinie gospodarczej stworzonej z uwagi na wzajemne funkcjonowanie zależności między sektorami
gospodarki a potrzebę współpracy w innych dziedzinach
 proces integracji obejmie w końcu strefę organizacji i zarządzania gospodarką z czym będzie się wiązało stopniowe
przekazywanie funkcji państw narodowych na rzecz instytucji ponadnarodowych
4. Teoretyczne koncepcje integracji europejskiej – neofunkcjonalizm:
Główne cechy neofunkcjonalizmu:
 nierozdzielność ekonomicznych i politycznych aspektów integracji
 przestrzeganie integracji jako procesu rozszerzania się współpracy na coraz to nowe strefy (spill – over)
 potrzeba tworzenia instytucjonalnych ram współpracy (o charakterze ponadnarodowym) – struktury
ponadnarodowe mają odegrać kluczową rolę inicjującą i ułatwiającą proces integracji
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz