Historia Unii Europejskiej - Ojcowie Europy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3409
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia Unii Europejskiej - Ojcowie Europy - strona 1 Historia Unii Europejskiej - Ojcowie Europy - strona 2 Historia Unii Europejskiej - Ojcowie Europy - strona 3

Fragment notatki:

Omówione zagadnienia mają następującą treść. Powojenne początki: względy polityczne, współzależność, ?Stanów Zjednoczonych Europy?, Winstona Churchila, Ojcowie Europy, Konrada Adenauera , Leona Bluma, Roberta Schumana i Jeana Moneta, Paula Henriego Spaaka , Alcide?a de Gaspariego, Ruch Europejski, Rada Europy, zimna wojna, Robert Schuman, Europejska Wspólnota Węgla i Stali, Unia Zachodnioeuropejska. Traktaty rzymskie, Paula Henrie Spaaka, Europejska Wspólnota Gospodarcza, Wspólnota EUropejska, Europejska Wspólnota Energii Atomowej,Komitet Stałych Przedstawicieli Rządowych. Etapy rozszerzenia WE, Jednolity Akt Europejski, Europejski System Walutowy, Traktat z Maastricht o Unii Europejskiej, Traktat amsterdamski, EUROPOL, Rozszerzenie UE na Wschód, Traktat nicejski, Konstytucja dla Europy. Flaga Unii Europejskiej, symbolika flagi, hymn Unii Europejskiej, Oda do radości, Ludvig van Beethoven, Dzień Europy 9 maja.

Historia Unii Europejskiej
Unia Europejska stanowi ukoronowanie półwiecza procesów integracyjnych w Europie. Historia zjednoczenia Europy jest swoistym ewenementem w dziejach tego kontynentu. To przejście od formy narodu do formy wspólnoty narodów dokonało się po raz pierwszy na drodze pokojowej poprzez powstanie Unii Europejskiej. Zjednoczenie Europy posiada charakter dobrowolnych układów poszczególnych państw, które wyraziły chęć współpracy w szerszym zakresie niż tylko wymiana międzynarodowa. Historyczny początek procesu zjednoczenia Europy nie da się określić jedną datą lub jakimś zdarzeniem. Jest kilka faktów, które miały istotny wpływ na utworzenie Unii Europejskiej:
Powojenne początki
Historia integracji Europy w okresie po II wojny światowej liczy sobie już ponad pięćdziesiąt lat. U jej podłoża legły przede wszystkim względy polityczne: rezygnacja ze stosowania przemocy w stosunkach międzynarodowych i potrzeba współdziałania państw przy odbudowie Europy ze zniszczeń wojennych. Pomysł stworzenia „Stanów Zjednoczonych Europy” padł po raz pierwszy z ust Winstona Churchila , ówczesnego premiera Wielkiej Brytanii, w słynnym przemówieniu wygłoszonym przez niego w Zurychu we wrześniu 1946r. Nieomal równolegle zaczęły się pojawiać również inne koncepcje zacieśniania współpracy między europejskimi państwami. Były one z dużym zaangażowaniem i przekonaniem lansowane przez grono wybitnych polityków, których zwykło się obecnie nazywać „Ojcami Europy”. Zalicza się do nich m.in.: Konrada Adenauera z Niemiec, Leona Bluma, Roberta Schumana i Jeana Moneta z Francji, Paula Henriego Spaaka z Belgii oraz Alcide'a de Gaspariego z Włoch. Na zwołanym z inicjatywy europejskich polityków, intelektualistów oraz licznych stowarzyszeń narodowych i ponadnarodowych kongresie europejskim w Hadze, w maju 1948r., przyjęto deklarację polityczną wzywającą do zjednoczenia państw europejskich. W październiku 1948r. powstała w Brukseli organizacja pod nazwą Ruch Europejski (European Movement), której celem było propagowanie idei integracji Europy. Data 5 maja 1949r. zapisała się w historii powstaniem Rady Europy (Council of Europe), pierwszej europejskiej, międzyrządowej organizacji współpracy, której państwami założycielskimi były Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Wielka Brytania, Włochy i kraje skandynawskie. Celem Rady Europy stało się umacnianie i rozwój demokracji, ochrona praw człowieka, sprawiedliwie rozwiązywanie problemów społecznych i popieranie europejskiej tożsamości kulturowej. Polska została przyjęta do Rady Europy 26 listopada 1991r., a or

(…)

… rozszerzenia współpracy na sferę polityczną i militarną. W 1952r. podpisano w Paryżu Traktat o ustanowieniu Europejskiej Wspólnoty Obronnej, ale nie wszedł on ostatecznie w życie, z uwagi na zgłaszane przez poszczególne państwa obawy przed ograniczeniem ich suwerenności. Dwa lata później, 23 października 1954r. z inicjatywy Anthony'ego Edena, ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, podpisano traktat…
… - EWS (European Monetary System - EMS). W 1975r. powołano do życia nową instytucję WE - Trybunał Obrachunkowy, którego głównym zadaniem stała się kontrola budżetu Wspólnot.
Zła koniunktura gospodarcza w drugiej połowie lat 70. Wywarła jednak niekorzystny wpływ na proces europejskiej integracji. Zaostrzyły się ujawnione w łonie Wspólnot Europejskich trudności strukturalne, doszło do poważnych kłopotów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz