Naród a integracja- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Naród a integracja- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

43.Państwo narodowe a integracja europejska
Ostatnio fala nacjonalizmów wręcz szowinizmów ale również integracja europejska. Integracja polityczna, ekonomiczna, kulturowa. Integracja doprowadzi do powszechnego zniechęcenia i odrodzenia uśpionych nacjonalizmów
konieczna przy równoczesnym utrzymaniu suwerenności państwowej
pojęcie Europy Ojczyzn (de Gaulle)
przejście od państw narodowych do organizacji politycznej społeczeństw europejskich
Stare państwa narodowe (XIV-XVII w.) są zbyt małe by móc wytrzymać presję potęg światowych, stare narody zachodnioeuropejskie nie przejawiają takiego jak dawniej zainteresowania utrzymaniem swego bytu państwowego jako bytu całkowicie suwerennego. Państwa Europy Wschodniej mają państwowość świeżej daty. Poczucie przynależności dają jedynie małe struktury.
Doprowadzi to do „roztopienia się państw narodowych” ( Unia Europejska ), zanikną przestrzenie graniczne.
Tendencja do regionalizacji w ramach zjednoczonej Europy, stopniowe zacieranie się granic między narodami. Do zintegrowania społeczeństw przyczynią się wolny przepływ ludzi, towarów, informacji, kapitału.
Europejską bazą kulturową integracji stanowią:
chrześcijańskie wartości etyczne
tradycja greckiej demokracji
tradycja rzymskiego nacjonalizmu i poczucia prawa, dokonania artystyczne
Europeizacja państw narodowych - przemiany państwowe (powstawanie, zmiana, adaptacja struktur i funkcji państwa narodowego, wprowadzanie nowych norm i wartości) które obejmują zmiany będące podstawą do funkcjonowania między elementami państwa narodowego
porządek konstytucyjny (podporządkowanie traktatom zagranicznym)
system rządowy i administracyjny (europeizacja osłabia władzę ustawodawczą)
polityka zagraniczna (dominują interesy narodowe)
tożsamość narodowa
model niemiecki (przewaga świadomości narodowej)
model francuski (przewaga świadomości europejskiej)
model binarodowy (połączenie tożsamości europejskiej i narodowej
W państwach powstają nowe instytucje koordynujące europeizację, fragmentaryzacja systemu politycznego.
Argumenty przeciw europeizacji:
małe poparcie dla dalszych etapów integracji
mała ilość środków dla państw narodowych na rozwiązania wspólnotowe
różnice interesów i dążeń
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz