ONZ - informacje podstawowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ONZ - informacje podstawowe - strona 1 ONZ - informacje podstawowe - strona 2 ONZ - informacje podstawowe - strona 3

Fragment notatki:


ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH I Główne organy Narodów Zjednoczonych - lista członków w 2003 r. Zgromadzenie ogólne Rada Bezpieczenstwa Rada Gospodarczo-spoleczna Rada Powiernicza Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości Reforma ONZ "Musimy jeszcze raz odpowiedzieć sobie na pytanie po co i dla kogo istnieją Narody Zjednoczone. Musimy również zastanowić się nad tym jaki kształt powinna mieć nasza organizacja..." Kofi Annan II ONZ w latach 1945-90 a ONZ u progu XXI wieku 1. Międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo 2. Sprawy społeczne i gospodarcze 3. Prawa człowieka 4. Rada Powiernicza III Plan reform W 1997 roku Sekretarz Generalny Kofi Annan przedstawił program reform Narodów Zjednoczonych na lata 1997-2001. Następnie problemowi reform poświęcił kolejne raporty "MY, ludy: rola Narodów Zjednoczonych w XXI w." oraz "Wzmocnienie Narodów Zjednoczonych: plan dalszych zmian". Zobacz... IV Reformy 1.Reorganizacja · Rada Bezpieczeństwa · Zgromadzenie Ogólne NZ · Rada Społeczno - Gospodarcza · Sekretariat 2. Operacje pokojowe 3. Prawa człowieka 4. Informacja publiczna 5. Narody Zjednoczone a społeczeństwo 6. Personel Finanse V Kofi A. Annan - Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych VI Ważniejsze dokumenty VII Współpraca Organizacji Narodów Zjednoczonych z Unią Europejską VIII Lista Członków - Sklad Zgromadzenia Ogolnego Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ Wrzesień 2002 Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie tel. (+4822) 825 57 84, e-mail:unic.pl@undp.org I Główne organy Narodów Zjednoczonych - lista członków w 2003 r. Zgromadzenie ogólne Rada Bezpieczenstwa Rada Gospodarczo-spoleczna Rada Powiernicza 5. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości Zgromadzenie Ogólne W skład Zgromadzenia Ogólnego wchodzi 191 państw - członków. Nazwy krajów i daty ich przystąpienia znajdują się na stronie internetowej List of Member States. Rada Bezpieczeństwa Rada Bezpieczeństwa (RB) składa się z 15 członków. Na mocy Karty Narodów Zjednoczonych ustanowiono pięciu członków stałych: Chiny, Francja, Federacja Rosyjska, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, oraz 10 członków niestałych wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne na dwuletnią kadencję.

(…)

… dekolonizacji, szczególnie przybierający na sile w latach 60-tych, doprowadził do powstania na terytoriach podlegających Radzie Powierniczej nowych państw. Stały się one później pełnoprawnymi członkami ONZ.
4. Prawa człowieka Szczególnym obszarem zainteresowań NZ w ramach problematyki społeczno - gospodarczej są prawa człowieka. Na początku istnienia NZ przyjęły Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Dokument…
… pokoju i współpracy między narodami prowadzi przez Narody Zjednoczone".
Sekretarz Generalny biegle posługuje się językiem angielskim, francuskim i kilkoma językami afrykańskimi. Jego żoną jest Nane Annan ze Szwecji, z wykształcenia prawnik, obecnie zajmująca się sztuką. Mają troje dzieci. VI Ważniejsze dokumenty
1. Karta Narodów Zjednoczonych
2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
3. Główne organy…
… to jednak przed nimi sprawę interwencji humanitarnej, na którą część członków NZ nie chce się zgodzić. Postrzegają je jako narzędzie służące jednym państwom do realizacji swoich interesów poprzez wywieranie nacisku na sprawy wewnętrzne innych państw. Kolejnym problemem było zadośćuczynienie i ukaranie winnych masowych mordów. Zdecydowano, iż sądy powoływane ad hoc, w zależności od sytuacji, jak Międzynarodowy Trybunał Karny
… Atomowej (IAEA), Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), Organizacji NZ d/s Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), Programu NZ d/s Środowiska (UNEP), Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) i Światowej Organizacja Zdrowia (WHO). Kooperacja ONZ-UE dotyczy głównie takich dziedzin jak rozwój społeczno-gospodarczy, prawa człowieka, pomoc humanitarna, operacje pokojowe, ochrona środowiska, rozwój…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz