Unia monetarna Unii Europejskiej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Unia monetarna Unii Europejskiej - strona 1 Unia monetarna Unii Europejskiej - strona 2 Unia monetarna Unii Europejskiej - strona 3

Fragment notatki:


UNIA MONETARNA UNII EUROPEJSKIEJ
Pierwszego stycznia 1990 roku jedenaście krajów Unii Europejskiej przystąpi do Unii Walutowej. Oznacza to, że nowa waluta, (euro) stanie się na terenie tych państw jedynym legalnym środkiem płatniczym. Monety i banknoty euro wejdą do obiegu trzy lata później i w ciągu sześciu miesięcy zastąpią całkowicie narodowe środki płatnicze.
HISTORIA Początków wspólnej europejskiej polityki monetarnej można doszukiwać się już na początku lat siedemdziesiątych - w okresie rozpoczęcia działania tzw. „węża walutowego”. System uzgodnionych wahań kursów walut europejskich (jak brzmiała oficjalna nazwa polityki pieniężnej) sprawia jednak bez odpowiedniej koordynacji, wiele trudności i z inicjatywy Francji dziewięciu ówczesnych członków Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) podjęło prace nad stworzeniem Europejskiego Systemu Walutowego (ERM). Celem tworzonego systemu była kontrola zarządzania polityką monetarną w poszczególnych państwach, ograniczenie inflacji, deficytu budżetowego a co za tym idzie ustalenie stabilnych wzajemnych kursów narodowych walut.
Efektem tych prac było przystąpienie w lipcu 1978 roku na konferencji w Bremie do nowego systemu sześciu państw członków EWG: RFN-u, Francji, Holandii, Danii, Belgii i Luksemburga. Jeszcze w tym samym roku, po szczycie europejskim w Brukseli do ERM przystąpiły także Włochy i Irlandia i z boku pozostała, jak się później okazało niemal tradycyjnie, Wielka Brytania. Obawiała się ona ustalenia zbyt wysokiego kursu swojego funta. Choć porozumienie o stworzeniu Europejskiego Systemu Walutowego zawarte w 1978 roku w Bremie nie zakładało jeszcze stworzenia jednolitej europejskiej waluty, to jednak właśnie podczas posiedzenia Rady Europejskiej stworzono ECU. Miał to być wspólny mianownik dla walut narodowych, z których tworzy się walutowy koszyk. European Currency Unit („ecu” to również nazwa francuskiej monety bitej w XIII wieku) od czasu powstania ERM pełni trzy funkcje: jest punktem odniesienia do ustalenia parytetów walut europejskich,
pełni rolę monetarna (jest środkiem płatniczym przy operacjach interwencyjnych i kredytowych,
jest walutą obowiązującą przy rozliczeniach pomiędzy władzami monetarnymi a instytucjami EWG ( obecnie Unii Europejskiej).


(…)

…: brytyjska, grecka i duńska, czyli państw nie wchodzących w skład Unii.
Istotną decyzją którą podejmą na szczycie w Brukseli szefowie państw Unii będzie powołanie prezesa Europejskiego Banku Centralnego (ECB). Bank ten powinien powstać na przełomie maja i czerwca z przekształcenia Europejskiego Instytutu Walutowego. Jego siedzibą będzie Frankfurt, a najważniejszym zadaniem utrzymanie stabilności cen. ECB…
… Unia Walutowa wydawała się być niedostępna dla mniej zamożnych unitów z południowej Europy.
Z drugiej strony pojawiają się wątpliwości związane z opisywanym wyżej „naciąganiem” kryteriów. Rekomendując wspomniana jedenastkę Komisja Europejska i Europejski Instytut Walutowy wyraziły jednocześnie „zaniepokojenia co do wysokości deficytu budżetowego większości kandydatów i metod, jakie stosują w celu poprawy kondycji finansowej”.
NAJPIERW BANK
25 marca br. Komisja Europejska i Europejski Instytut Walutowy (EMI) ogłosiły listę jedenastu krajów, które spełniają kryteria z Maastricht. Pierwszego maja ministrowie finansów Unii Europejskiej spotkają się w Brukseli, by przygotować zalecenia dla szefów państw co do listy krajów, które pierwszego stycznia utworzą Unię Walutową. Oprócz opinii Komisji i EMI wezmą pod uwagę również raporty sześciu banków centralnych UE. Wszystko jednak wskazuje, że przywódcy Unii zgodzą się na wytypowaną już jedenastkę. EMU tworzyć wiec będzie: Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Hiszpania, olandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia i Włochy.
Decyzja zapadnie drugiego maja, jeszcze tego samego dnia zostanie wybrany prezes Europejskiego Banku Centralnego…
… eksportu. Trzeba jednak patrzeć na wspólną walutę mając w perspektywie przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Wicepremier Leszek Balcerowicz zapowiedział niedawno, że Polska będzie gotowa do przystąpienia do Unii Walutowej już w 2006 roku. Póki co nie spełnia żadnego z pięciu kryteriów równowagi finansowej ustalonych w Maastricht. Największą przeszkodą wydaje się być nadal bardzo wysoka inflacja…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz