System instytucjonalny Unii Europejskiej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System instytucjonalny Unii Europejskiej  - strona 1 System instytucjonalny Unii Europejskiej  - strona 2

Fragment notatki:


Wykład 3 Rada Europejska Co to jest system instytucjonalny Unii Europejskiej? Opisują go art. 3, 4 i 5 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz art. 7, 8 i 9 Traktat ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE).
To dlatego, że UE i WE posiadają te same instytucje.
Na system instytucjonalny składają się:
1. Instytucje „główne” (polityczne): Rada Unii Europejskiej, Parlament Europejski, Komisja Europejska 2. Pozostałe instytucje (kontroli niepolitycznej): Europejski Trybunał Sprawiedliwości Trybunał Obrachunkowy 3. Organy doradcze Komitet Ekonomiczno - Społeczny Komitet Regionów 4. Inne podmioty Europejski Bank Centralny Europejski Bank Inwestycyjny Podwójna logika systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej Instytucje o charakterze ponadnarodowym (wspólnotowym): wszystkie oprócz Rady Instytucje o charakterze międzyrządowym: Rada Unii Europejskiej (Rada Europejska) Unia Europejska jest wymieszaniem form wspólnotowych i międzyrządowych. Nie wolno mylić trzech Rad! Rada Europejska - spotkania przywódców państw Unii. Nie jest jeszcze instytucją . Rada Unii Europejskiej - główna instytucja UE. Składa się z ministrów z PCz Rada Europy - organizacja międzynarodowa, do której należą niemal wszystkie państwa Europy. Brak bezpośredniego związku z UE . Rada Europejska Powstanie i instytucjonalizacja Rady Europejskiej 1961 - 1973: uroczyste spotkania „na szczycie”.
Szczyt w Paryżu w 1974 - spotkaniom nadano nazwę Rada Europejska i ustalono, że będą się odbywać 3 razy w roku.
Deklaracja 22 dołączona do Traktatu Nicejskiego: Przynajmniej jedno spotkanie w trakcie przewodnictwa w Brukseli. Skład Rady Europejskiej Nie ma stałego składu. Tworzą ją głowy państw lub szefowie rządów oraz Przewodniczący KE.
Tylko 3 państwa na ostatniej RE były reprezentowane przez głowy państw.
Towarzyszą im ministrowie spraw zagranicznych Państw Członkowskich i członek KE
W skład delegacji narodowych wchodzą też inni wysocy urzędnicy.
W charakterze gości zapraszani są również Przewodniczący PE, KR i KES. Uprawnienia Rady Europejskiej „Rada Europejska nadaje Unii impulsy niezbędne do jej rozwoju i określa w tej mierze ogólne kierunki polityczne” (art. 4 TUE). W praktyce oznacza to:
Prowadzenie nieformalnych konsultacji.
Zajmowanie stanowiska w sprawach WPZiB (tzw. II filar)


(…)


Wykład 3 Rada Europejska Co to jest system instytucjonalny Unii Europejskiej? Opisują go art. 3, 4 i 5 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz art. 7, 8 i 9 Traktat ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE).
To dlatego, że UE i WE posiadają te same instytucje.
Na system instytucjonalny składają się:
1. Instytucje „główne” (polityczne): Rada Unii Europejskiej, Parlament Europejski, Komisja…
… zwykle 2 dni. Są niejawne. Na koniec zwoływana jest konferencja prasowa, na której przedstawiane są „konkluzje prezydencji”.
Sprawozdanie z każdego spotkania musi zostać przedstawione PE.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz