Kurs walutowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kurs walutowy - strona 1 Kurs walutowy - strona 2

Fragment notatki:

Kurs walutowy - cena danej waluty wyrażona w innej walucie. Miejscem transakcji, na którym przedmiotem są waluty krajowe jest rynek walutowy; sprzedaje się jedną walutę w zamian za inną. Mowa jest o rynku, należy podkreślić, że występuje na nim: podaż, popyt, i cena. Na ogół o relacjach wymiany walut, czyli o kursach walut, decyduje podstawowe prawo rynku tworzące kurs (cenę) równowagi przy zrównaniu popytu z podażą danej waluty.
Spis treści
[ukryj]
1 Czynniki określające podaż danej waluty i popyt na nią
2 Rodzaje kursów walutowych
3 Zmiany kursów
4 Funkcje kursu walutowego
5 Czynniki oddziałujące na wysokość i zmiany kursu
6 Zobacz też
7 Linki zewnętrzne
Czynniki określające podaż danej waluty i popyt na nią [edytuj]
Obroty handlowe w stosunkach dwustronnych, wymiana usług, ruch turystyczny, przepływ technologii itp., czyli tzw. bilans płatniczy
Polityka walutowa rządu, która między innymi określa system kursów.
Rodzaje kursów walutowych [edytuj]
Kurs sztywny - ustalony przez organ państwa, nie podlega wahaniom
Kurs stały - ulega wahaniom wywołanym grą popytu i podaży, zakres wahań jest ściśle określony
Kurs płynny - kształtowany jedynie poprzez popyt i podaż
Zmiany kursów [edytuj]
Kursy stałe dewaluacja - skokowe, administracyjne zmniejszenie międzynarodowej wartości waluty
rewaluacja - skokowe, administracyjne zwiększenie międzynarodowej wartości waluty
Kursy płynne deprecjacja - spadek międzynarodowej wartości waluty
aprecjacja - wzrost międzynarodowej wartości waluty
Funkcje kursu walutowego [edytuj]
Informacyjna - informuje o cenie walut obcych
Cenotwórcza - kurs przenosi zagraniczne układy cen na układ krajowy wraz ze wszystkimi wynikającymi stąd ekonomicznymi konsekwencjami dla gospodarki światowej
Czynniki oddziałujące na wysokość i zmiany kursu [edytuj]
Ekonomiczne podaż walut obcych na krajowym rynku
popyt na waluty obce
różnice stóp procentowych oraz stóp inflacji na rynku obcym i krajowym
stopień reglamentacji waluty
polityka walutowa
stan gospodarki kraju oraz jego partnerów gospodarczych
Polityczne sytuacja międzynarodowa
napięcia polityczne
Psychologiczne związane z oczekiwaniami dotyczącymi przyszłego stanu gospodarki
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz