Aprecjacja

Zagadnienia na egzamin

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

pieniądza, deprecjacja pieniądza, aprecjacja pieniądza, zasób pracy, wzrost gospodarczy....

Dewaluacja - Rewaluacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Międzynarodowe stosunki finansowe
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2065

płynnego kursu walutowego odpowiednikiem rewaluacji waluty jest aprecjacja pieniądza. Deprecjacja...

Finanse publiczne - cwiczenia

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr Tomasz Banasik
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 98
Wyświetleń: 3318

spekulacyjnego obsługi długu bud etowego aprecjacja waluty krajowej Wzrost popytu na kredyt pogorszenie jakości...

Finanse - wykład 8

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • D. Tymoczko
 • Finanse
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1295

się przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych (ochrona przed ryzykiem)Zmiany kursu - terminologia Aprecjacja...

Kurs walutowy-opracowanie, I sem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Magdalena Redo
 • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1554

do paniki Aprecjacja / deprecjacja zjawisko rynkowe - zmiana poziomu kursu walutowego Rewaluacja...