Powszechna historia państwa i prawa

note /search

Opracowane zagadnienia 2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 1407
Wyświetleń: 3269

Ewolucja prawa starego testamentu od krwawej zemsty do publicznego wymiaru sprawiedliwości. Ogólna charakterystyka despotii wschodnich Rozciągały się na wielkich przestrzeniach, dominowała gospodarka związana z eksploatacją ziemi. Gospodarka opierała się na pracy niewolników Na czele państwa sta...

Opracowanie Sójki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 2968
Wyświetleń: 4340

HISTORIA PRAWA ŚREDNIOWIECZE I CZASY WCZESNONOWOŻYTNE prawo feudalne - ewolucja od form prymitywnych, charakterystycznych dla okresu rozpady wspólnot rodowo-plemiennych i powstawania organizmów państwowych, do prawa wysoko rozwiniętego niewielkie znaczenie prawa rzymskiego we wczesnej fazie rozwoju...

Prawo rzymskie - Ustawa XII tablic

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1610

Pojęcie prawa: Ius - prawo ludzkie; fas - prawo boskie Prawo przedmiotowe, a podmiotowe Intuicyjne pojmowanie - sztuka stosowania tego, co dobre i słuszne Kazuistyka - przyczyny (indywidualne sytuacje konfliktowe), skutki (ustawodawstwo Justyniana), próby przezwyciężenia - usiłowania systematyza...

Prawo w starożytności - Prawo prymitywne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 931
Wyświetleń: 2457

PRAWO W STARO Ż YTNO Ś CI OG Ó LNE WIADOMO Ś CI O POCZ Ą TKACH PRAWA Pojęcie i geneza prawa. „Prawo" w węższym znaczeniu - system norm postępowania wydanych lub uznanych przez władzę państwową, wyrażających interesy rządzących w danym ustroju politycznym grup społecznych, a realizowanych za pomocą ...

Historia państwa i prawa - pytania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 1106
Wyświetleń: 2597

Starożytność Kodeks Hammurabiego - XVIII w p.n.e. 282 artykuły, cechy: talion: klasyczny (dla równych klasowo)i odzwierciedlające kary (np. ocięcie języka za fałszywe zeznania); małżeństwo jako umowa; prawo jako porządek boski, kazuistyka, niewolnik to przedmiot. Ustawodastwo Egiptu i Mezopotamii ...

Opracowanie pytań.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 2247
Wyświetleń: 4571

1.Geruzja (Rada Starszych) Skład: 28 członków i 2 królów. Członków wybierano dożywotnio Byli nieodpowiedzialni Członkiem mógł zostać pełnoprawny obywatel który ukończył 60lat Pierwotnie była zwoływana przez królów i przewodniczyli jej obradą Funkcje: -Rozpatrywała ważniejsze sprawy pań -przygotowyw...

Historia powszechna - skrypt.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 3199
Wyświetleń: 5523

CZĘŚĆ I - STAROŻYTNOŚĆ ROZDZIAŁ I - MONARCHIE DESPOTYCZNE I IMPERIA WSCHODU § 2 - Ustrój społeczny despotii kapłani - najważniejsza pozycja w państwie, grupa zamknięta, dziedziczna, na czele stał arcykapłan, w Egipcie grupa wyższa (ojcowie lub słudzy boży) i niższa (czyści), posiadali ziemie z nada...

Powszechna historia państwa i prawa - zagadnienia, pytania na egzamin ...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 6538
Wyświetleń: 12194

Zawiera opis historii państwa i prawa oraz ustroju. Opis historii państwa i prawa oraz ustroju Francji, testy źródłowe oraz teksty Konstytucji m.im. Stanów Zjednoczonych. Opracowanie konstytucji Weimarskiej, Francuskiej. Istnieje wiele definicji państwa. Pierwszą podał Arystoteles, który uważał ...

Monarchia stanowa, administracja lokalna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 861

ADMINISTRACJA LOKALNA Francja - podział adm. bez zmian, prewot utracił większość uprawnień, zostało tylko sądownictwo, baliwom też odebrano główne funkcje, wprowadzono okręgi skarbowe - elekcje Anglia - szeryf utracił większość kompetencji, od XIV w. szeryfów nominował król tylko na rok, szeryfowie...

Monarchia stanowa - Włochy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1001

WŁOCHY OKRES KONSULARNY (koniec XI w. - koniec XII w.): aregnum / concio - ogólne zebranie obywateli posiadających pełnię praw polit., decydowało o kierunkach polityki miasta Rada Wielka (consilium generale) - do 500 obywateli, wyparła concio, kadencja pół roku Rada Ścisła (consilium minus) - wybie...