Polityka pieniezna,kurs walutowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka pieniezna,kurs walutowy - strona 1

Fragment notatki:

Kurs walutowy.
Kurs walutowy jest to ilość waluty krajowej potrzebnej do zakupu jednostki waluty zagranicznej , bądź odwrotnie jest to ilość waluty zagranicznej niezbędnej do zakupu jednostki waluty krajowej .Jest to wiec cena jednej waluty wyrażona w innej walucie.
Deprecjacja kursu - oznacza osłabienie waluty danego kraju.
Aprecjacja - kursu waluty krajowej oznacza, że za jednostkę waluty zagranicznej płacimy mniej jednostek waluty krajowej, bądź odwrotnie za jednostkę waluty krajowej płacimy mniej jednostek waluty zagranicznej.
Aprecjacja jednej waluty jest deprecjacją drugiej waluty
Zmiany kursów walut wpływają na wartość eksportu i importu.
Negatywny wpływ osłabienia kursu waluty na ceny wewnętrzne jest tym większy, im gospodarka jest bardziej otwarta na wymianę handlową z zagranicą. Odwrotnie jest w przypadku umacniania kursu waluty krajowej. Aprecjacja kursu hamuję inflacje wewnętrzną. Zaś deprecjacja kursu prowadzi do nasilenia tejże inflacji.
Inaczej - deprecjacja poprawia saldo bilansu handlowego a Aprecjacja jego pogorszenie.
Walutowy kurs równowagi - to taki kurs, który zrównuje cenę danego dobra w porównywanych krajach., działa tu prawo jednej ceny.
Realny kurs równowagi- jest to nominalny kurs walutowy skorygowany o relacje poziomu cen krajowych do poziomu cen w kraju zagranicznym.
Wpływ inwestycji finansowych na kurs walutowy
Jak może się dany kraj bronić przed następstwem odpływu kapitału za granicę.?
- może podejmować interwencje walutowe w celu ustabilizowania kursu na rynku walutowym.
- Może wprowadzic ograniczenia w wywozie kapitału za granicę.
Inwestorzy finansowi przemieszczając kapitały w celu osiągnięcia wyższych dochodów muszą brać pod uwagę zjawisko parytetu stóp procentowych - kapitały odpływają z kraju o niskich stopach procentowych do krajów, gdzie cena pieniądza jest wyższa oraz ryzyko kursu walutowego.
Skutki przemieszczania oszczędności pomiędzy krajowymi rynkami finansowymi można pokazać, analizując strukturę bilansu płatniczego.
Bilans płatniczy składa się z:
bilansu obrotów bieżących,
bilansu obrotów kapitałowych i finansowych,
sfinansowania salda bilansu płatniczego (suma dwóch powyższych pozycji, czyli saldo między ogółem wpływów i ogółem wydatków danego kraju w walutach obcych w ciągu jednego roku).
Bilans obrotów bieżących - rejestruje przede wszystkim przepływ walut obcych związany z eksportem oraz importem dóbr i usług danego kraju. Rejestruje także przepływy walutowe będące skutkiem innych bieżących płatności, które nie mają charakteru lokaty finansowej za granicą.
Bilans obrotów kapitałowych i finansowych ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz