Nafta

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nafta - strona 1 Nafta - strona 2 Nafta - strona 3

Fragment notatki:

NAFTA : PRZYCZYNY UTWORZENIA I PRZEWIDYWANE EFEKTY
1. Wstęp
Regionalizacja handlu, czyli powstawanie grup państw charakteryzujących się pewną specyfiką i wyróżniających się od reszty świata siłą wzajemnych powiązań gospodarczych jest naturalną konsekwencją rozwoju gospodarczego.
Ostatnie dziesięciolecie przyniosło wyraźną intensyfikację integracji gospodarczej we wszystkich rejonach świata. Zjawisko to dotyczy zarówno krajów wysoko rozwiniętych, jak i krajów rozwijających się Azji i Ameryki Łacińskiej. Podstawę rozwijającej się integracji regionalnej stanowi liberalizacja handlu w wyniku tworzenia stref wolnego handlu, unii celnych lub też ugrupowań opartych na wzajemnym stosowaniu preferencji handlowych. Referat ten został poświęcony największej na świecie, pod względem zajmowanej powierzchni oraz liczby konsumentów, północno-amerykańskiej strefie wolnego handlu - NAFTA.
Regionalne umowy dotyczące stref wolnego handlu łączą wysiłki poszczególnych państw członkowskich w dążeniu do wzrostu rozwoju gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy oraz podwyższania standardu życia ich obywateli.
Mówiąc o strefie wolnego handlu zwykle bierze się pod uwagę grupę krajów (stowarzyszonych), które redukują wewnętrzne bariery we wzajemnym obrocie towarowym, usługowym, kapitałowym oraz znoszą ograniczenia w przepływie siły roboczej. Ten proces liberalizacji wymiany wywołuje określone zmiany w obrotach handlowych, produkcji, konsumpcji oraz dochodach partnerów takiego porozumienia. Oczywiście wielkość i charakter tych zmian zależy przede wszystkim od stopnia zaawansowania procesu integracji.
W literaturze ekonomicznej poruszającej problemy integracji gospodarczej blok handlowy definiuje się jako obszar, który powinien charakteryzować się :
zbliżonym poziomem dochodu narodowego na jednego mieszkańca; bliskością geograficzną państw-członków (ten warunek nie zawsze jest spełniony, przykładem czego mogą być porozumienie o wolnym handlu podpisane między USA a lzraelem w 1995 r,);
podobną lub kompatybilną polityką handlową.
2.Ogólne przesłanki integracji.
Większość współczesnych porozumień gospodarczych między regionami w tym również NAFTA, jest próbą podejmowaną przez narody w celu realizacji tych zamierzeń, których osiągnięcie nie jest możliwe w izolacji. Skutkiem regionalizacji jest intensyfikacja obrotów wewnątrz ugrupowań, co prowadzl do wzrostu udziału wymiany wewnętrznej w całkowitym handlu krajów członkowskich.
Decyzja o utworzeniu ugrupowania integracyjnego może mieć charakter zarówno polityczny, jak i ekonomiczny, dlatego też wyróżnia się następujące przesłanki międzynarodowej integracji gospodarczej:

(…)

… instytucje finansowe jak i banki, znacjonalizowane w roku 1982. Podobnie było z przemysłem petrochemicznym. Prywatyzacja banków przyniosła nadspodziewane duże korzyści. Objęła ona 18 banków komercyjnych. Uzyskano za nie zawrotną suma 12,4 mld $. Ze względu na szereg uwarunkowań kupujący byli jednak skłonni zapłacić tak wysoką cenę, która ostatecznie okazała się 3-krotnie większa niż wartość księgowa…
… w Meksyku oraz cukru i soku pomarańczowego w USA. Porozumienie Kanady i Meksyku Było analogiczne, chociaż zakres obniżek był mniejszy, gdyż już wyjściowo 85% meksykańskiego eksportu rolnego od Kanady nie podlegała cłom. Pozostałe cła i licencje importowe pomiędzy tymi krajami miały być zlikwidowane wciągu 10 lat. Postanowiono też, że Kanada i Meksyk pozostawił kwoty taryfowe na nabiał i drób, a zmniejszył je na zboże, wołowinę i margarynę. Kanada ma również możliwość zastosowania specjalnych ceł ograniczających import ciętych kwiatów, owoców warzyw oraz ryb surowych. W Meksyku część licencji importowanych ma być zastąpione cłami.
A. Cła w przemyśle samochodowym.
Postanowiono, że NAFTA w znaczny sposób ułatwi dostęp do rynku samochodowego w Meksyku. Z dniem wejścia w życie porozumienia postanowiono obniżyć…
… kanadyjskich producentów odzieży i tekstyliów, którzy oceniają te reguły jako karę za kupowanie najtańszych na świecie surowców. Generalnie cła na większość tekstyliów w handlu pomiędzy Kanadą i Meksykiem mają zostać zniesione w przeciągu 8 lat, a na wyroby odzieżowe w ciągu 10 lat od wejścia w życie porozumienia. Zgodnie z podpisanym porozumieniem dalsze zniesienie ceł na większość artykułów tekstylnych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz