Rada Europejska - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Rada Europejska - omówienie  - strona 1  Rada Europejska - omówienie  - strona 2  Rada Europejska - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

INSTYTUCJE UE
17.10.2012
RADA EUROPEJSKA
GENEZA POWSTANIA
Początki powstania - lata 60'te XX wieku (nieformalne spotkania na szczycie szefów państw i rządów);
10-11.02.1961 Paryż → I konferencja na szczycie;
9-10.12.1974 Paryż → II konferencja - decyzja na sformalizowanie spotkań na szczycie i powołanie Rady Europejskiej - pozatraktatowy organ WE oraz EWP;
10-11.03.1975 Dublin → Pierwsze oficjalne posiedzenie Rady Europejskiej;
29-30.06.1977 Londyn → „Deklaracja londyńska” - sformułowanie kompetencji Rady Europejskiej;
19.06.1983 Stuttgart → „Deklaracja stuttgarcka” - poszerzenie kompetencji Rady Europejskiej (raporty do PE, poszerzono skład np. Przewodniczący KE);
17.02.1986 (JAE) → ustanowienie formalno-prawnych podstaw Rady Europejskiej (art.2 JAE podkreśla skład i częstotliwość spotkań - min. 2);
7.02.1992 (TUE - Maastricht) → nadanie statusu organu całej Unii Europejskiej;
1.12.2009 (TL - TUE & TFUE) → Rada Europejska staje się instytucją Unii Europejskiej.
PODSTAWA PRAWNA
Art.13 TUE;
Art.15 TUE;
Art. 235-236 TFUE;
Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej - Dz.Urz. UE 2009 L315/51 z dnia 1 grudnia 2009 roku.
SKŁAD I STATUS CZŁONKÓW
„W skład Rady Europejskiej wchodzą szefowie państw lub rządów Państw Członkowskich, jak również jej przewodniczący oraz przewodniczący Komisji. W jej pracach uczestniczy wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa” (art.15 ust. 2 TUE & art.4 ust. 4 regulamin RE);
Status członków nie jest określony w TL, szefowie państw lub rządów (+ewentualnie ministrowie spraw zagranicznych) → korzystają z przywilejów i immunitetów gwarantowanych prawem międzynarodowym;
Przewodniczący KE (+ewentualnie komisarz) → korzystają z immunitetów i przywilejów przewidzianych w protokole nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej (załączony do TL) CHARAKTER INSTYTUCJI
Instytucja o charakterze międzyrządowym, ukonstytuowany na najwyższym szczeblu politycznym;
Instytucja o charakterze niekadencyjnym (zależny skład aktualnej sytuacji politycznej w kraju członkowskim);
TL umiejscawia RE w gronie instytucji UE (art. 13 TUE);
Instytucja, w której zapadają najważniejsze decyzje polityczne;
nadaje UE impulsy niezbędne do rozwoju oraz określa ogólne kierunki działań i priorytety polityczne;
Nie pełni funkcji ustawodawczej.
SIEDZIBA

(…)

… właściwości reprezentację Unii na zewnątrz w sprawach dotyczących wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, bez uszczerbku dla uprawnień wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.
ORGANIZACJA PRACY RADY EUROPEJSKIEJ
Zbiera się dwa razy w ciągu półrocza (zwoływana przez Przewodniczącego) → Bruksela;
Nie później niż rok przed rozpoczęciem danego półrocza…
… członkowskie wartości określone w art. 2 TUE (poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, rządów prawa, poszanowania praw człowieka…art. 7 ust. 2 TUE);
Określa strategiczne cele i interesy UE (art. 22 TUE);
Określa ogólne wytyczne Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa - w tym sprawy polityczno-obronne (art. 26 ust. 1 TUE);
Opracowuje kryteria kwalifikacji rozszerzenia UE…
… (różnorodność) i geograficznego;
Przewodniczący wybierany jest przez RE większością kwalifikowaną (tą samą procedurą może być odwołany);
Nie posiada własnej administracji, obsługę administracyjną zapewnia Sekretariat Generalny Rady;
Ważną rolę w przygotowaniu posiedzeń RE pełni Rada do Spraw Ogólnych (działa w powiązaniu z Przewodniczącym RE i KE
KOMPETENCJE PRZEWODNICZĄCEGO
Przewodniczy Radzie Europejskiej…
… politycznej w kraju członkowskim);
TL umiejscawia RE w gronie instytucji UE (art. 13 TUE);
Instytucja, w której zapadają najważniejsze decyzje polityczne;
nadaje UE impulsy niezbędne do rozwoju oraz określa ogólne kierunki działań i priorytety polityczne;
Nie pełni funkcji ustawodawczej.
SIEDZIBA
Posiedzenia Rady Europejskiej odbywają się w Brukseli w budynku „Justus Lipsius” (art. 1 ust. 2 Regulamin RE…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz