Międzynarodowa Integracja Gospodarcza

note /search

Australia i Nowa Zelandia jako centrum integracji - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowa Integracja Gospodarcza
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1484

Dr. Hab. Maria Bijak – Kaszuba Międzynarodowa integracja gospodarcza Wykład XVI – Australia i Nowa Zelandia jako subregionalne centrum integracji ANZCERTA – Porozumienie handlowe w sprawie bliższych stosunków gospodarczych między Australią i Nową Zelandią zawarte w 1983. Główne cechy: Kontynu...

Geneza integracji europejskiej - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowa Integracja Gospodarcza
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1183

Dr. Hab. Maria Bijak – Kaszuba Międzynarodowa integracja gospodarcza Wykład IV – Geneza integracji europejskiej 1. Okoliczności sprzyjające: Sprzyjający klimat społeczny w okresie tuż po zakończeniu II wojny światowej – otwartość społeczeństw zachodnioeuropejskich na inicjatywy sprzyjające wsp...

Integracja wokół Unii Europejskiej - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowa Integracja Gospodarcza
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1092

Dr. Hab. Maria Bijak – Kaszuba Międzynarodowa integracja gospodarcza Wykład XII – Integracja wokół UE 1. Umowne stosunki handlowe Unii Europejskiej z państwami trzecimi: Stosunku UE z państwami trzecimi regulowane są przez sieć umów handlowych i stowarzyszeniowych zawartych z pojedynczymi kraj...

Międzynarodowa regionalna integracja gospodarcza - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowa Integracja Gospodarcza
Pobrań: 728
Wyświetleń: 2947

Dr. Hab. Maria Bijak – Kaszuba Międzynarodowa integracja gospodarcza Wykład I – Międzynarodowa regionalna integracja gospodarcza 1. Pojęcie międzynarodowej regionalnej integracji gospodarczej: Dwa znaczenia w integracji w naukach ekonomicznych:  łączenie przedsiębiorstw w formie fuzji, koncer...

Pozaeuropejska regionalna integracja gospodarcza - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowa Integracja Gospodarcza
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1015

Dr. Hab. Maria Bijak – Kaszuba Międzynarodowa integracja gospodarcza Wykład XIII – Pozaeuropejska regionalna integracja gospodarcza Półonocnoakerykańska Strefa Wolnego Handlu – NAFTA – ustanowiona w 1992 roku (1994). Ogólne cechy...

Regionalna integracja gospodarcza w Ameryce łacińskiej - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowa Integracja Gospodarcza
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1372

Dr. Hab. Maria Bijak – Kaszuba Międzynarodowa integracja gospodarcza Wykład XIV – Regionalna integracja gospodarcza w Ameryce Łacińskiej Etapy integracji: Etap pierwszy (lata 60,70,80 XX wieku) – integracja regionalna jako eleme...

Regionalna integracja gospodarcza w Europie - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowa Integracja Gospodarcza
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1568

Dr. Hab. Maria Bijak – Kaszuba Międzynarodowa integracja gospodarcza Wykład III – Regionalna integracja gospodarcza w Europie 1. Teoretyczne koncepcje integracji europejskiej – f...

Stowarzyszenie Narodów Azji Południowowschodniej - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowa Integracja Gospodarcza
Pobrań: 70
Wyświetleń: 784

Dr. Hab. Maria Bijak – Kaszuba Międzynarodowa integracja gospodarcza Wykład XV – Stowarzyszenie Narodów Azji Południowowschodniej ASEAN: Ogólne cechy: Wysoce zróżnicowany – z uwagi na ustrój polityczny, liczbę ludności i poziom rozwoju gospodarczego Skład członkowski: Filipiny, Indonezja, Ma...

Swoboda świadczenia usług finansowych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowa Integracja Gospodarcza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 665

Dr. Hab. Maria Bijak – Kaszuba Międzynarodowa integracja gospodarcza Wykład VIII – Swoboda świadczenia usług finansowych Swoboda obrotu usługowego w skali międzynarodowej odnosi się do czterech sposób świadczenia usług wyodręb...

Swoboda przepływu kapitałów - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowa Integracja Gospodarcza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 812

Dr. Hab. Maria Bijak – Kaszuba Międzynarodowa integracja gospodarcza Wykład IX – Swoboda przepływu kapitału Swoboda przepływu kapitału polega na jednostronnym przeniesieniu wartości majątkowych do innego państwa, a jej celem jest umożliwienie realizacji (za pomocą różnego rodzaju instrumentów f...