Stosunki ekonomiczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stosunki ekonomiczne - strona 1 Stosunki ekonomiczne - strona 2

Fragment notatki:

.
Układ Europejski - umowa o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi oraz ich państwami członkowskimi. Układ Europejski podpisano 16 grudnia 1991 roku. Natomiast 1 marca 1992 roku weszła w życie „Umowa Przejściowa” dotycząca wcześniejszego obowiązywania niektórych postanowień Umowy Stowarzyszeniowej Polski ze Wspólnotami Europejskimi. 1 lutego 1994 roku wszedł w życie Układ Europejski.
Unia Europejska wspiera się na 3 filarach:
1) o charakterze gospodarczym - to wspólnoty Europejskie:
- WE (Wspólnota Europejska - dawna EWG)
- Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS)
- Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom)
2) Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa
3) Zadania z zakresu Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
ORGANIZACJE:
EWG - utworzona na podstawie traktatu rzymskiego z 1957r. (członkowie: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Włochy (57r.) ; Wielka Brytania, Irlandia, Dania (76r.) ; Grecja (81r.) ; Hiszpania, Portugalia (86r.) ; Szwecja, Finlandia, Austria (95r.).
EWWiS - 1952r. - traktat paryski (członkowie tacy jak w EWG)
EURATOM - patrz EWG
NAFTA - Północnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu podpisane w 1992r., weszło w życie w 1994r. (USA, Kanada, Meksyk)
EOG - Europejski Obszar Gospodarczy, podpisany w Luksemburgu w 1992r., wszedł w życie w 1994r. (członkowie: 12 krajów EWG i 7 państw EFTA).
CEFTA - Środkowoeuropejska Strefa Wolnego Handlu utworzona w 1992r., porozumienie podpisane w Krakowie (Członkowie: Czechy, Węgry, Słowenia, Słowacja, Polska; starają się o członkostwo - Bułgaria i Rumunia)
EFTA - Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, utworzone w 1955r., wchodzi w życie w 1960r. , siedziba w Genewie. (członkowie: Austria, Finlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja, Szwajcaria, Lichtenstien),
APEC - Układ o Współpracy Gospodarczej w Azji i rejonie Pacyfiku (obejmuje ok.18 państw, m.in. Australia, USA, Kanada, Chiny, Tajwan, Japonia, Hong-Kong)
OPEC - Organizacja Państw Eksportujących Ropę Naftową, utworzona na konferencji w Bagdadzie. (Algieria, Arabia Saudyjska, Ekwador, Gabon, Indonezja, Irak, Iran, Katar, Kuwejt, Libia, Nigeria, Wenezuela, Zjednoczone Emiraty Arabskie)
GATT - układ ogólny w sprawie ceł i handlu, podpisany w 1947r.; po jego rozwiązaniu powołano WTO (Światową Organizację Handlową).
Runda Kennedyego - rokowania z inicjatywy Europy w celu zmniejszenia ceł na wybrane grupy towarowe o 50% między Europą Zachodnią i USA.
Runda Tokijska - liberalizacja ceł i niektórych narzędzi pomiędzy Japonią, USA i Europą Zachodnią; po niej następuje złagodzenie narzędzi pozataryfowych (subwencje eksportowe, depozyty importowe, ograniczenia ilościowe).


(…)

… terminy dostaw, ubezpieczenia, normy techniczne, sanitarne, podatki pośrednie, turystyczne)
Runda Urugwajska - dotyczy żywności; miała „8 przystanków”, ostatni doprowadza do tego, że kraje wysoko rozwinięte zaczynają liczyć się z krajami rozwijającymi się.
Traktat Paryski - powoływał EWWiS (51r.) w Paryżu przez Belgię, Holandię, Francję, Luksemburg, Niemcy, Włochy.
Traktat Rzymski - powołał EWG i EURATOM…
… ma oddać w ręce innej instytucji.
Korporacja ponadnarodowa - specjalny typ przedsiębiorstw, które przez ZIB-y otwierają filie i oddziały (teoretycznie w 2 krajach, praktycznie na całym świecie; należą do nich:
Korporacje międzynarodowe - to spółka lub przedsiębiorstwo, z którego kapitał pochodzi z 1 kraju i posiada swoje filie i oddziały teoretycznie w przynajmniej 2 krajach, obecnie w 6.
Korporacje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz