NAFTA referat.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1596
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
NAFTA referat. - strona 1 NAFTA referat. - strona 2 NAFTA referat. - strona 3

Fragment notatki:

NAFTA (North American Free Trade Agreement) Północnoamerykański Układ o Wolnym Handlu
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Wydział Nauk Ekonomicznych
Warszawa 2011r.
Spis treści: Państwa członkowskie……………………………………………………………………str.3
Przesłanki powstania NAFTA……………………………………………………………str.3
Kalendarium NAFTA…………………………………………………………………….str.4
Główne postanowienia układu NAFTA………………………………………………….str.4
Główne cele układu………………………………………………………………………str.5
Instytucje NAFTA………………………………………………………………………..srt.5
Cechy wyróżniające NAFTA…………………………………………………………….str.6
Przyszłość NAFTA……………………………………………………………………….str.6
Bibliografia……………………………………………………………………………….str.7
1) Państwa Członkowskie: Kanada
USA
Meksyk
2) Przesłanki powstania NAFTA Głównymi przesłankami, które sprzyjały powstaniu porozumienia nazywanego obecnie Północnoamerykańską Strefą Wolnego Handlu (NAFTA) między Kanadą i Stanami Zjednoczonymi był fakt, że kraje te miały wspólne interesy gospodarcze. Ponadto istotną rolę odgrywało bliskie położenie geograficzne oraz język. W XX wieku pojawia się możliwość budowy w Europie Zachodniej jednolitego rynku. Ta sytuacja zmobilizowała Stany Zjednoczone, których głównym celem stała się budowa nowego bloku handlowego. Zaczęły prowadzić rozmowy z Kanadą, których końcowym efektem miało być zawarte porozumienie handlowe. Nowo powstałe porozumienie gospodarcze miało być nie tylko konkurencyjne w stosunku do Europy, ale miało również zapewnić Stanom Zjednoczonym przewodnictwo w sferze gospodarczej. Dopiero w kolejnych latach do umowy przystąpił Meksyk. Powodem aspiracji tego państwa do układu była chęć modernizacji gospodarki. Uczestnictwo Meksyku w porozumieniu między dwoma bogatymi krajami amerykańskimi stwarzało możliwości rozwoju kraju poprzez napływ kapitału z Północy. Z drugiej strony Meksyk w latach 80. miał na swoim koncie pierwsze sukcesy gospodarcze, które osiągnął dzięki restrukturyzacji długu zagranicznego. Stany Zjednoczone chciały tu lokować inwestycje zagraniczne, a także ograniczyć zjawisko nielegalnej imigracji na południu kraju wyniku podniesienia standardu życia w Meksyku.


(…)

… dojdzie do skutku będzie to największy obszar wolnego handlu na świecie.
Bibliografia:
Latoszek Ewa, Proczek Magdalena „Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie”; Wyd. Elipsa; Warszawa 2006,
"Organizacje w stosunkach międzynarodowych", T. Łoś-Nowak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004r.
www.wikipedia.pl 2

… znoszenia barier handlowych a także reguluje stosunkowo nowe zagadnienia: wymiana usług, inwestycji i ochrona własności intelektualnej;
Jako pierwszy pakt o wolnym handlu porusza w ogóle takie tematy ja ochrona środowiska i prawo pracy;
Jest to jeden z najbardziej postępowych układów na świecie- prowadzi do zintegrowania dwóch państw wysoko rozwiniętych z systemem gospodarczym kraju rozwijającego się.
8…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz