Dewaluacja - Rewaluacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2338
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dewaluacja - Rewaluacja - strona 1

Fragment notatki:

Dewaluacja - reforma pieniężna, która polega na administracyjnym obniżeniu sztywnego kursu waluty narodowej wobec innych walut przez narodowy bank centralny, np. w celu poprawienia bilansu płatniczego. Nie należy jej mylić z denominacją, ponieważ następuje tutaj realne obniżenie wartości waluty względem innych walut, podczas gdy w przypadku denominacji jest ono czysto nominalne i ma charakter wyłącznie usprawnienia technicznego. W przypadku stosowania parytetu złotowego odpowiada jej deprecjacja.
Rewaluacja - jest to wzrost kursu waluty danego kraju względem waluty zagranicznej pod wpływem interwencji władzy monetarnej. Termin rewaluacja odnosi się tylko do systemu stałego kursu walutowego, ustalonego i zmienianego jedynie przez rząd w zależności od sytuacji na rynku międzynarodowym i od stanu jego rezerw dewizowych. W warunkach płynnego kursu walutowego odpowiednikiem rewaluacji waluty jest aprecjacja pieniądza.
Deprecjacja to umniejszanie wartości osoby lub wydarzenia.
Deprecjacja - pojęcie z dziedziny ekonomii
Aprecjacja - wzrost ceny towaru lub dobra. Termin używany w szczególności w odniesieniu do wzrostu wartości waluty krajowej względem waluty zagranicznej w systemie płynnych kursów walut. W systemie stałego kursu walutowego podniesienie wartości waluty krajowej nazywamy rewaluacją. Aprecjacja zachodzi w sytuacji płynnego kursu walutowego (jest on regulowany przez rynek). Oznacza wzrost siły nabywczej danego pieniądza w rozliczeniach międzynarodowych.
Pozytywne skutki aprecjacji:
spadek kosztów obsługi zadłużenia zagranicznego,
zmniejszenie presji inflacyjnej,
wzbogacenie społeczeństwa - głównie na skutek wzrostu siły nabywczej płac.
Negatywne skutki aprecjacji:
osłabienie konkurencyjności eksportu,
wzrost kosztów pracy
Zjawiskiem odwrotnym do aprecjacji jest deprecjacja.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz