Pozaeuropejska regionalna integracja gospodarcza - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pozaeuropejska regionalna integracja gospodarcza - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Dr. Hab. Maria Bijak – Kaszuba
Międzynarodowa integracja gospodarcza
Wykład XIII – Pozaeuropejska regionalna integracja gospodarcza
Półonocnoakerykańska Strefa Wolnego Handlu – NAFTA – ustanowiona w 1992 roku (1994).
Ogólne cechy NAFTA:
naturalna strefa wolnego handlu o zasięgu kontynentalnym z wyraźnie zaznaczonym punktem ciężkości,
zróżnicowany (z uwagi na potencjał demograficzny i poziom rozwoju gospodarczego) skład członkowski: Kanada,
Meksyk, USA.
asymetryczne przepływy handlowe w obrębie strefy (CAN-USA; MEX-USA)
NAFTA – motywy utworzenia:
Meksyk:
a) motywy ekonomiczne:
dostęp do ogromnego rynku
przyciągnięcie inwestycji zagranicznych
modernizacja gospodarki
wzrost eksportu
wzrost zatrudnienia
poprawa poziomu życia
a) motyw polityczny
Stabilizacja polityczna kraju, który od połowy lat 80 przeprowadzał neoliberalne (wolnorynkowe) reformy, dostosował swoją
politykę handlową do zasad GATT/WTO, a politykę wobec inwestycji zagranicznych – do zasad OECD.
USA:
Oczekiwania USA dotyczyły głównie Meksyku, ponieważ z Kanadą, USA były połączone strefy wolnego handlu (CUSFTA) już
od 1989.
a) motywy ekonomiczne:
zwiększone możliwości ekspansji handlowej i kapitałowej na rynek meksykański
niższe ceny towarów importowanych z Meksyku
b) motywy polityczne
szanse na wzrost stabilności politycznej i ekonomicznej Meksyku i w efekcie zmniejszenia się nielegalnej imigracji
do USA.
Kanada:
Traktowała NAFTA jako kolejną rozszerzoną wersję CUSFTA. Była zainteresowana perspektywicznym udziałem w szerszej
strefie wolnego handlu z udziałem obu Ameryk.
NAFTA – najważniejsze postanowienia
liberalizacja obrotów towarowych: całkowite zmniejszenie ceł i barier pozacelnych w ciągu 15-letniego okresu
przejściowego. Specjalne potraktowanie trzech grup wrażliwych towarów: tekstyliów, samochodów i produktów
rolnych,
liberalizacja handlu usługami – wprowadzenie klauzuli narodowej z wyłączeniem większości usług lotniczych,
telekomunikacyjnych i socjalnych,
liberalizacja przepływu inwestycji – zastosowanie klauzuli narodowej z wyłącznie inwestycji w sektorze
podstawowych usług telekomunikacyjnych i socjalnych,
ochrona środowiska naturalnego – zmierzanie do harmonizacji (na wysokim poziomie) standardów ochrony
środowiska.
NAFTA – efekty funkcjonowania
Zdynamizowanie obrotów handlowych (kreacja handlu) między USA i Kanadą, a przede wszystkim między USA i
Meksykiem (tu głównie wzrost eksportu, w większości zinternalizowanego z Meksyku do USA).
Wzrost atrakcyjności obszaru NAFTA jaka obszaru inwestowania. Dotyczy to zwłaszcza Meksyku, który przyciąga
inwestycje przede wszystkim firm amerykańskich.
Poprawa konkurencyjności gospodarki meksykańskiej, wzrost zatrudnienia i dochodów – ale głównie w branżach
nastawionych na eksport.
Stopniowy proces demokratyzacji Meksyku.
Wzrost zależności Meksyku od rynku i koniunktury gospodarczej USA – ze względu na restrukturyzację gospodarki
Meksykańskiej i przesunięcie handlu.
Nasilenie zjawiska nielegalnej emigracji z Meksyku do USA.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz