Międzynarodowe stosunki finansowe

note /search

Wykład - Międzynarodowe Stosunki Finansowe-Dziawgo

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Międzynarodowe stosunki finansowe
Pobrań: 1337
Wyświetleń: 4214

Międzynarodowe Stosunki Finansowe - prof. dr hab. Leszek Dziawgo Tematyka: Pieniądz międzynarodowy Międzynarodowe publiczne instytucje Finansowe (MFW, MBOiR, BIS, EBI, EBOiR) Europejski Bank Centralny Off shore Podatki Sovereign Wealth Funds Eurofima G7 ; G8 ; G20 EkoFundusz Prywatne In...

Dewaluacja - Rewaluacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Międzynarodowe stosunki finansowe
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2359

Dewaluacja - reforma pieniężna, która polega na administracyjnym obniżeniu sztywnego kursu waluty narodowej wobec innych walut przez narodowy bank centralny, np. w celu poprawienia bilansu płatniczego. Nie należy jej mylić z denominacją, ponieważ następuje tutaj realne obniżenie wartości waluty wzgl...

Kryzys finansowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Międzynarodowe stosunki finansowe
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1162

Polityka pieniężna Wykład 12: Kryzys finansowy w USA 2008-2009 Przyczyny i mechanizm Wyjaśnienia kryzysu • Wyjaśnienia propagandowe, mające na celu propagowanie pewnej idei, a nie rzeczywiste wyjaśnienie kryzysu; • Wyjaśnienia merytoryczne; Wyjaśnienia propagandowe • Wyjaśnienia „lewicowe...

Kurs walutowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Międzynarodowe stosunki finansowe
Pobrań: 581
Wyświetleń: 1582

Kurs walutowy - cena danej waluty wyrażona w innej walucie. Miejscem transakcji, na którym przedmiotem są waluty krajowe jest rynek walutowy; sprzedaje się jedną walutę w zamian za inną. Mowa jest o rynku, należy podkreślić, że występuje na nim: podaż, popyt, i cena. Na ogół o relacjach wymiany walu...

Nafta

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Międzynarodowe stosunki finansowe
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1197

NAFTA : PRZYCZYNY UTWORZENIA I PRZEWIDYWANE EFEKTY 1. Wstęp Regionalizacja handlu, czyli powstawanie grup państw charakteryzujących się pewną specyfiką i wyróżniających się od reszty świata siłą wzajemnych powiązań gospodarczych jest naturalną konsekwencją rozwoju gospodarczego. Ostatnie dziesięc...

Stosunki ekonomiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Międzynarodowe stosunki finansowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

. Układ Europejski - umowa o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi oraz ich państwami członkowskimi. Układ Europejski podpisano 16 grudnia 1991 roku. Natomiast 1 marca 1992 roku weszła w życie „Umowa Przejściowa” dotycząca wcz...

Tendencje integracyjne w świecie zachodnim

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Międzynarodowe stosunki finansowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 476

Tendencje integracyjne w świecie zachodnim Integracja europejska 1949-1962. Od planu Schumana do planów Foucheta Zasadniczym celem polityki USA wobec Europy w latach 1945-1947 była pomoc w odbudowie jej gospodarki i przeciwdziałanie podziałowi kontynentu. Do najważniejszych amerykańskich inicjatyw ...

Krytyka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Międzynarodowe stosunki finansowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : krytyka międzynarodowych stosunków finansowych ...