Integracja europejska

note /search

Integracja europejska - Zasada instytucjonalizacji

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • Integracja europejska
Pobrań: 273
Wyświetleń: 4697

Integracja europejska to bardzo profesjonalnie przygotowana notatka z wykadu, która ma 11 stron. Wyjaśniono w niej jakie są zasady teorii integracji, oraz zcharakteryzowana każdą z nich. Wyjasniono czym jest współpraca międzynarodowa. Kolejne wykłady przybilżają w bardzo dokładny sposób zagadnienie ...

Europa - polityka regionalna zagadnienia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Integracja europejska
Pobrań: 147
Wyświetleń: 861

1. Wstęp Polityka Strukturalna jest też nazywana polityką regionalną lub regionalną polityką strukturalną. Jej celem jest zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej w Unii Europejskiej (UE). Poprzez pomoc słabiej rozwiniętym r...

Polityka handlowa krajów Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Integracja europejska
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1253

P olityka h andlowa k rajów Unii Europejskiej Komisja Wspólnot Unii Europejskiej przyjęła następującą definicję pojęcia polityki handlowej: są to wszystkie środki regulujące handel zagraniczny z krajami trzecimi. Rada Ministrów sformułowała tezę, iż polityka handlowa obejmuje wszystkie środki, kt...

ONZ - informacje podstawowe

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Integracja europejska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1281

ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH I Główne organy Narodów Zjednoczonych - lista członków w 2003 r. Zgromadzenie ogólne Rada Bezpieczenstwa Rada Gospodarczo-spoleczna Rada Powiernicza

Traktat z Maastricht - integracja europejska

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Integracja europejska
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1673

Traktat z Maastricht Wstęp - wiadomości podstawowe Traktat powstały na konferencji międzynarodowej w Maastricht (w Holandii) w grudniu 1991r. jest drugą po Jednolitym Akcie Europejskim gruntowną reformą traktatów założycielskich Wspólnot Europejskich. Podpisany został 7 lutego 1992r. przez szefów...

Stosunki handlowe między Polską a Unią

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Integracja europejska
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1113

Stosunki handlowe między Polską a Unią Europejską Od 1990 r. Wspólnoty Europejskie są głównym partnerem handlowym Polski. Na należące do ówczesnej EWG dwanaście państw (Belgia, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Wielka Brytania i Włochy) przypad...

Przepływ kapitałów w krajach UE

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Integracja europejska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1309

PRZEPŁYW KAPITAŁU W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Ruchem kapitału można objąć wszelkie transakcje kapitałowe dokonywane między krajowymi i zagranicznymi podmiotami zagranicznymi, które powodują zmianę wysokości lub struktury salda należności i zobowiązań danej gospodarki narodowej wobec zagranicy. T...

Przebieg negocjacji akcesyjnych między Polską

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Integracja europejska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1064

Przebieg negocjacji akcesyjnych między Polską a Unią Europejską Decyzja o rozpoczęciu przez Unię Europejską negocjacji akcesyjnych z pięcioma państwami Europy Środkowej i Wschodniej (Czechami, Estonią, Polską, Słowenią i Węgrami) oraz z Cyprem zapadła na posiedzeniu Rady Europejskiej w Luksemburg...

Problem rolnictwa, a Unia Europejska - Restrukturyzacja wsi - Wrzosowi...

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Integracja europejska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 847

Problem rolnictwa, a Unia Europejska 1. Integracja gospodarki polskiej z rynkiem europejskim. W procesie dostosowawczym Polski do struktur europejskich szczególnie wrażliwym sektorem gospodarczym jest rolnictwo. Wynika to zarówno z miejsca jakie zajmuje rolnictwo w protekcjonistycznej polityce Wspó...

Prawo w UE - Swobody europejskie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Integracja europejska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1463

SWOBODY EUROPEJSKIE: Swobodny przepływ towarów, Swobodny przepływ pracowników, Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej, Swobodny przepływ usług, Swobodny przepływ płatności i kapitału, Polityka konkurencji. DZIEDZINY ...