Integracja europejska - strona 2

note /search

Historia Uni Europejskiej poczatki

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Integracja europejska
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1323

Historia Unii Europejskiej Unia Europejska stanowi ukoronowanie półwiecza procesów integracyjnych w Europie. Traktat z Maastricht zawarty 7 lutego 1992 r., który powołał ją do życia, nie pozbawił osobowości prawnej istniejących uprzednio trzech Wspólnot Europejskich Europejskiej Wspólnoty Gospoda...

Funkcjonowanie Unii Europejskiej - Inicjatywa legislacyjna

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Integracja europejska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1652

Jak funkcjonuje Unia Europejska Unię Europejską tworzy obecnie piętnaście państw, które zachowują swoją suwerenność i są pełnoprawnymi podmiotami prawa międzynarodowego. Państwa te, decydując się na członkostwo we Wspólnotach Europejskich, dobrowolnie przekazały część swoich kompetencji ponadnarodo...

Fundusze strukturalne UE

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Integracja europejska
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1813

Fundusze strukturalne UE Pomoc zagraniczna to przekazanie określonych zasobów (pieniędzy, wiedzy, towaru, sprzętu wojskowego), które nie wynikają z działania rynku. Cechą charakterystyczną takiej pomocy jest jej przepływ międzynarodowy. Rozwój gospodarczy poszczególnych krajów na świecie jest ba...

Euro - wprowadzenie i zasady działania

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Integracja europejska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1295

Euro - wprowadzenie i zasady działania 1. Czyje jest euro? Euro jest walutą Unii Gospodarczej i Walutowej - UGW (Economic and Monetary Union - EMU), która została utworzona 1 stycznia 1999 r. w ramach Unii Europejskiej (UE)...

Wspólna waluta - zasady działania

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Integracja europejska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 840

Euro - wprowadzenie i zasady działania 1. Czyje jest euro? Euro jest walutą Unii Gospodarczej i Walutowej - UGW (Economic and Monetary Union - EMU), która została utworzona 1 stycznia 1999 r. w ramach Unii Europejskiej (UE)...

Unia monetarna Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Integracja europejska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1001

UNIA MONETARNA UNII EUROPEJSKIEJ Pierwszego stycznia 1990 roku jedenaście krajów Unii Europejskiej przystąpi do Unii Walutowej. Oznacza to, że nowa waluta, (euro) stanie się na terenie tych państw jedynym legalnym środkiem płatniczym. Monety i

Waluta euro

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Integracja europejska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1295

Europejska jednostka walutowa - EURO Rok 1999 jest początkiem nowej ery w życiu gospodarczym Unii Europejskiej. 1 stycznia tego roku weszła bowiem w życie Unia Gospo­darcza i Walutowa (Economic and Monetary Union - EMU), w ramach której wprowadzono nową, wspólną dla wszystkich członków EMU, wa­lu...

Etapy integracji europejskiej - Wspólny rynek

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Integracja europejska
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1351

Etapy integracji europejskiej Przebieg procesu integracji europejskiej można zamknąć w kilku etapach: 1. strefa wolnego handlu 2. unia celna 3. wspólny rynek 4. unia gospodarcza 5. pełna (choć z pewnymi modyfikacjami) integracja gospodarcza Niektóre etapy procesu integracyjnego połączono w cał...

200 zagadnień o Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Integracja europejska
Pobrań: 273
Wyświetleń: 980

Biorąc pod uwagę teorię integracji gospodarczej przedstaw konsekwencje eliminacji ceł między państwami tworzącymi unię celną. - wyeliminowanie wszelkich przeszkód taryfowych (ceł) w przepływie towarów między krajami; - wprowadzenie wspólnej taryfy celnej, zewnętrznej; - przestaje być potrzebne ś...